Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran dan

Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 3K
Tema/Tajuk Keselamatan /
Unit Unit 10 Utamakan Keselamatan
Hari/Tarikh/Masa Rabu/16 April 2014/8.30-10.00 pagi
Standard Pembelajaran 2.5.2 / Literasi :
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membaca maklumat latihan kebakaran yang terdapat dalam
teks.
ii. Menulis maklumat berbentuk pengumuman dengan jelas dan
menggunakan bahasa yang santun.
Objektif Literasi i)
Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman mereka
dalam latihan kebakaran.
2. Murid membaca, memahami dan menaakul maklumat latihan
kebakaran yang terdapat dalam teks.
3. Murid diminta meneliti pelan laluan kecemasan di sekolah
mereka.
4. Murid menulis maklumat berbentuk pengumuman yang jelas
dengan menegaskan kesantunan berbasahasa.
Aktiviti Literasi
Refleksi 27 orang murid daripada 32 orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
5 orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Refleksi Literasi

2 daripada 2 orang murid dapat menyebutMata Pelajaran dan
Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 4K
Tema/Tajuk Keselamatan /
Unit Unit 11 Amalan Keselamatan di Rumah
Hari/Tarikh/Masa Rabu/16 April 2014/.11.20-11.50 pagi
Standard Pembelajaran 1.5.2, 2.5.2
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Bercerita dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk
ii. Murid dapat menjelaskan langkah keselamatan penggunaan
elektrik dalam bentuk prosa.
Aktiviti 1. Guru menunjukkan gambaran kepada murid
2. Murid diminta meneliti gambar yang ditunjukkan.
3. Murid diminta bercerita tentang maklumat yang terdapat dalam
gambar dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk
4. Guru menunjukkan peta grafik panduan keselamatan
penggunaan peralatan elektrik.
5. Berdasarkan peta grafik, murid diminta menjelaskan langkah
keselamatan penggunaan peralatan elektrik dalam bentuk prosa.
Refleksi 28 orang murid daripada 33 orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
8 orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.


Mata Pelajaran dan
Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 4K
Tema/Tajuk Keselamatan Di Sekeliling kita
Unit Unit 11 Amalan Keselamatan di Rumah
Hari/Tarikh/Masa Khamis/17 April 2014/10.20-11.20 pagi
Standard Pembelajaran 4.3.1
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Mengujarkan dialog dan menunjukkan aksi dalam lakonan
dengan baik.
ii. Membaca kuat pelbagai jenis ayat yang mengandungi e
taling dengan sebutan yang betul dan jelas.
Aktiviti 1. Murid membaca teks secara beramai-ramai dengan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.
2. Murid membaca dengan kuat perkataan yang mengandungi e
taling dengan sebutan yang betul.
3. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
4. Di dalam kumpulan murid berbincang untuk menjalankan aktiviti
lakonan.
5. Murid mengujarkan dialog sambil melakonkan aksi.
6. Guru mengucapkan tahniah kepada murid.
Refleksi 28 orang murid daripada 33 orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
8 orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.
Mata Pelajaran dan
Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 3K
Tema/Tajuk Keselamatan /
Unit Unit 10 Utamakan Keselamatan
Hari/Tarikh/Masa Khamis/17 April 2014/8.30-9.00 pagi/11.50-12.50 tengah hari
Standard Pembelajaran 3.7.1 / Literasi :
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Membaca dan membina ayat dengan betul berdasarkan
situasi dalam gambar.
ii. Menulis penulisan kreatif dengan betul secara berpandu.
Objektif Literasi i)
Aktiviti 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang aktiviti yang dilakukan
di taman permainan.
2. Murid membaca teks dan memahami situasi dalam gambar.
3. Murid membina ayat dengan betul berdasarkan situasi dalam
gambar.
4. Murid diminta menghasilkan penulisan dengan betul secara
berpandu.
Aktiviti Literasi
Refleksi 27 orang murid daripada 32 orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
5 orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Refleksi Literasi

2 daripada 2 orang murid dapatMata Pelajaran dan
Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 3K
Tema/Tajuk Keselamatan / Kata Ganda Penuh
Unit Unit 10 Utamakan Keselamatan
Hari/Tarikh/Masa Jumaat/18 April 2014/
Standard Pembelajaran 5.2.2, 4.3.1/ Literasi :
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas.
ii. Membina ayat menggunakan kata ganda penuh
Objektif Literasi i)
Aktiviti 1. Murid membaca teks secara beramai-ramai.
2. Murid menyebut kata ganda penuh secara kuat.
3. Secara berpasangan murid diminta tampil ke hadapan dan
mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
4. Murid membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang
terdapat dalam teks.
Aktiviti Literasi
Refleksi __ orang murid daripada __ orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
__ orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Refleksi Literasi

2 daripada 2 orang murid dapat


Mata Pelajaran dan
Kelas
Bahasa Malaysia Tahun 4K
Tema/Tajuk Keselamatan Di Sekeliling kita / Kata Hubung
Unit Unit 11 Amalan Keselamatan di Rumah
Hari/Tarikh/Masa Jumaat/18 April 2014/12.20-12.50 pagi
Standard Pembelajaran 5.1.6
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
i. Melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul.
ii. Membina ayat dengan menggunakan kata hubung.
Aktiviti 1. Murid membaca teks tentang keselamatan rumah.
2. Murid melengkapkan teks dengan kata hubung yang betul.
3. Murid membina ayat dengan menggunakan kata hubung yang
betul.
Refleksi __ orang murid daripada __ orang murid telah mencapai objektif
pengajaran dan pembelajaran.
__ orang murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.
Murid yang menguasai akan diberi latihan pengayaan.