Anda di halaman 1dari 6

Kata Nama Am

Dan
Kata Nama Khas
Kata Nama Am
Kata yang merujuk secara am kepada
manusia, benda, haiwan, tumbuhan dan
tempat.
Ditulis dengan huruf kecil pada awal
perkataannya.
Contoh Kata Nama Am
meja arnab sawi
sekolah cikgu pasir
buku ikan bola
Kata Nama Khas
Kata yang merujuk secara khas kepada
manusia, benda, haiwan, tumbuhan dan
tempat.
Ditulis dengan huruf besar pada awal
perkataannya.
Contoh Kata Nama Khas
Cikgu Tan
Proton Inspira
Muzium Negara
Sang Kancil
Siew Ling
Latihan
Isi tempat kosong dengan kata nama yang sesuai
1) Alex belajar di ____________.

2) Pulau Pinang juga disebut sebagai _________.

3) Danial menghadiahi Linda seutas jam tangan berjenama
________.

4) _______ akan membawa keluarganya makan di Restoran
Nelayan.

5) ______ itu suka makan rumput.
kambing Casio
SJKC
Batang Kali
Pulau
Mutiara
Encik
Chong