Anda di halaman 1dari 1

Nama: __________________________ Kelas: ______________ Tarikh: ________________

Instrumen 05 Rujukan: B1 D1 E1
Unit Unit 1: Nombor Hina 1 000
!Buku Teks "ili# 1: m$s %& '(
Deskri)tor B1 D1 *enetahui )erkara asas tentan nombor bulat
E+i#ens B1 D1 E1 *embilan se,ara satu-satu& #ua-#ua& lima-lima& se)uluh-se)uluh& #an seratus-
seratus
Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.
[SP: 1.3(i)]
SP: 1.3(i) Membilang nombor dalam lingkungan 1 000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepulu-sepulu
(c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima! dalam tertib menaik dan menurun
.entaksiran: *enuasai Belum menuasai
*atematik Tahun/ Disemak oleh: __________ Tarikh:_________
1. Bilang secara lima-lima.
2. Bilang secara seratus-seratus.
3. Bilang secara dua-dua.
4. Bilang secara sepuluh-sepuluh.
5. Bilang secara satu-satu.
'/5
'00
1%5
2%5
//0
//'
310 3/0
1/0
1/%