Anda di halaman 1dari 1

Pengenalan

Sebagai seorang guru pemulihan, kami perlu berkemahiran dan berilmu pengetahuan serta
berpengalaman dalam pengetahuan sedia ada mengaplikasikan ke dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
Mata pelajaran Bahasa Melayu disebut sebagai Bahasa Malaysia berfungsi sebagai bahasa ilmu
pengetahuan serta menjadi alat komunikasi utama dan tolenrasi kaum. Bagi p