Anda di halaman 1dari 1

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN AKTIVITI

Bil. Waktu Makan


Harga
Seorang/sumber
Jumlah (49 orang)
1 Sarapan Pagi RM 3.00 RM 3.00 X 49 = RM 147.00
2 Makan tengah hari RM 6.00 RM 6.00 X 49 = RM 294.00
4 Cenderamata IPG ILMU KHAS 10 cenderamata
5 Pengangkutan IPG ILMU KHAS 1 Bas IPG ILMU KHAS
6 Dokumentasi IPG ILMU KHAS Kertas A4 3 rim
JUMLAH RM 441.00


PERBELANJAAN AKTIVITI
Bil. Perbelanjaan Harga Jumlah
1
Perbelanjaan aktiviti
Plastik Hitam
Roti
Planta
Hadiah pertandingan

RM 4.00
RM3.50
RM4.50
RM5.00

RM4.00 X 1 = RM4.00
RM3.50 X 3 = RM10.50
RM4.50 X 2 = RM9.00
RM10.00 X 4 = RM 40.00
JUMLAH RM63.50

JUMLAH KESELURUHAN = RM (441 + 63.50 )
RM504.50