Anda di halaman 1dari 13

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.

1. Pendahuluan

1.1 Keselamatan lif (pemasangan,
penggunaan,
pemeriksaan,penyelenggaraan/servis dan
seumpamanya) adalah dibawah kawalan
Akta Kilang dan Jentera 1967 (Factories
And Machinery Act 1967), terutamanya
peraturan-peraturan;

(i) Factories And Machinery (Electric
Passenger and Good Lift) Regulations,
1970

(ii) Factories And Machinery (Notification of
Fitnes and Inspections) Regulations, 1970

1.2 Pematuhan Akta dan Peraturan-
Peraturan ini dikawal selia oleh
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan Malaysia (JKKPM)

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
2. Peranan dan Tanggungjawab

Bagi memastikan keselamatan lif yang dipasangkan di bangunan-
bangunan HP memenuhi kehendak Akta Kilang dan Jentera 1967
tersebut, maka diperjelaskan tanggungjawab dan peranan berikut;

2.1 Jabatan Maintenance

(i) Memastikan lif-lif yang dipasangkan di bangunan-bangunan HP
adalah mendapat kelulusan pendaftaran dengan Jabatan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKPM). Bagi
tujuan tersebut, sijil pendaftaran lif (certificate of registration)
hendaklah dipamerkan dalam lif (lift car) atau pada aras bawah
pendaratan lif di sesebuah bangunan (adjacent to the bottom
terminal landing)

(ii) Melantik dan memastikan lif-lif diperiksa dan diselenggara/servis
secara berkala oleh Orang Yang Berkompeten (OYK) dengan
JKKPM.

(iii) Mengurus dan memastikan lif-lif diperiksa oleh JKKPM pada
setiap 15 bulan sekali bagi mendapatkan Perakuan Kelayakan
(Certificate of Fitnesss) penggunaan lif. Bagi tujuan tersebut,
salinan Perakuan Kelayakan yang diperolehi daripada JKKPM
tersebut dan sah penggunaannya hendaklah dipamerkan dalam lif
(lift car).

(iv) Mengambil tindakan pembaikan keatas sebarang kerosakan atau
salah fungsi lif yang dilaporkan atau dikenalpasti.

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
2.2 Unit Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (UKKP)

Memasang notis amaran penumpang yang
tidak berkenaan dilarang menggunakan lif
barang dalam lif (lift car) barang dan pada aras
bawah pendaratan lif di sesebuah bangunan
(adjacent to the bottom terminal landing)

(ii) Mengemaskini dan mempamerkan nama dan no.
telefon mereka yang perlu dihubungi sewaktu
penumpang terperangkap dalam lif pada aras
bawah pendaratan lif di sesebuah bangunan.

(iii) Mempamerkan arahan kepada penumpang lif
untuk membunyikan alarm sewaktu terperang
kap dalam lif dan tindakan yang perlu diambil,
termasuk no. telefon mereka yang perlu dihubungi
Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
2.3 Jabatan Maintenance/ERT


Mewujud dan menyelaras sistem
komunikasi/perhubungan yang berkesan sewaktu
terperangkap dalam lift bagi mengambil tindakan
menyelamat dan mengeluarkan mangsa yang
terperangkap mengikut Prosedur Kecemasan Sewaktu
Terperangkap Dalam Lif.2.4 Juruteknik

Mel aporkan kepada Jabatan Maintenance sebarang
kerosakan atau salah fungsi lif yang dikenalpasti dan
meletakkan papan tanda/notis yang menerangkan lif
tersebut rosak/sedang dibaiki atau seumpamanya pada
setiap pintu masuk lif sehingga lif tersebut telah
dipastikan selamat oleh OYK untuk digunakan.


Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.

2.5 Pengguna/Penumpang

(i) Tidak menyalahgunakan lif atau
merosakkan
sebarang peralatan dan kelengkapan
yang disediakan/dipasangkan bagi tujuan
keselamatan pengguna-pengguna.

(ii) Mengikuti Prosedur Kecemasan Sewaktu
Terperangkap Dalam
Lif.

(iii) Melaporkan sebarang kerosakan atau
salah fungsi lif kepada pihak
pengurusan HP.

(iv) Jangan menggunakan lif melebihi
kapasiti/beban yang ditetapkan. (v)
Mematuhi arahan keselamatan
penggunaan lif dari masa ke masa

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
2.6 Orang Yang Kompeten (Syarikat
Pembekal lif)

HP(melalui Jabatan Maintenance)
melantik Syarikat Pembekal Lif
sebagai OYK dengan JKKPM
bagi menjalankan pemeriksaan dan
penyelenggaraan keatas lif-lif yang
terdapat di HP,
termasuk untuk mengambil
tindakan mengeluarkan mangsa
yang terperangkap dalam lif.Senarai
Syarikat Lif tersebut
seperti yang dilampirkan pada
lampiran 1. Mereka mempunyai
tanggungjawab perundangan dan
perjanjian / kontrak yang
dimeterainya dengan HP.


Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
3. Prosedur Kecemasan Sewaktu
Terperangkap Dalam Lif

3.1 Tindakan Pengguna Yang Terperangkap

(i) Sila tekan butang kecemasan (alarm) berulang-
ulang kali untuk menarik perhatian orang
diluar/ruang legar atau penyelamat

Jika anda mempunyai telefon bimbit, sila hubungi
talian terus
Jabatan Maintenance (*)

Sekiranya talian diatas gagal dihubungi, sila
hubungi terus syarikat lif (*)

(iii) Jangan membuka pintu lif dengan kekerasan
kerana akan menyebabkan kesulitan yang
melampau.

(iv) Jangan panik dan bertenang. Bantuan akan tiba
sebentar lagi.Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
3.2. Tindakan Mereka Yang Mengetahui
Orang Yang Terperangkap Dalam
Lif:-

(i) Hubungi Jabatan Maintenance/ERT (*)


(ii) Sekiranya talian diatas gagal
dihubungi, sila hubungi terus
syarikat lif (*)

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
3.3. Tindakan Jabatan Maintenance/ERT

(i) Hubungi Syarikat Lif berkenaan dan
Jabatan Pembangunan. (ii)
Hubungi Jabatan Bomba
sekiranya keadaan berikut berlaku:-

(a) Syarikat lif tidak dapat dihubungi

(b) Mangsa berada dalam keadaan
kritikal seperti sesak nafas,
pitam dan seumpamanya yang
memerlukan tindakan segera.

(c) Pekerja Syarikat lif tidak tiba selepas
45 minit dihubungi.


Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
4. Penutup

Secara keseluruhanya UKKP bagi
pihak JKKP akan memantau dan
mengemaskini prosedur ini dari
masa ke masa bagi memastikan
perlaksanaan yang sewajarnya.

Prosedur Keselamatan Lif Hospital penawar.
Bil Nama Lift No Banggunan Syarikat Lift
1 Lift A No 18. (W3 / W2 /OT / 1
st
flr / A&E ) Sigma Elevator (M) Sdn.
Bhd.Lot 13, jln225, seksyen
51A, 46100 Petalin Jaya,
Selangor .
(03-79587000)
(07-73311397)
(019-3369981)
2


3
Lift B


Lift C
No 17. (W3 / W2 / Transit 2&3/ 1
st
flr
/Lobby )

No 16. (Classic clinic / woman & child
clinic / mayang clinic / LAB / anggio
thearter )
KONE Elevator (M) Sdn Bhd.
65A, Jln Sutra Tanjung 8/2, Tmn
Sutra Utama 81300 Skudai,
Johor.
(07-5544810)
(019-7728979)

4 Lift D No 15. (x-ray / woman & child clinic /
classic clinic / mayang clinic)
Logic Base Sdn. Bhd. 10, Lrg 10.
Perusahaan Rengan Satu, Kws
Perindustrian Ringan Batu
Caves, 68100 Batu Caves,
Selangor.
(03-61897011)
(019-7732758)
Prosedur Keselamatan Lif Hospital Penawar.
Terima Kasih.