Anda di halaman 1dari 16

REPUBLIKA E SHQIPRIS

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS


DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT TIRAN

PLANI EDUKATIV
2012 -2013
Klasa: XI 4
Msues kujdestar: Elda Rabeta

Tiran, shtator 2013

PERMBAJTJA po
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Motoja e puns edukative.


Logoja e klass.
Lista emrore e nxnsve t klass.
Statistikat sociale.
Rezultatet e vitit t kaluar.
Rezultate t pritshme pr kt vit.
Zgjedhjet e klass.
Rregullorja e klases.
Objektivat pr vitin.
Organizimi sipas grupeve t interest.
Kshilli i prinderve t klass.
Planifikimi i puns mujore me prinderit.
Drejtimet e puns educative.
Plani edukativ analitik.
Plani edukativ sipas muajve.

I.

Motoja e puns edukative.

II.

Logoja e klass

Jo

III. Lista emrore e nxnsve t klass.


NR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

EMER
Agda
Alba
Anxhela
Anxhela
Avi
Elda
Elena
Elona
Elsa
Engin
Ergys
Fjona
Gerard
Griselda
Hersa
Iliana
Islam
Julia
Kejsi
Klaudia
Klaudia
kleidja
Kristina

ATSI
Artan
Ramazan
Behar
Luan
Gazmir
Eduart
Foti
Islam
Resmi
Niyazi
Shkelqim
Fredi
Perparim
Yzeir
Herkul
Leven
Gezim
Aleksander
Edison
Ahmet
Qamil
Bibe
Alfred

MBIEMER
Dashi
Akciu
Caci
Sulce
Caushaj
Mieshova
Jance
Mena
Mucogllava
Horozumlu
Memajdini
Mancellari
Hoxha
Gjata
Caushi
Pajollari
Haldeda
Teco
Zarka
Cara
Muckolli
Buba
Cikani

f/m
f
f
f
f
m
f
f
f
f
m
m
f
m
f
f
f
m
f
m
f
f
f
f

AMZA
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510
5511

TELEFONI
0682067105
0682701477
0682801946
0673591218
0693360780
0697236999
0697332785
06734
0637757543
0695336991
0682659412
0683610815
0696544300
0694100222
2236365
0697322751
0696325857

SHNIME

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ledio
Lora
Mateo
Mineda
Ologert
Ordis
Orest
Orgest
Pamela
Pamela
Rigers
Sara
Sindi
Xhejna

Shefqet
Lulzim
Gezim
Altin
Ardian
Qemal
Syrja
Yzeir
Artur
Besnik
Fatmir
Paulin
Genci
Xhemal

Abdurramanaj
Balla
Lici
Flamuraj
Salku
Lika
Elmazi
Gjata
Hoti
Tarja
Shehi
Hoj
Maloku
Matlija

m
f
m
f
m
m
m
m
f
f
m
f
f
f

5512
5513
5514
5514
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525

0682750262
0697700817
0683303063

0682659412
0694227871
0685638113
0693969380
0684094987

IV. Statistikat sociale.


NR I NXNSVE N KLAS
NR I FEMRAVE N KLAS
ARSIMI I
I LART
PRINDERVE
I MESEM
(Shno vetem per nj
prej prindrve, at me 8-VJECAR
nivel arsimor me te
lart)

NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

< 8-vjecar
PROBLEMATIKA
Me prinder te divorcuar
Jetim me status
Me nje prind te vdekur
Qe jane Perserites
Me sjellje problem / agresive
Me tendence perdorimi dd
Te komunitetit Rom
Nga familje me nivel te ulet
ekonomik
Te rinj te ardhur nga shkolla te
tjera
Me tendence per braktisjen
Te talentuar/ te shkelqyer ne
mesime
Shume te dobet ne mesime
Qe kane nevoje per ndihme
psi.
Aftesi e kufizuar
a- mendore
b- fizike (levizore)

37
24

Nr
2
-

Emrat

Engin Horozumlu, Kleidja Buba

Nr
-

Emrat

cdefg-

mendore + fizike
pamore
degjimore
te folur
autik

V.

Rezultatet e vitit t kaluar dhe rezultate t pritshme pr kt vit.

REZULTATET E VITIT TE KALUAR

REZULTATE TE PRITSHME PER VITIN


SHKOLLOR

KALUESHMERIA: 100%

KALUESHMERIA :100%

VLERESIMI MESATAR : 7.3

VLERESIMI MESATAR : 7.6

SJELLJA : E mire

SJELLJA :Shume e mire

VI. Rregullorja e klases.

1. TE ZBATOJME ME PERPIKMERI ORARIN E MESIMEVE


2. TE VIJME NE SHKOLLE ME UNIFORME SHKOLLORE

3. TE MBROJME BAZEN MATERIALE DHE MJEDISIN NGA NDOTJET .


4.

VII. Objektivat pr vitin.

Ne fund te vitit shkollor

VIII. Zgjedhjet e klass.


SENATORE :Elena Jance
Z/v SENATOR :Elona Mena
ANETAR: ( kujdestare mungesash. Kristina Cikani)
ANETAR ( kujdstare e aktiviteteve ne klase Lora Balla )
ANETAR ( kujdestare pastertije Xhejna Matlija )

IX. Organizimi sipas grupeve t interesit.


Letersi
Drama

Matematika

Shkenca

Piktura

Sporti

Muzika

Gjuhe e huaj

1.Kristina

1.Agda Dashi

1.Hersa Caushi

1.Fjona

1.Islam

1.Lora Balla

1.Agda Dashi

Cikani
2.Elona Mena
3.Lora Balla
4.Fjona
Mancellari

2.Hersa Caushi

2.Elona Mena
3.Kristina
Cikani
4.Oligert Salku
5.Mateo Lici

Mancellari
2.Xhejna
Matlija
3.Elda
Mieshova

Haldeda
2.Anxhela Caci
3.Anxhela Sulce
4.Rigers Shehi

2.Sara Hoji
3.Elona Mena
4.Elena Jance

2.Hersa Caushi
3.Kristina
Cikani

jo

X.

Kshilli i prinderve t klass.

KRYETAR : 1 .Mirjeta Cikani


ANETAR : 2.Lindita Mieshova
ANETAR : 3.Valentina Dashi

XI. Planifikimi i puns mujore me prinderit.


NR
1
2
3
4
5
6
7
8

TEMA

KU ?

KUR ?

KUSH ?

Tetor
Nentor
Dhjetor
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj

Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare
Mesuesja kujdestare

NE
BASHKEPUNIM

XII. Drejtimet e puns edukative.


N
1

Drejtimi
Edukimi qytetar

2
Edukimi pr
zhvillimin e
personalitetit t
nxnsit

3
Edukimi pr
paqen dhe
qndrime

Objektivat
Synon :
-forcimin e ndjenjes se atdhedashurise
-njohjen e trashegimise kulturore dhe
vlerave historike te popullit tone
-t marr pjes n veprimtarit n
komunitet
-ndergjegjesimi i nxenesit se zbatimi i
rregullave ,sjellja ne menyre te
kulturuar dhe qytetare ne mjediset e
shkolles e jashte saj jane shprehje e
atdhedashurise dhe lartesimit te emrit
shqiptar
Synon :
- te ndihmoje femijen per te kuptuar
vendin qe ka ne shoqeri, rolin qe ka
ne klase,shkolle e jashte saj,duke
pranuar diversitetin e mendimit dhe
bashkepunimit
- te respektohet mendimi i femijeve
- te rritet aktivizimi i nxenesve ne
veprimtari edukative te klases dhe
shkolles
Synon :
- rritjen e dashurise dhe respektin per
njeriun dhe per gjerat qe ai ka ndertuar permes zhvillimit te tij qytetar

Nnshtjet
-dashuria per atdheun
fillon nga dashuria per
familjen
-bashkpunimi dhe
pjesmarrja ne aktivitete
edukative
- tradita , pasuri me vlere
kombetare
-t drejtat e njeriut
-aftsit komunikuese
- krijimi i besimit ne
aftesite e veta
- marredhenie korrekte
ne shoqeri ku ekziston
respekti reciprok
- aftsi vetmenaxhuese
per te perballuar do
situate
-nderim per punen e
Nene Terezes
-qytetaria eshte virtyt

Tema e veprimtarise

toleruese e
mirkuptim

4
Edukimi me
prmasa
evropiane

5
Edukimi pr
mbrojtjen e
mjedisit

6
Edukimi
shndetsor

-krijimin e marredhenieve reciproke te


respektit, te tolerances dhe bashkepunimit ne raportin nxenesmesues,mesues-prinder,duke pranuar
ligjin si rregullator te forcimit te
disiplines
-edukimi i femijeve per emacipimin
e pergjithshem te tyre me iden se
nuk jane jane armet ato qe sigurojne
paqe ,por toleranca dhe mirekuptimi
Synon :
-nxenesit te njohin vendet e
komunitetit Europian ,pozicioni gjeografik .
gjuha qe flitet

Synon :
- ndergjegjesimi i nxenesve se
meritojne te jetojne ne mjedise te
pastra,te gjelberuara brenda dhe
jashte shkolles.
-pjesemarrja e nxenesve ne aktivitete
praktike per mbrojtjen e kujdesin
ndaj mjedisit
Synon:
- edukimin e femijeve per tu kujdesur
per shendetin e tyre
- njohja e femijeve me vlerat ushqyese
te te gjitha ushqimeve si dhe
rendesine e nje diete te pasur,10ort e
ekuilibruar per nje jete te

-toleranca dhe
mirekuptimi ,2 arme te
fuqishme ne zgjidhjen e
cdo konflikti
-respekto tjetrin ,te
gezosh respektin e tij

- Ceshte BE ?
-Ku ndodhen ne harte
vendet
pjesemarrese te BE
-Gjuha qe flitet ne to .
-Integrimi i Shqiperise ne
Be,
- mjedis i paster-mjedis
i ndotur
- lidhjet mjedis-shendet
-hapesirat e gjelbera ne
qytetin tone
- C;bej une per te
mbrojtur mjedisin nga
ndotja
-Rndsia e nj diete t
balancuar
-Kujdesi shendetesor per
vetveten
-Sporti forcon muskujt,
por dhe mendjen

shendetshme
- nxenesit te kuptojne se levizja,sporti
jane te dmd per nje trup te
shendetshem
7

Edukimi me te
Synon :
drejtat dhe lirite e -njohjen nga femijet e te drejtave dhe
njeriut
lirive te tyre ne perputhje me
Konventen e Femijeve
- zbatime ne praktike te te drejtave te
njeriut dhe te femijeve
- ndergjegjesimi i te gjithe opinionit
mbi pasojat qe rrjedhin nga shkelja e
te drejtave te femijeve

XIII.Plani edukativ analitik.


35jav x 1 or = 35or edukative n vit
Nr TEMA
1
2
3
4
5
6

Hartojme rregulloren e klases


Mjedis i paster,garanci per
shendetin

SYNIMI
Te hartohet rregullorja e
klases ne perputhje me
ate te shkolles
Te njihen nx me lidhjen
qe ka shendeti me
mjedisin e paster

KU ?

KUR ?

KUSH ?

Klase
Klase

Java e I

Nxenesit
Nxenesit

Klase
Java II
Oborrin e
shkolles

Nxenesit

N
BASHKPUNIM

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nxenes

REPUBLIKA E SHQIPRIS
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCS
DREJTORIA ARSIMORE RAJONALE E QYTETIT TIRAN

VITI SHKOLLOR 2013-2014


PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI SHTATOR 2013
NR
1
2
3
4

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

EDUKIM QYTETAR
EDUKIM EUROPIAN
EDUKIM MJEDISOR

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI TETOR 2013

KUR

NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI NENTOR 2013


NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI DHJETOR 2013


NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI JANAR 2014


NR
1
2
3
4

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI SHKURT 2014


NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI MARS 2014


NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI PRILL 2014


NR

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

1
2
3
4

PLANI I PUNES EDUKATIVE MUAJI MAJ 2014


NR
1
2

FUSHA E VEPRIMTARISE

TEMA

KUSH

KUR

3
4