Anda di halaman 1dari 1

Peta Minda Bab 1

Pergurusan Bilik Darjah Sekolah


Rendah
Bilik darjah merupakan satu tempat yang kompleks dan guru haruslah
memahami cara yang betul untuk menguruskan kelas.
Konsep Pengurusan Bilik Darjah
Pengetahuan
Tentang Keperluan
Murid-murid
Guru harus
sentiasa peka
kepada keperluan
murid.
Guru boleh
memantau tingkah
laku murid di
dalam kelas.
Pergurusan Bilik
Darjah
Merancang
Mengelola
Mengawal
Membuat releksi
Menjalinkan
hubungan guru!
murid.
"iri!ciri Guru yang #ekti dalam Pergurusan Bilik Darjah
Kualiti Peribadi
Kualiti ini membantu guru
dalam melaksanakan tugas
dengan lebih baik.
Guru yang bersemangat
dan proakti mampu
memoti$asikan murid.
Guru yang eekti juga
sensiti dan peka terhadap
be%a keperluan muridnya.
Guru yang eekti bersikap
peramah& mesra& dan
berusaha mengenali
muridnya.
Kompetensi P&P
Kompetensi merangkumi
pengetahuan dan
kemahiran guru dalam
mendidik murid!
muridnya.
Guru perlu memahami
konsep& prinsip dan
struktur subjek yang
diajar.
Guru harus sentiasa
berusaha mempelajari
perkara baru.
Kemahiran untuk
mengendalikan akti$iti
dengan lancar.
Penghayatan dan Amalan
Nilai
Guru harusnya mematuhi
Kod #tika Keguruan.
'alsaah Pendidikan Guru
('PG) merupakan
panduan kepda guru!guru
tentang ciri!ciri kualiti
guru yang ingin dibentuk.
Guru juga tertakluk
kepada amalan nilai
seperti penyayang&
berperkerti mulia& berdaya
tahan& patriotik dan
sebagainya.