Anda di halaman 1dari 2

APAKAH 1BESTARINET DAN FROG VLE ?

1.0 1BESTARINET
Sejajar dengan matlamat kerajaan untuk membangunkan modal insan dan
penggunaan Internet, kerajaan telah melancarkan Projek 1BestariNet, yang
merupakan inisiatif Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerajui transformasi
pendidikan dengan menyediakan teknologi pembelajaran terbaik kepada semua
sekolah di Malaysia
Pihak !"# $ommunications telah diberi amanah oleh pihak kerajaan untuk
merealisasikan %isi 1BestariNet untuk menjana perubahan dalam platform
pendidikan di Malaysia serta merapatkan jurang digital di antara ka&asan bandar
dan luar bandar
'i ba&ah projek 1BestariNet, 1(,((( buah sekolah akan dilengkapi dengan
perkhidmatan Internet jalur lebar tanpa &ayar )&ireless broadband* berkelajuan
tinggi iaitu !es +,, dan sebuah Persekitaran Pembelajaran Maya iaitu frog %irtual
#earning -n.ironment )%#-* untuk pengajaran dan pembelajaran tanpa batasan
Kebanyakan generasi muda hari ini amat arif dalam penggunaan Internet dan
banyak masa diluangkan dengan penggunaan media sosial seperti /acebook,
"&itter, MySpace dan !ou"ube Budaya dan cara mereka memproses maklumat
sering berubah dan guru perlu mengambil langkah seiring dengan perubahan ini
Inilah masanya untuk kita sebagai guru membabitkan diri dalam dunia pelajar
melalui frog %#- Melalui projek 1BestariNet ini, cara penyampaian pengajaran dan
pembelajaran pasti akan berubah, sekaligus meningkatkan minat belajar dalam
kalangan generasi muda ini
'alam dunia yang penuh dengan teknologi, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi
terhad kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas Kehadiran frog %#-
dapat membantu guru0guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan para pelajar
dengan lebih berkesan bukan sahaja di dalam kelas, malah di mana sahaja mereka
berada 1pa yang diperlukan hanyalah sebuah komputer, pelayar )bro&ser*, dan
sambungan Internet Menerusi projek 1BestariNet ini, setiap guru akan diberi satu I'
Pengguna yang unik dan pelbagai fungsi Para guru boleh menggunakannya untuk2
Mengakses platform frog %#-
Mengakses emel peribadi !es
Mengakses semua enjin maya pendidikan yang dijana oleh ,oogle yang
bertaraf antarabangsa seperti Khan 1cademy dan !ou"ube -ducation
'engan ini, setiap guru dan pelajar akan mempunyai akses kepada pendidikan
bertaraf dunia yang boleh dicapai di dalam dan di luar sekolah pada bila0bila masa,
di mana jua
2.0 APAKAH FROG VLE?
/rog adalah %#- yang dipilih bagi
projek 1BestariNet /rog mempunyai fungsi
sebagai komuniti pembelajaran bagi seluruh
&arga sekolah
Persekitaran Pembelajaran Maya /rog, atau lebih
dikenali sebagai %#- ialah satu sistem
pembelajaran berdasarka !ari"a yang
menyerupai pembelajaran dunia sebenar dengan
mengintegrasikan konsep pendidikan
kon.ensional dengan kaedah maya Sebagai
contoh, g#r#$"#r# da%at &e&beri t#"asa'
#!ia da &e(e&ak t#"asa se)ara &a(a, sementara pelajar dapat menghantar
tugasan serta menyemak markah menerusi /rog %#-
Para guru dan pelajar b*+e, &e"akses berita sek*+a, da d*k#&e
%eti" yang telah dikemaskinikan oleh pentadbir sekolah Menerusi /rog %#- dan
sambungan internet +,, pendidikan boleh dilaksanakan di mana jua, pada bila0bila
masa melalui /rog %#- yang berasaskan cloud 'engan ini, pembelajaran boleh
dilaksanakan di mana0mana2 di sekolah ataupun di rumah, 3+ jam sehari, 4 hari
seminggu
Bayangkan %#- sebagai Intranet, bilik darjah online dan ruang sosial di sekolah, di
ba&ah satu bumbung Persekitaran Pembelajaran Virtual )%#-* adalah sistem
pembelajaran berteras laman &eb yang menyerupai pendidikan dunia realiti dengan
menyatukan konsepvirtual dalam pendidikan kon.ensional Sebagai contoh, guru0
guru boleh mengajar, menjalankan ujian dan menyemak kerja sekolah
secara virtual manakala pelajar boleh menghantar kerja sekolah dan melihat markah
melalui %#- Ibu bapa boleh berinteraksi dengan guru0guru, dan pihak sekolah boleh
mengemas kini kalendar akti.iti sekolah dan memaparkan notis melalui Internet
%#- boleh diakses pada bila0bila masa, di mana saja adanya capaian Internet
'isediakan oleh2
Mohammad bin Said
PK 5-M
SMK "aman Indah
)161(16*