Anda di halaman 1dari 3

HALAMAN PENGAKUAN

Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya
Tandatangan :..

Nama Penulis :

Tarikh :

REKOD KOLABORATIF KERJA KURSUS
NAMA KURSUS :
KOD :
PENSYARAH :
NAMA PELAJAR :

BIL TARIKH
PERKARA YANG
DIBINCANGKAN
T/TANGAN
PENSYARAH
T/TANGAN
PELAJAR
CATATAN


1
11.01.2014

- Menerima soalan
tugasan
- Pensyarah
pembimbing memberi
penerangan tentang
tugasan2

15.01.2014
- Mengumpul bahan-
bahan


3
.8.2.2014

- Berbincang dengan
pensyarah
pembimbing berdasar
draf kasar


4
08.02.2014
- berbincang dengan
rakan-rakan sekelas


5
10.02.2014

- membuat semakan
dan mula mengarang

6
12.02.2014
- bincang dengan rakan
melalui telefon

7

13.02.2014
- mengarang
sepenuhnya
8
08.03.2014

- Hantar tugasan
Kepada pensyarahINSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS TUANKU BAINUN
BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS

Nama : Angka Giliran Pelajar:
Tajuk Tugasan :


Pensyarah: Kursus /Mata Pelajaran :

Tarikh hantar : Tarikh Diterima :
Pengakuan Pelajar
Saya mengaku tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya


Tandatangan : Tarikh:
(AMIR AMRAN BIN MOHD ALI)


Perincian Maklum Balas Tugasan

Pemeriksa:
HAJI MOHAMAD ZAKI BIN HAJI SHAMSUDIN
Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan: Kekuatan:
Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:
Tandatangan: Tarikh: Tandatangan: Tarikh:
Pengesahan Pelajar Terhadap maklum balas Diberikan Pensyarah
Saya mengesahan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuk
dan fahami.


Tandatangan : .. \ Tarikh :
( AMIR AMRAN BIN MOHD ALI)