Anda di halaman 1dari 4

alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya

/
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya
/
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya
/
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya
/
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya
/
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
PADANAN HURUF JAWI DAN RUMI
PADANAN HURUF JAWI DAN RUMI
PADANAN HURUF JAWI DAN RUMI
PADANAN HURUF JAWI DAN RUMI
PADANAN HURUF JAWI DAN RUMI
k a m i m u r i d t a h u n d u

k a m i m u r i d t a h u n d u

k a m i m u r i d t a h u n d u

k a m i m u r i d t a h u n d u

k a m i m u r i d t a h u n d u

CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
a

CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI


CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CONTOH TUKARKAN TULISAN RUMI KE TULISAN JAWI
CARA MENULIS HURUF-HURUF BERSAMBUNG SET
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
/

awal

tengah

akhir
FML
CARA MENULIS HURUF-HURUF BERSAMBUNG SET
a u/o/w i/e/y b t j c d r s ng f p k k g l m n v h ny
/

awal

tengah

akhir
FML
CARA MENULIS HURUF-HURUF BERSAMBUNG SET
alif wau ya ba ta jim ca dal ro sin nga fa pa qof kaf ga lam mim nun va ha nya
/

awal

tengah

akhir
FML
K
E
D
U
D
U
K
A
N

H
U
R
U
F
K
E
D
U
D
U
K
A
N

H
U
R
U
F
K
E
D
U
D
U
K
A
N

H
U
R
U
F

Anda mungkin juga menyukai