Anda di halaman 1dari 13

SUBJEK MAJOR

PJM 1014 Asas Pendidikan


Jasmani dan Asas Sains Salam
Pendidikan Jasmani 1
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
SatuMerangkumi konsep dan disiplin pendidikan
jasmani, sejarah dan perkembangannya yang
menjelaskan hubungkait pendidikan jasmani
dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.
Kursus ini meliputi konsep asas sains dalam
pendidikan jasmani yang berfokuskan sistem
biologi dan sistem tenaga manusia.

SINOPSIS

PJM 1024 Asas Pendidikan
Pergerakan
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
SatuKursus ini memberi pengetahuan dan kemairan asas
pendidikan pergerakan Gimnastik Irama dan
Pergerakan Kreatif.
SINOPSIS

PJM 1034 Asas Olahraga dan
Permainan 1
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
SatuKursus ini meliputi amali pembelajaran kemahiran
asas acara balapan dalam olahraga dan permainan
kategori sasaran dan jaring/dinding dengan
menekankan aspek pemerolehan kemahiran
SINOPSIS

PJM 1044 Asas Senaman,
Kecergasan & Asas Sains Dalam
Pendidikan Jasmani II
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
DuaKursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada
asas sains dalam pendidikan jasmani seperti
kinesiologi dan biomekanik, penguasaan kemahiran
senaman dan peningkatan kecergasan fizikal.
SINOPSIS

PJM 1054 Asas Olahraga Dan
Permainan II
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
DuaKursus ini meliputi amali pembelajaran kemahiran
asas olahraga acara padang dan permainan kategori
jaring/dinding dan serangan dengan menekankan
aspek pemerolehan kemahiran.
SINOPSIS

PJM 1064 Pengenalan Kepada
Rekreasi
Mata Jam Kredit
4(4+0)
Jam Pembelajaran
160 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Tiada
Semester
DuaKursus ini meliputi pengenalan rekreasi dengan
menekankan aspek pemerolehan pembelajaran
kemahiran asas renang, keyakinan air,
kesenganggan, perancangan aktiviti rekreasi dan
aktiviti terapi bagi individu berkeperluan khas.
SINOPSIS