Anda di halaman 1dari 66

Topik 5:

Asas Grafik
Maziah JTP 13 1
EDU3053 Teknologi Dalam Pengajaran
dan Pembelajaran
1. Mengenal pasti unsur-unsur grafik dalam pengajaran.
2. Menghuraikan kepentingan grafik dalam pengajaran.
3. Menyatakan peranan grafik dalam pengajaran
4. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan.
5. Menentukan penggunaan warna dan penghurufan sebagai
bahan grafik yang berkesan
6. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi
grafik yang menggabungkan elemen dan prinsip grafik dengan
baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.
Hasil Pembelajaran
Maziah JTP 13 2
Maziah JTP 13 3
Pengenalan Asas Grafik
Rekabentuk Grafik
Peranan Grafik Dalam Pengajaran
Prinsip Asas Grafik
Asas Grafik
Grafik digital
Apakah yang dimaksudkan
dengan Reka bentuk
Grafik?
Maziah JTP 13 4
Grafik adalah bahan yang dilukis sebagai karangan
visual. Ia dapat memberi satu atau lebihketerangan
visual. Perkataan grafik sebenarnya berasal dari
perkataan Greek graphikos bererti lukisan. Graphier
pula ialah perbuatan dan ertinya menulis dengan
perkataan.

Grafik ialah kombinasi gambar-gambar, lambang-
lambang, simbol-simbol, huruf, angka,perkataan,
lukisan, lakaran yang dijadikan satu media untuk
memberi konsep dan idea dari pengirim kepada
sasarannya dalam proses menyampaikan maklumat.

Maziah JTP 13 5
Kepentingan Grafik Dalam Pendidikan

Grafik penting untuk menyediakan bahan-
bahan pandangan (visual)

untuk menyampaikan sesuatu mesej tertentu
dengan jelas.

Maziah JTP 13 6
Apakah yang dimaksudkan dengan reka
bentuk visual?
Maziah JTP 13 7
Visual ialah sesuatu yang boleh diperhatikan
Alat komunikasi yang lebih konkrit/baik
berbanding komunikasi verbal.
Dalam P&P penggunaan bahan visual sangat
penting.
Namun keberkesanan visual bergantung
kepada reka bentuk dan kualiti visual itu
sendiri.

Maziah JTP 13 8
PERANAN VISUAL DALAM
PENGAJARAN
Visual membantu menyediakan panduan konkrit
sesuatu idea. Visual ikonikumpamanya
membantu ingatan untuk menghubungkan idea.
Visual memotivasikan pelajar dengan cara
menarik perhatian, mengekal perhatian dan
menghasilkan maklum balas emosi. Visual dapat
menghuraikan maklumat yang
sukar difahami. Visual juga dapat
menggambarkan perkaitan antara unsur-unsur
berlainan.
Maziah JTP 13 9
Visual jika digunakan bersama teknologi pengajaran
dapat meningkatkan
pencapaian
Menjadikan idea (perkataan) lebih konkrit
Memotivasikan pelajar kerana dapat menarik dan
mengekalkan perhatian pelajar
Memudahkan idea atau maklumat yang sukar
difahami
Meningkatkan kefahaman jika digunakan
bersama kapur dan tutur
Digunakan untuk membantu sebarang komuniksi
bentuk bukan visual seperti tutur atau perkataan
Maziah JTP 13 10
PRINSIP ASAS REKABENTUK VISUAL
Elemen : memilih dan mengendalikan elemen
visual
Corak : memilih corak untuk memapar
elemen
Susunan : menyusun elemen membentuk
corak
Maziah JTP 13 11
Maziah JTP 13 12
Maziah JTP 13 13
KONSEP VISUAL
Fotografik
Grafik
Elektronik
Illustrasi secara
Artistik/simbolik
Illustrasi secara
Realiti/situasi sebenar
video
foto lukisan
Analogik
Organisasi
Simbol mewakili konsep
Sel darah putih serang bakteria
Carta alir,peta,dll
Maziah JTP 13 14
1. Visual analogik

Meyampaikan konsep/topik secara analogy
Contoh: Visual sel putih melawan jangkitan
bakteria atau sistem solar untuk
menjelaskan komposisi atom

Maziah JTP 13 15
Contoh visual analogik:

Sistem solar
Neutron
Elektron Proton
Sistem solar biasanya digunakan sebagai analogi
visual untuk menjelaskan komposisi sesuatu atom
2. Visual Organisasi
Meliputi carta aliran, graf, peta, dan
carta organisasi
Visual ini boleh menunjukkan
hubungan antara satu konsep dengan
lain atau menjelaskan susunan konsep
dalam bentuk teks (tulis)

Maziah JTP 13 17
Contoh visual organisasi;


Penubuhan Jawatan Kuasa Bertindak
UPBK
NAIB CANSELOR
(Penasihat)
Timb.Naib Canselor
(Pengerusi)
Penyelaras
(Setiausaha)
Dekan Dekan Dekan Dekan
Pakar Rujuk
VISUAL
Ciri-ciri visual yang baik;

- Mudah dan jelas.
- Mesej dapat ditafsir.
- Mendorong interaksi yang aktif.
- Membantu memfokuskan perhatian.
Maziah JTP 13 19
ELEMEN REKA BENTUK VISUAL
Ruang
(Space)
Permukaan/jalinan
(Surface)
Elemen Grafik
Bentuk tiga dimensi
(Form)
Garis
(Line)
Rupa dua dimensi
(Shape)
Warna
Apakah elemen-elemen reka bentuk visual?
Maziah JTP 13 20
Ruang
(Space)
Ruang Positif
Ruang
Negetif
Ruang POSITIF - ruang yang diguna.
Ruang NEGATIF - ruang yang tidak diguna.
-Keluasan yang disediakan bagi sesuatu visual.
-Tanpa ruang visual tak dapat dihasilkan.
Maziah JTP 13 21
Garis
(Line)
Fungsi Garisan
pergerakan arah atau aliran
suasana ganas atau aman
Kemegahan dan kekuatan
Melukis objek atau benda
Menghubung elemen dengen elemen yang
lain
2 D : garisan hasil pensil.
3 D : garisan hasil.
Terdapat 6 fungsi garisan yang membawa maksud
berbeza.
Contoh:
Garisan melintang menunjukkan kestabilan dan ketenangan
Tegak: Kekuatan
Pepenjuru: Gerakan dan dinamik
Garisan berserabut: menunjukkan kekusutan
Garisan boleh mengambarkan bentuk/objek
Garisan boleh menghubungkan antara satu elemen dengan elemen yang lain
Maziah JTP 13 22
Contoh penggunaan garisan;
Garisan tegak
Garisan melintang
Garisan condong
Maziah JTP 13 23
Permukaan
(Surface)

Garis


Warna


Tekstur

Boleh dirawat@ diubah dengan warna dan tekstur.
Permukaan/Jalinan;
Jalinan tampak/jalinan sentuh
Kasar/Licin.
Maziah JTP 13 24
Bentuk 2D
(Shape)
Bentuk Abstrak
Bentuk
Geometri/organik
Bentuk
Gambaran
Bentuknya hanya dimensi panjang dan lebar.
Maziah JTP 13 25
ELEMEN REKA BENTUK VISUAL
5. Bentuk 3 dimensi

3D sebenar/komkrit
3D tiruan/ilusi
Maziah JTP 13 26
Bentuk 3D
(Form)
3D sebenar/konkrit - bahan sebenar yang mempunyai
dimensi panjang, lebar dan tinggi.
3D tiruan/illusi -kelihatan seolah yang sebenar tetapi
hanya diberi bayang untuk menghidupkannya.
Maziah JTP 13 27
PRINSIP REKA BENTUK VISUAL
Simplisiti
Dominan
Pola
Harmoni
Variasi
Seimbang
PRINSIP
GRAFIK
Maziah JTP 13 28
Memudahkan penyampaian mesej buka
setakat cantik dipandang
Memungkinkan kefahaman supaya cepat dan
jelas.
Persembahkan satu perkara dalam satu
masa.
Visual yang ditayangkan hendaklah dihadkan kepada
satu idea. Idea yang banyak dalam satu visual akan
mengelirukan.
Maziah JTP 13 29
Contoh; Simplisiti
Maziah JTP 13 30
Terlalu banyak maklumat yang hendak
disampaikan
Maziah JTP 13 31
Pusat tumpuan/minat.
Item utama mesti menguasai item
penyokong

Pusat tumpuan/minat.
Guna peraturan 1/3
Warna & bentuk kontras
Saiz lebih besar
Guna anak panah
Wujud gerakan
Guna lampu/cahaya

41% 20%
25%
14%
Maziah JTP 13 32
Perkaitan dgn. Susunan item
dalam sesuatu visual
Kesannya adalah untuk:
Menarik kearah item utama
Menggerakkan pandangan ke
seluruhan item
Mengekalkan penglihatan mata
sehingga keakhir persembahan.

Menawan perhatian penerima dan mengarahkannya kepada
maklumat yang bersabit.
Unsur seperti Ruang, Garisan dan Ilustrasi digabung menjadi
suatu harmoni grafik.
Maziah JTP 13 33
Contoh Pola;


Model
ASSURE
Pilih media
Guna media
Gerak balas
Penilaian
Analisis
Nyata objektif
Prof Madya Dr. Yusup Hashim
Anak panah dan warna digunakan
untuk menyusun maklumat
Maziah JTP 13 34
Contoh Pola;
Kawasan paling kuat
Pergerakan mata bermula dari kiri
Maziah JTP 13 35
Seimbang formal/Simetri.
ialah samukur yang mudah, berat yang sama.

Bisymmetrical
Pembahagian yg. sama

Seimbang tak formal/tidak simetri.
digubah dengan manipulasi ruang dan objek.

asymmetrical
Pembahagian yg. tak sama rata

PERSEIMBANGAN
Keadaan kesamaan dari segi Berat, Tarikan dan Tumpuan perhatian yang terdapat
dalam suatu susunan unsur-unsur seni.
Berdasarkan Susunan, Warna dan Bentuk.


Maziah JTP 13 36
Mempelbagaikan elemen seolah
olah visual itu hidup dan
bergerak

Menunjukkan kesinambungan idea
Adanya hubungan antara
elemen,
arah aliran persembahan,
perspektif dan
kesatuan mesej.
Maziah JTP 13 37
PRINSIP REKA BENTUK VISUAL
5.Variasi;
- Menimbulkan perasaan
seolah-olah visual itu
hidup dan bergerak.

- Variasi menyokong
pola untuk
meningkatkan tarikan
terhadap visual

Maziah JTP 13 38
6. Harmoni;
- Mententeramkan hati dan perasaan.
Menunjukkan kesinambungan idea
Adanya hubungan antara
elemen,
arah aliran persembahan,
perspektif dan
kesatuan mesej.
Harmoni dihasilkan melalui;
susunan atau ulangan unsur-unsur seni yang
seimbang dan mempunyai perhubungan
warna-warna yang duduk bersebelahan di
dalam roda warna.
Maziah JTP 13 39
Warna
Kromatik
Hiu
Akromatik
Hiu warna khusus ; merah, biru
Valiu kecerahan warna ; putih & kuning valiu paling tinggi.
Kroma - kekuatan warna ; merah kuat drp. pink.
Valiu
Kroma
Valiu
Kroma
Maziah JTP 13 40
WARNA
Kromatik.
- Hiu warna yang khusus seperti merah, biru dsb.
- Valiu sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna.
- Kroma kekuatan atau intensiti
sesuatu warna.

Akromatik.
- Valiu sejauh mana gelap atau cerahnya sesuatu warna.
- Kroma kekuatan atau intensiti sesuatu warna.

Apakah perbezaan antara Perbezaan antara Kromatik & Akromatik?


Maziah JTP 13 41
Teori Warna
Merupakan satu elemen reka bentuk
visual yang penting


Warna utama (warna asas)
biru, kuning, merah.

Warna Sekunder 2 campuran
warna utama
biru + kuning = hijau

Warna pertengahan utama +
sekunder

Warna tertiar campuran 2
warna sekunder
Maziah JTP 13 42
1. Membuat penegasan &
wujudkan tumpuan.
Pemilihan warna mengikut :
2. Memudahkan sesuatu item
dilihat
3. Wujudkan perasaan
harmoni
4. Melahirkan kesan
tertentu
Maziah JTP 13 43
Latar Belakang Latar Depan
Imej dan Teks
Highlights
Putih Biru gelap Merah,Oren
Kelabu Cerah Biru, Hijau, hitam Merah
Biru Muda Biru gelap,hijau gelap Merah,oren
Kuning Muda Ungu, coklat Merah
1. Membuat penegasan dan mewujudkan
tumpuan
Boleh dihasilkan dengan menggunakan warna
yang berbeza dengan latar
Maziah JTP 13 44
Kuning 12 X lebih jelas
Oren 9 X lebih jelas
Merah 7 X lebih jelas
Hijau 5 X lebih jelas
Biru 3 X lebih jelas
Tindihan positif warna subjek & latar kontras
Tindihan negetif warna subjek dan latar hampir sama
2. Memudahkan sesuatu item dilihat.
Boleh dihasilkan dengan menggunakan
warna yang kuat dan bertindak positif
Maziah JTP 13 45
Menggunakan warna-warna analogus (terletak
berhampiran dalam roda warna)
Menimbulkan perasaan selesa dan tenteram.
Tentukan warna dominan bagi subjek,
pilih warna latar bersebelahan warna subjek
di roda warna.

3. Mewujudkan perasaan harmoni
Boleh dihasilkan dengan menggunakan warna analogus (bersebelahan dalam roda
warna)
Maziah JTP 13 46
4. Melahirkan kesan tertentu.
Contoh; panas, sejuk, bergetar, kesan psikologi dan
sebagainya
Warna PANAS
Warna SEJUK
Warna
Panas
Sejuk
Psikologi
Merah, jingga,
kuning
Kemeriahan/perayaan
Biru, ungu, hijau
Kelembutan, kedamaian
kesayuan
Dipengaruhi oleh
budaya masyarakat setempat
Cth; Merah - Tahun Baru Cina
Maziah JTP 13 47
Warna Psikologi
Warna yang ada kaitan dengan budaya masyarakat setempat. Contohnya merah
bagi kaum cina, ketika menyambut perayaan tahun baru.
MAKNA BAGI WARNA

MERAH -kasih, benci, marah, bahaya
KUNING - kemesraan, cahaya, masak
BIRU - dingin, sedih, kurang bersemangat
HITAM -kuat, rasmi, kemas, kaya
HIJAU -muda, segar, membesar
PUTIH -kesucian, bersih, kemas
JINGGA -pesta, riang, tenaga
UNGU -kaya, royalti/diraja, maharaja

Maziah JTP 13 48
Maziah JTP 13 49
HURUF
Penggunaan;

- Stail huruf.
- Bilangan stail huruf.
- Huruf besar atau
huruf kecil.
- Warna huruf.
- Saiz huruf.
- Jarak antara huruf.
- Jarak antara baris.

Gaya dan sumber penghurufan:

Stensil
Unistensil
Huruf tampal (Mesin Kroy)
Huruf potong (Majalah)
Huruf pindah
Huruf komputer (digital)

Maziah JTP 13 50
Huruf
1. Stail Huruf
Roman
Cursive
Novelti

Ada tiga jenis: Sans serif, serif dan pelbagai
Harus Konsisten
Harmoni dengan elemen lain
Pilih fon sans serif untuk instruksi seperti
ariel atau helvetika
Biasanya fon sans serif digunakan untuk
bahan tayang dan fon serif untuk bahan
cetak seperti Times Roman
Gunakan satu atau dua jenis fon untuk satu
persembahan PowerPoint


Maziah JTP 13 51
Huruf
2. Bilangan stail huruf
3 stail dalam satu persembahan
sesuai dengan mesej
3. Huruf besar dan kecil yang sesuai
mengikut format.
huruf besar pd. tajuk & sub tajuk
Huruf kecil - caption
4. Warna Huruf
Mengikut skima warna
Cth: Aku Terpenjara
Maziah JTP 13 52
Huruf
4. Warna Huruf
Mengikut skima warna
Cth: Aku Terpenjara
Pilih warna yang ada kontras antara latar dengan
imej atau teks
Pilih warna yang lembut dan selesa dipandang
Gunakan empat warna dalam satu skrin/slaid
Warna dapat menjelaskan konsep atau
menunjukkan penegasan
Warna tidak semestinya boleh meningkatkan
pencapaian pelajar
Maziah JTP 13 53
Untuk jadikan visual lebih jelas
Dapatkan kontras yang baik antara latar dengan visual
Contoh:
Merah Putih
Biru Putih
Imej/teks Latar
Hitam Kuning
Hijau Putih
WARNA
Maziah JTP 13 54
Putih Biru
Hitam Putih
Kuning Hitam
Teks Latar
Putih Biru muda
Hitam Coklat tua
Kuning Putih
Contoh warna yang tidak kontras
Hitam Biru tua
Kuning Merah
Teks Latar
Huruf
5. Saiz huruf
1
20
2
40
50
60 80
2
3
4
Maziah JTP 13 58
Jarak pandangan dan tinggi huruf bagi bahan bukan tayang
Jarak Pandangan *Tinggi huruf (minimum)
10 kaki 1/2 inci
20 kaki 1 inci
30 kaki 2 inci
40 kaki 3 inci
60 kaki 4 inci
70 kaki 5 inci
80 kaki 6 inci
*Huruf kecil
Sesuai untuk poster dan papan buletin
Saiz dan Jenis huruf
Prinsip asas
penghurufan
Maziah JTP 13 60
Prinsip asas penghurufan

Gunakan antara 8 - 10 perkataan dalam satu baris
Gunakan antara 8 10 ayat dalam satu skrin/slaid
Gunakan jarak optikal (huruf A, I, K dan W dan huruf H, M, N
dan S dan huruf C, G, O dan Q susah disusun)
Gunakan huruf besar jika tajuk itu pendek (tidak lebih
daripada 3 perkataan)

Gunakan huruf kecil bagi ayat atau teks
Tulis teks mengikut pola pergerakan mata: dari atas ke
bawah atau dari kiri ke kanan
Format teks harus konsisten dari segi jenis dan saiz fon, reka
letak, warna dan lokasi
Jangan tulis terlalu banyak teks dalam satu skrin atau slaid
Maziah JTP 13 61
Prinsip asas penghurufan Samb.
Teks sukar dibaca jika
barisan terlalu rapat
antara satu dengan lain
Teks menjadi terputus jika

barisan terlalu jarak antara

satu dengan lain
Teks mudah dibaca jika
barisan antara satu dengan
lain ialah 1.5 kali tinggi huruf m
Barisan ayat yang sangat rapat atau jarak susah dibaca
Maziah JTP 13 62
Saiz dan jenis huruf komputer bagi bahan tayang
Slaid 18 poin Ariel (Sans serif)
Times Roman
Transparensi 18 poin Ariel (Sans serif)
Times (Serif)
Video 30 poin Ariel (Sans serif)
Times (Serif)
PowerPoint 20 poin Ariel (Sans serif)
Times (Serif)
Bahan Saiz huruf (minimum) Jenis huruf
Contoh huruf komputer mengikut saiz dan jenis
Ariel 20 poin
Ariel 24 poin
Ariel 28 poin
Ariel 32 poin
Ariel 20 poin
Ariel 24 poin
Ariel 28 poin
Ariel 32 poin
Ariel Narrow 20 poin
Ariel Narrow 24 poin
Ariel Narrow 28 poin
Ariel Narrow 32 poin
Ariel Narrow 20 poin
Ariel Narrow 24 poin
Ariel Narrow 28 poin
Ariel Narrow 32 poin
Contoh huruf komputer mengikut saiz dan jenis
Times Roman 20 poin
Times Roman 24 poin
Times Roman 28 poin
Times Roman 32 poin
Times Roman 20 poin
Times Roman 24 poin
Times Roman 28 poin
Times Toman 32 poin
Maziah JTP 13 66