Anda di halaman 1dari 2

BINA AYAT

Ingat ( S A L A M )
S = Siapa [ yang ]
A = aktiviti [ kata kerja ]
L = lokasi (tempat) [ di ]
A = alat ( apa benda yang digunakan) [ dengan menggunakan]
M = mengapa aktiviti dilakukan [untuk/supaya]
BINA AYAT
Ingat ( S A L A M )
S = Siapa [ yang ]
A = aktiviti [ kata kerja ]
L = lokasi (tempat) [ di ]
A = alat ( apa benda yang digunakan) [ dengan menggunakan]
M = mengapa aktiviti dilakukan [untuk/supaya]