Anda di halaman 1dari 1

FORMAT PROPOSAL PENYELIDIKAN KAJIAN TINDAKAN

1 Isu atau masalah yang dikaji


Indikator
Murid tidak boleh membina perenggan mengikut idea dalam
penulisan

2 Objektif kajian Murid dapat menulis karangan dengan memecahkan perenggan
mengikut idea mereka tulis

3 Soalan Kajian 1. Apakah penggunaan peta minda dapat membantu murid
membina idea sampingan daripada idea utama
2. Bagaimanakah peta minda dapat membantu
meningkatkan prestasi murid dalam pembinaan
perenggan

4 Subjek Kajian 5 orang murid yang belum menguasai membina perenggan

5 Tindakan /Rawatan
Rasional
Mengajar murid mengembangkan murid idea utama
menggunakan peta minda

6 Tinjauan literature
a. Teori PdP yang diguna
b. Kajian kajian lepas
a.
b. Mengikut kajian yang lepas murid-murid tahun 5 masih
belum menguasai kemahiran tersebut

7 Pengumpulan data
a. Data yang diperlukan
b. Instrumen kajian
Rasional

a. Ujian pra dan pasca
b. Senarai semak

8 Cara menganalisis data