Anda di halaman 1dari 9

FISIKA KOMPUTASI

PENYELESAIAN MATRIKS MENGGUNAKAN MATLABDosen Pengampu : Romi Aprianto M.ScOLEH :
1. FADILAH RAMADANI
2. SUMIYATI
3. RENI LESNASARI
4. HENDI SATRIA
5. LASMIATI
6. ULAN OVIANTI
7. EMI AINURRAHMI
8. RIKI NENENG FADILAH
9. AHMAD FATONIFAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS SAMAWA (UNSA) SUMBAWA BESAR
SUMBAWA BESAR
2014

Jawaban Soal Nomor 1
1. >> [10 20 30 40]

ans =

10 20 30 40

>> [-5;-15;-40]

ans =

-5
-15
-40

>> [1 3 5 0;3 1 3 5;5 3 1 3;0 5 3 1]

ans =

1 3 5 0
3 1 3 5
5 3 1 3
0 5 3 1

Jawaban Soal Nomor 2
>> 5*eye(4)

ans =

5 0 0 0
0 5 0 0
0 0 5 0
0 0 0 5

>> [5.*ones(2), zeros(2);-5.*eye(2), 5.*(ones(2)-eye(2))]

ans =

5 5 0 0
5 5 0 0
-5 0 0 5
0 -5 5 0


Jawaban Soal Nomor 3
>> M=[1 5 10 15 20;1 2 4 8 16;-3 0 3 6 9;32 16 8 4 2;5 -5 5 -5 5]

M =

1 5 10 15 20
1 2 4 8 16
-3 0 3 6 9
32 16 8 4 2
5 -5 5 -5 5

>> M(1,:)

ans =

1 5 10 15 20
>> M=[1 5 10 15 20;1 2 4 8 16;-3 0 3 6 9;32 16 8 4 2;5 -5 5 -5 5]

M =

1 5 10 15 20
1 2 4 8 16
-3 0 3 6 9
32 16 8 4 2
5 -5 5 -5 5
>> M(:,3)

ans =

10
4
3
8
5

>> M=[1 5 10 15 20;1 2 4 8 16;-3 0 3 6 9;32 16 8 4 2;5 -5 5 -5 5]

M =

1 5 10 15 20
1 2 4 8 16
-3 0 3 6 9
32 16 8 4 2
5 -5 5 -5 5

>> M(3:5,2:4)


ans =

0 3 6
16 8 4
-5 5 -5

>> diag(M)

ans =

1
2
3
4
5

4. >> M=[10 20;5 8]

M =

10 20
5 8

>> N=[-1 1;1 -1]

N =

-1 1
1 -1

>> M+N

ans =

9 21
6 7

>> M-N


ans =

11 19
4 9

>> N+9

ans =

8 10
10 8


>> M*N

ans =

10 -10
3 -3

>> N*M

ans =

-5 -12
5 12