Anda di halaman 1dari 2

KARNIVAL BAHASA MELAYU DAERAH PASIR GUDANG 2012

TEMA PESTA PANTUN


1
TEMA PESTA PANTUN
Peringkat Awal
Pusingan 1
(Tema Persediaan)
Sekolah 1 Sekolah 2
Akhlak Mulia Amalan Budi Bahasa
Sekolah Cemerlang Pelajar Bestari
Budaya Membaca Sekolahku Duniaku
Pusingan 2
(Tema spontan cabutan)
Faedah Kokurikulum
Kesedaran Sivik
Warisan Sejarah
Semangat Kejiranan
akyat Sihat
Pemim!in Mithali
Pusingan 3
(Tema Spontan Penjual Pantun)
"ema Bebas
Peringkat Suku Akhir
Pusingan 1
(Tema Persediaan)
Sekolah 1 Sekolah 2
Kebersihan Makanan Kebersihan Diri
#ati Diri Ke!im!inan Melalui "eladan
Perubatan "radisional Pakaian "radisional
Pusingan 2
(Tema spontan cabutan)
Malaysiaku indah
Semangat Per!aduan
Ke!entingan "eknologi
$ndustri "ani
Makanan Seimbang
Sains Sukan
Pusingan 3
(Tema Spontan Penjual Pantun)
"ema Bebas
KARNIVAL BAHASA MELAYU DAERAH PASIR GUDANG 2012
TEMA PESTA PANTUN
2
Peringkat Separuh Akhir
Pusingan 1
(Tema Persediaan)
Sekolah 1 Sekolah 2
Pendidikan Cemerlang Pendidikan Percuma
Sayangi Keluarga Sayangi Warga %mas
Pembangunan %konomi Pelestarian Alam
Pusingan 2
(Tema spontan cabutan)
Kecemerlangan Sukan &egara
Pelancongan Kesihatan
ukun &egara
Modal $nsan
Keselamatan di #alan aya
Bulat air kerana !embentung' bulat manusia kerana mua(akat
Pusingan 3
(Tema Spontan Penjual Pantun)
"ema Bebas
Peringkat Akhir
Pusingan 1
(Tema Persediaan)
Sekolah 1 Sekolah 2
Malaysiaku )emilang Malaysia Cergas
Budaya Keusaha*anan Budaya Menabung
Disi!lin Diri Motivasi Diri
Pusingan 2
(Tema spontan cabutan)
Mem!erkasa Wa*asan emaja
Mem!erkasa Bahasa
Warisan Sejarah
Pengguna Bijak
Satu Malaysia
Di Mana Bumi Di!ijak' Di situ +angit Dijunjung
Pusingan 3
(Tema Spontan Penjual Pantun)
"ema Bebas

Anda mungkin juga menyukai