Anda di halaman 1dari 12

Tutorial 2

1. Jenis tingkah laku yang tidak


diterima dalam kalangan
kanak-kanak prasekolah
2. Langkah-langkah yang perlu
diambil untuk mengatasi
tingkah laku yang tidak
diterima.
Tingkah
laku
negatif
Destruktif
Distruptif
Pergant
ungan
berlebih
an
Pengun
duran
diri
Tingkah laku destruktif
Tingkah laku merosak dan anti sosial yang sangat
bahaya kerana disamping melakukan kerosakan
dan mengancam keselamatan orang lain dan
kemudahan sekolah, pelakunya juga terlibat
melakukan aktiviti jenayah.
Tingkah laku agresif ini dapat dikenalpasti melalui
perbuatan, tindakan merosakkan atau perkataan
melalui sindiran atau perbuatan fizikal seperti
tumbuk-menumbuk, bergaduh,melukai atau
menyakiti seseorang yang lain dan hal ini boleh
membawa kepada permusuhan nyata,
gengtarisme dan vandalisme.
Pelaku juga mungkin bertindak agresif kepada
pihak lawan akibat rasa tidak puas hati, benci,
marah atau dendam. Pelaku ini seronok melihat
kesusahan atau penderitaan orang lain.
Tingkah laku distruptif
Tingkah laku melampau yang
mengganggu aktiviti dan ketenteraman
orang lain atau pengajaran seperti
membuat bising, bercakap pada waktu
yang tidak sesuai, pergerakan yang
berlebihan atau tidak perlu,
mengganggu rakan, menolak-nolak,
bertumbuk dan lain-lain.

Tingkah laku pergantungan
berlebihan
Kanak-kanak yang menghadapi masalah
untuk berdikari, kebimbangan dan kurang
keyakinan diri dalam melaksanakan aktiviti-
aktiviti pembelajaran dan aktiviti sosial.
ini sentiasa mengahrapkan bantuan dan
pertolongan otrang lain seperti ibu bapa ,
guru dan rakan sebaya untuk menyiapkan
tugasan, membuat keputusan atau
menyelesaikan masalah. Sekiranya orang
yang diharapkan tiada, kanak-kanak tersebut
akan berasa bimbang, takut dan cemas.
Antara punca yang menyebabkan
kanak-kanak bertingkah laku begini
adalah kerana ibu bapa memberi
perlindungan terlampau, suasana rumah
tangga yang tegang, autokratik dan
tidak mempercayai kanak-kanak.

Tingkah laku pengunduran diri
Penarikan diri daripada situasi yang
mengancam atau tidak selamat.
Tingkah laku ini merupakan mekanisme helah
bela diri berkaitan dengan pengalaman pahit di
masa lalu. Tingkah laku kanak-kanak yang
menarik diri daripada sesuatu situasi atau aktiviti
berpunca dari rasa rendah diri, rasa tidak
selamat, rasa terancam, kurang kemahiran atau
perasaan malu.
Tingkah pengunduran diri ini akan
mengakibatkan kanak-kanak menyimpan
perasaan, tidak mahir berkomunikasi,
bersosialiasi dan seterusnya membentuk konsep
kendiri yang negatif.

Langkah
untuk
mengatasi
Peneguhan
positif
Peneguhan
negatif
Dendaan
dan
hukuman
Panduan
menghadapi
disiplin
Memberi pujian, senyuman yang ikhlas, ganjaran, hadiah
atau sesuatu yang menyenang dan menyeronokkan kanak-
kanak.
Peneguhan
positif
merupakan tindak balas yang tidak menyenangkan atau
menyakitkan dilaksanakan jika kanak-kanak menunjukkan
tingkah laku yang tidak diterima atau negatif.
guru atau ibu bapa boleh menarik keistimewaan atau
keseronokan dengan tujuan untuk menghapuskan tingkah
yang tidak diingini.
Peneguhan
negatif
untuk menghapuskan tingkah laku
yang tidak diingini.
Dendaan
dan
hukuman
Panduan menghadapi disiplin
kanak-kanak
Guru perlu realistik terhadap tingkah laku kanak-kanak.
Jangkaan yang diberikan harus sesuai dengan
perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak.

Melihat kesalahan yang dilakukan oleh kanak-kanak
merupakan satu pembelajaran daripada kesilapan. Guru
perlu memberi bimbingan untuk membetulkan kesalahan
yang dilakukan oleh kanak-kanak.

Guru menunjukkan contoh yang bertingkah laku yang baik
dan sesuai. Contoh bagaimana guru mengawal
kemarahan dan kekecewaan perlu dilakukan secara
eksplisit.
Kanak-kanak yang berumur tiga tahun atau lebih, boleh
diberi peluang untuk memilih melakukan sesuatu tindakan.
Peluang yang diberikan hendaklah selamat dan memberi
peluang untuk meneroka pengalaman baru.

Perlu menggunakan perkataan yang sesuai bagi menegur
kesalahan dan bukannya memukul kanak-kanak tersebut.
Memukul tidak memberi kesan yang positif. Kanak-kanak
belajar melayan orang lain sebagaimana mereka dilayan.
Jika kanak-kanak dipukul, mereka belajar menyelesaikan
masalah dengan keganasan.Jika hukuman perlu
dilaksanakan, alasan yang logik perlu dimaklumkan
kepada kanak-kanak.

Anda mungkin juga menyukai