Anda di halaman 1dari 8

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup

Kelas : 5 Bijak
Tarikh : 13 April 2011 ( Rabu )
Masa : 8.00-9.00 pagi
Umur : 11 tahun
Bil.murid : 34 orang
Kehadiran : 34/34
Topik : Ikan hiasan
Subtopik : Pengenalan
Pengetahuan sedia ada : 1) murid sudah mengenali beberapa jenis ikan
Objektif pengajaran : Di akhir P&P murid dapat:
1. Mengenal dan melabel lapan dari sebelas bahagian luar ikan.
2. Membezakan sekurang-kurangnya lima jenis ikan hiasan tropika dan bukan ikan hiasan
berdasarkan gambar yang diberi
3. Menyatakan sebab dan sebab dan tujuan memelihara ikan hiasan
KBKK : Menjana idea, kemahiran berfikir, mengimbas kembali, membanding dan membeza, meramal,
membuat kesimpulan
Penerapan nilai : bekerjasama, berani, yakin, tolong-menolong

ABM : Layar putih, LCD, komputer, gambar, papan putih.
BBM : Slide power point, gambar, tayangan video, kad klu,
kertas lukisan
KMD :


LANGKAH/M
ASA
ISI PELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN
Set induksi
( 5 minit )
Pengenalan kepada topik

Tema : pengenalan kepada
ikan hiasan

1. Bagaimanakah rupa ikan
hiasan?
2. Adakah ikan hiasan
mempunyai warna?
3. Adakah ikan hiasan boleh
dimakan?
4. Guru mempertontonkan tayangan
video yang mengandungi beberapa
jenis ikan hiasan.
5. Guru meminta murid untuk menutup
mata dan membayangkan jenis-jenis
ikan yang pernah dilihat.
6. Guru mengaitkan pengetahuan asas
murid dengan tajuk pengajaran.
1. Murid menonton video
yang dipaparkan.
2. Murid memberitahu
jenis-jenis ikan yang
pernah dilihat dan
diketahui.
ABM : layar putih,
LCD, komputer

BBM : video,
gambar

KBKK : mengimbas
kembali
pengetahuan sedia
ada, kemahiran
berfikir, menjana
idea

Nilai : berani, peka,
yakin

Langkah 1
(15 minit )
1. Mengenal dan melabel
lapan dari sebelas bahagian
luar ikan.
1. Guru menunjukkan slide tentang ikan
hiasan dan menerangkan secara
ringkas bahagian luar ikan hiasan
1. Murid menonton slide
yang dipaparkan guru
2. Murid memberi respon
ABM : layar putih,
papan putih, LCD,
komputer

i. Sirip dorsal
ii. Garisan lateral
iii. Sirip kaudal
iv. Sirip anal
v. Dubur
vi. Sirip pelvik
vii. Sirip pectoral
viii. Mulut
ix. Mata
x. Penutup insang
xi. Sisik
2. Membezakan sekurang-
kurangnya lima jenis ikan
hiasan tropika dan bukan
ikan hiasan berdasarkan
gambar yang diberi
i. IKAN HIASAN
dan fungsinya.
2. Guru bertanya samada murid
memahami slide yang disediakan
3. Guru guru memberi lampiran
mengandungi gambar ikan dan
meminta murid untuk mengisi tempat
kosong pada kotak kosong berserta
fungsinya.
4. Guru menyediakan gambar-gambar
yang terdiri dari ikan hiasan dan
bukan ikan hiasan. Guru
membahagikan tiga bahagian di
papan putih dan setiap satu bahagian
dibahagikan kepada dua iaitu
bahagian ikan hiasan dan bukan ikan
hiasan.

5. Guru membahagikan murid kepada
dan jawapan pada
soalan guru
3. Murid melengkapkan
dan mengisi jawapan
tempat kosong pada
lampiran yang diberi
4. Murid bergerak dan
berada dalam kumpulan
yang telah diberi.
5. Murid mendapat
gambar-gambar dari dua
jenis ikan iaitu ikan
hiasan dan bukan ikan
hiasan.
6. Murid diminta
membezakan gambar-
gambar tersebut kepada
ikan hiasan dan bukan
hiasan
7. Murid diminta menampal
gambar di papan putih
mengikut bahagian yang

BBM : slide,
gambar, lampiran
kerja

KBKK : Menjana
idea, membanding
beza,

NILAI : Yakin,
berani

Ikan Tiger Barb,
swordtail, discus, guppy,
pelage, kelisa, koi kap,
kaloi, emas, Oscar,
angel
ii. BUKAN IKAN HIASAN

Ikan kembung, ikan paus, ikan
keli, ikan lumba-lumba


tiga kumpulan dan setiap kumpulan
akan diberikan gambar-gambar ikan
dan membezakannya kepada jenis
ikan hiasan atau bukan ikan hiasan.
telah disediakan.
Langkah 2 Menyatakan sebab dan sebab 1. Guru meminta beberapa orang murid 1. Murid berfikir dan BBM : kad klu
( 10 minit ) dan tujuan memelihara ikan
hiasan
menyumbangkan idea da
pengetahuan sedia ada tentang
tujuan ikan hiasan dipelihara.
2. Guru bertanya sama ada murid-murid
memelihara ikan hiasan di rumah
atau tidak.
3. Guru menyediakan kad klu sebanyak
tiga set dan akan dibahagikan pada
ketiga-tiga kumpulan murid. Kad klu
tersebut mengandungi cerita tentang
tujuan dan sebab ikan hiasan
dipelihara.
4. Murid-murid dalam kumpulan diminta
menyusun kad klu di atas meja
mengikut urutan dengan betul supaya
membentuk satu cerita.
5. Guru memastikan susunan bagi
setiap kumpulan adalah betul. Jika
tidak, murid diminta membetulkan
kembali susunan tersebut.

6. Guru meminta murid menyalin cerita
memberi idea pada
soalan diberikan guru.
2. Murid menjawab soalan
guru.
3. Setiap kumpulan murid
mendapatkan klu kad
daripada guru.
4. Murid menyusun kad-
kad klu tersebut untuk
membentuk cerita.
5. Kumpulan yang salah
susunan akan membuat
pembetulan dengan
menyusun kembali kad
tersebut.
6. Murid menyalin kembali
cerita pada kad klu di
dalam buku latihan.


7. Murid menggaris kata
kunci mengikut topik

KBKK : kemahiran
berfikir, menjana
idea,

NILAI :
bekerjasama,
tolong menolong,
tidak berputus asa,
sopan santun,
hormat-
menghormati
tersebut di dalam buku latihan.

7. Guru mengarahkan murid untuk
menggaris kata kunci tentang sebab
dan tujuan ikan hiasan dipelihara.

sebab dan tujuan
memelihara ikan hiasan.
Langkah 3
( 10 minit )
Menyenaraikan tujuh dari
sembilan ciri istimewa ikan
hiasan
a. Warna
b. Sisik
c. Saiz
d. Pergerakan
e. Bentuk badan
f. Sirip
g. Cara makan
h. Jantina
i. Cara pembiakan

1. Guru memberi beberapa contoh ciri-
ciri istimewa ikan hiasan.

Ikan emas
Warna :
emas, putih,
merah
Makanan :
semua jenis
makanan ikan
Pembiakan :
bertelur
Saiz : 12
cm panjang


Ikan pelaga
Warna : biru
kehitaman dan
kemerahan
Makanan :
semua jenis
Pembiakan :
bertelur
Saiz : 6 cm
panjang

1. Murid mendengar guru
memberi penerangan.
2. Murid membuat peta
minda dan
menyenaraikan ciri-ciri
istimewa ikan hiasan
berdasarkan gambar
yang diberi oleh guru.

BBM : peta minda,
gambar

Nilai : cintakan
haiwan, patuh
arahan

KBKK : kemahiran
berfikir, inferens,
meramal


2. Guru meminta murid membuat peta
minda berdasarkan gambar-gambar
yang disediakan.

3. Guru menerangkan tentang ciri-ciri
utama ikan hiasan.
Langkah 4
( 10 minit )
Memilih ikan hiasan dan
berdasarkan faktor-faktor
tertentu.
1. Guru memaparkan slide show
tentang faktor-faktor bagi pemilihan
ikan hiasan yang baik.
2. Guru meminta murid mengemukakan
idea berdasarkan penerangan yang
telah guru berikan.
1. Murid menumpukan
sepenuh perhatian
kepada penerangan
guru.
2. Murid memberi
tindakbalas dan
mengemukakan idea.
ABM : layar putih,
LCD : komputer

BBM : slide
KBKK : kemahiran
berfikir
Penilaian
( 5 minit )
Melukis, mewarna dan melabel 1. Secara individu, murid diminta untuk
melukis seekor ikan hiasan yang
dapat digambarkan seperti gambar-
gambar yang telah dipaparkan oleh
guru.
2. Murid perlu mewarna ikan yang telah
dilukis mengikut warna yang menarik
dan bersesuaian untuk ikan hiasan
tesebut.
3. Guru meminta murid melabelkan dan
menyatakan fungsi pada ikan hiasan
tersebut.
4. Murid akan mendapat bintang
1. Murid melukis gambar
ikan hiasan seperti
dalam gambaran
sebagai mengimbas
kembali pengajaran dan
pembelajaran di dalam
kelas.
2. Murid mewarna ikan
menggunakan warna
pensil yang diberikan
oleh guru. Warna ikan
hiasan adalah
menarik,cantik dan
KBKK : menjana
idea, mengingat
kembali, kreatif


mengikut bilangan penglabelan
bahagian ikan yang betul.
mengikut kehendak
murid.
3. Murid melabel dan
menyatakan fungsi-
fungsi bahagian luar ikan
hiasan dengan betul.
Penutup
( 5 minit )
1. Mengenal dan melabel
bahagian luar ikan
2. Menyenaraikan spesies ikan
hiasan tropika
3. Menyatakan sebab dan
tujuan memelihara ikan
hiasan
1. Guru meminta murid membuat
rumusan dan mengulang kembali apa
yang telah dipelajari.
2. Guru meminta murid menyalin nota
penting yang telah ditulis di papan
putih.
1. Murid membuat rumusan
dan mengimbas kembali
apa yang telah dipelajari
pada hari tersebut.
2. Murid menyalin nota di
dalam buku latihan
mengikut apa yang
ditulis oleh guru.