Anda di halaman 1dari 1

TANGGAL TANGGAL

RAMADHAN MASEHI
1 29.Juni.2014 H.SUHATRI SYAKUR,SH Kepada Yth,
2 30.Juni.2014 KETUA MESJID Bagi Ustad dan Ustdah
3 01.Juli.2014 Hj.SYAMSIDAR,S.Ag yang berhalangan
4 02.Juli.2014 Dra.MENIARTI Hadir kami mohon
5 03.Juli.2014 TITIN SUMARNI, S.Ag kiranya dapat
6 04.Juli.2014 Hj.WATI BURMAN menghubungi :
7 05.Juli.2014 Dra. DAMIMAH
8 06.Juli.2014 Hj.SOLIHAH,M.PD 1.Ibu Hj.Samsidar.S.Ag
9 07.Juli.2014 MUSLIMAH, M.M HP.
10 08.Juli.2014 Hj. NURJASMI, SH
11 09.Juli.2014 Hj. NOPRIZA, SE 2.Ibu Hj.Wati Burman
12 10.Juli.2014 DETI MAHDAN JAMAL HP.085272625360
14 11.Juli.2014 SAMSURIJAL RAJAB
15 12.Juli.2014 JAYA RAHMAT, SE Pengurus Masjid
16 13.Juli.2014 Ir. H. SUPRIYANTO 3.Bp Jamroh.SP
17 14.Juli.2014 Hj. ERLINA HP.081369986877
18 15.Juli.2014 H. SUHATRI SYUKUR, SH
19 16.Juli.2014 MUSNIDAR, S.Pd
20 17.Juli.2014 Hj. SYAMSIDAR.S.Ag
21 18.Juli.2014 Dra.MENIARTI
22 19.Juli.2014 TITIN SUMARNI, S.Ag
23 20.Juli.2014 Hj.WATI BURMAN
24 21.Juli.2014 Hj.SOLIHAH,M.PD
25 22.Juli.2014 Hj. NOPRIZA, SE
26 23.Juli.2014 DETI MAHDAN JAMAL
27 24.Juli.2014 Hj. ERLINA
28 25.Juli.2014 MUSNIDAR, S.Pd
29 26.Juli.2014 Ir. H. SUPRIYANTO
30 27.Juli.2014 H. SUHATRI SYUKUR, SH
MENGETAHUI Arga Makmur juni 2014
KETUA KOORDINATOR
JAMROH.SP Hj.SYAMSIDAR.S.Ag
PENCERAMAH KETERANGAN N0.HP
PENGURUS MASJID
MASJID TAQWA KELURAHAN PURWODADI
PASAR PURWODADI A R G A M A K M U R
JADWAL PENCERAMAH KULIAH SUBUH SELAMA RAMADHAAN 1435 H
DI MESJID TAQWA PASAR PURWODADI