Anda di halaman 1dari 97

SAINS SUKAN

STPM
PENGGAL 3
BAB 9 LAKUAN MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
9.1 Konsep Lakuan Motor
9.2 Kawalan Motor
9.3 Pembelajaran Motor
9.4 Perkembangan Motor
9.5 Klasifikasi Kemahiran Motor
9.1 KONSEP
LAKUAN MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
Objektif Pembelajaran
Diakhir bab, pelajar seharusnya dapat :-
a) Menyatakan kategori lakuan motor seperti
pembelajaran motor, kawalan motor, dan
perkembangan motor;
b) Mentakrifkan pembelajaran motor, kawalan
motor, dan perkembangan motor;
c) Menjelaskan pembelajaran motor, kawalan
motor, dan perkembangan motor.
KINESIOLOGI
(PENGENALAN)
DEFINISI KINESIOLOGI
Kreighbaum dan Barthel [ 1981 ] mendefinisikan
kajian yang berkaitan dengan pergerakan manusia
berkaitan dengan asas asas pergerakan manusia
secara anatomi dan mekanikal. Dalam sukan,
kinesiologi sebagai kajian pergerakan manusia dan
berbagai bagai perspektif seperti psikologi,
falsafah, sosiologi dan fisiologi.
BIDANG KINESIOLOGI
1. Kecukupan Kendiri ( Self-sufficiency )
2. Ekspresi Kendiri
3. Kerja
4. Pendidikan
5. Kesenggangan
6. Kesihatan
7. Pertandingan
CABANG UTAMA KINESIOLOGI
1. SOSIOBUDAYA
Aspek ini berkaitan tentang bagaimana falsafah dan sejarah
aktiviti fizikal berkembang. Aspek ini juga mempunyai perkaitan
antara jantina, etnik dan sosioekonomi dengan aktiviti fizikal.
Komponen ini memberi tumpuan kepada tiga aspek yang
utama iaitu falsafah, sejarah dan sosiologi dalam aktiviti sukan.
2. PERLAKUAN
Aspek ini menjelaskan proses lakuan motor dalam kegiatan
fizikal. Aspek ini juga memberi pengetahuan tentang pelbagai
pedagogi dalam sukan dan peranan psikologi sukan.
Komponen ini memberi tumpuan kepada tiga aspek yang
utama iaitu perlakuan motor, psikologi sukan dan pedagogi.
3. BIOFIZIKAL
Aspek ini menjelaskan tentang aplikasi biomekanik dan fisiologi
senam dalam aktiviti kecergasan dalam sukan.
Komponen ini memberi tumpuan kepada dua aspek yang
utama iaitu biomekanik sukan dan fisiologi senam.
KONSEP LAKUAN MOTOR
DEFINISI LAKUAN MOTOR
Kajian bidang sains tentang pergerakan
dengan gaya yang ditampilkan serta mekanisme
peningkatan fungsi sistem sistem menerusi proses
persediaan fizikal serta menuju ke arah pengekalan
gaya persembahannya.
Dibahagikan kepada tiga kategori asas:-
a) Pembelajaran motor
b) Kawalan motor
c) Perkembangan motor.
1. PEMBELAJARAN MOTOR
a) DEFINISI PEMBELAJARAN MOTOR
Merupakan proses dalaman yang mengkaji perubahan
kemahiran yang kekal akan wujud kepada pergerakan
manusia akan berlaku melalui proses proses luaran seperti
praktis dan latihan yang berterusan.
b) PROSES PERUBAHAN
Pembelajaran merupakan satu perubahan tingkah laku yang
boleh mengakibatkan kemahiran itu kekal terhadap
pengetahuan mahupun pengalaman baharu yang diperolehi
oleh individu tersebut.
c) CONTOH:
Latihan sepakan penalti dalam bola sepak, Latihan menjaring
dalam bola keranjang ataupun bola jaring dan sebagainya.
2. KAWALAN MOTOR
a) DEFINISI KAWALAN MOTOR
Merupakan proses adaptasi komponen kelenturan atau
fleksibiliti dalam pergerakkan kemahiran yang wujud kepada
pergerakan manusia membawa keunikkan dalam
pergerakkan tersebut.
b) PROSES PERUBAHAN
Pergerakkan yang terhasil memberikan kelebihan kepada atlit
serta memberikan kedudukan yang terbaik untuk
mencetuskan perubahan yang terbaik terhadap prestasi atlit
dalam sukan.
c) CONTOH:
Pergerakkan mengelecek dalam bola sepak, melantun bola
dalam bola keranjang dan sebagainya.
3. PERKEMBANGAN MOTOR
a) DEFINISI PERKEMBANGAN MOTOR
Perkembangan Motor fokus kepada perubahan yang berlaku
pada mekanisma kawalan motor hasil daripada proses
proses semulajadi seperti tumbesaran, perkembangan,
kematangan dan ketuaan.
b) PROSES PERUBAHAN
Perkembangan Motor juga adalah bidang pengajaran
pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari
segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang
berlaku sepanjang hayat.
c) CONTOH:
Merangkak pada usia 5 bulan, berjalan pada usia 1 tahun
serta melompat pada usia 3 tahun.
9.2 ASAS
KAWALAN MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
Objektif Pembelajaran
Diakhir bab, pelajar seharusnya dapat :-
a) Memerihalkan ciri pergerakan dalam kawalan
motor seperti fleksibiliti, keunikan, konsistensi,
dan kebolehan mengubah suai pergerakan;
b) Memerihalkan kawalan motor yang melibatkan
latihan (practice), pengekalan (retention), dan
pemindahan (transfer);
c) Memerihalkan teori refleks dan teori berhierarki
dalam kawalan motor;
d) Melakukan aktiviti fizikal yang menggunakan teori
refleks dan teori berhierarki.
ASAS KAWALAN MOTOR
a) DEFINISI ASAS KAWALAN MOTOR
Bidang pengajian yang melibatkan pengajian
pergerakan berdasarkan aspek-aspek
i. Mekanisme pengawalan postur & pergerakan
ii. Organisasi proses yang terlibat dalam
mekanisme mengawal pergerakan
iii. Kawalan dicapai menerusi interaksi semua
jenis lakuan.
KAWALAN MOTOR
a) DEFINISI KAWALAN MOTOR
Satu bidang kajian terhadap pencapaian (performance)
manusia atau atlet dan gayanya serta proses yang
mengarahkan bentuk perlakuan yang melibatkan mekanisme
otot dan sendi.
Individu
Baka
Biologi
Semulajadi
Faktor Dalaman
Persekitaran
Pengalaman
Pembelajaran
Didikan
Faktor Luaran
Tugasan
Fizikal
Faktor-faktor Mekanikal
Keupayaan
menyelesaikan
tugasan dengan
sempurna
dengan
menggunakan
pelbagai
sumber sistem
saraf otot.
Fleksibiliti
Pergerakan
Bila pergerakan
yang berkaitan
wujud, banyak
pembolehubah
wujud dengan
melakukan
pelbagai
pergerakan
yang hampir
serupa.
Keunikan
Pergerakan
Pergerakan
seperti di
mana dan
bila yang
menyerupai dari
satu
pergerakan
dengan
pergerakan
yang lain.
Konsistensi
Pergerakan
Keupayaan dan
kemampuan
untuk
mengubahsuai
pergerakan
semasa
permainan.
Kebolehan
Mengubahsuai
Pergerakan
KAWALAN MOTOR
1. FLEKSIBILITI PERGERAKAN
a) DEFINISI FLEKSIBILITI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet menyempurnakan
tugasan fizikal dengan menggunakan pelbagai jenis sistem
otot rangka pada tubuhnya.
b) PROSES PERGERAKAN
Individu tersebut akan menggunakan apa saja kemahiran
yang ada dalam dirinya untuk menyempurnakan tugasan
dalam sesuatu pertandingan. Kesungguhan ini masih
dihadkan oleh kebebasan pergerakan (degrees of freedom).
c) CONTOH:
Pemain atau atlet akan membuat apa saja pergerakkan
mengikut kemampuan tekniknya untuk mencapai matlamat
dan menewaskan pihak lawannya.
2. KEUNIKKAN PERGERAKAN
a) DEFINISI KEUNIKKAN PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet membuat
pergerakan yang unik dengan menggunakan pelbagai
kemahirannya dalam sesuatu permainan.
b) PROSES PERGERAKAN
Dalam permainan, sama ada objek yang bergerak badan
atlet kekal ataupun badan atlet kekal manakala objek
permainan bergerak atau kedua-duanya sekali akan
menghasilkan pergerakan yang menarik dan mengelirukan
pihak lawan.
c) CONTOH:
Ronaldo ketika beliau mengelecek bola, Lionel Messi ketika
beliau menjaringkan gol dan sebagainya.
3. KONSISTENSI PERGERAKAN
a) DEFINISI KONSISTENSI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet mengekalkan
pergerakkan tubuh badannya sepanjang kariernya dalam
sukan yang diceburinya.
b) PROSES PERGERAKAN
Seseorang atlet yang mempunyai pergerakan tersendiri
digemari dan penonton mengharapkan pemain tersebut
melakukan pergerakan yang sama setiap kali beliau beraksi
diatas padang atau gelanggang permainan.
c) CONTOH:
Kobe Byran dalam sukan bola keranjang mempunyai
peratus jaringan yang tinggi dalam menjaringkan 3 mata,
penonton membeli tiket untuk melihat beliau beraksi.
4. KEBOLEHAN
MENGUBAHSUAI PERGERAKAN
a) DEFINISI KEBOLEHAN MENGUBAHSUAI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet mengubahsuai
pergerakan dalam dirinya untuk melepaskan diri atau
mendapatkan posisi yang lebih baik.
b) PROSES PERGERAKAN
Lebih mudah dirujuk sebagai kelincahan dalam sesuatu
sukan yang diceburi. Kemahiran seperti mengelak daripada
ditakel, mengelak daripada berlanggar dengan pemain lain.
c) CONTOH:
Kemahiran pemain ragbi mengelak daripada ditakel oleh
pemain lain atau pemain bola sepak dalam situasi di takel
bagi mengelakkan kecederaan.
TEORI REFLEKS
a) DEFINISI
Teori Refleks merupakan paradigma yang menjelaskan
tingkahlaku yang menggunakan respon stereotaip, respon
involuntari dan respon pantas sebagai ransangan.
LINGKARAN REFLEKS
Reseptor
Neuron Sensori
Neuron Motor
Efektor
Neuron Asosiatif
TEORI REFLEKS
TEORI BERHIERARKI
a) DEFINISI
Teori Berhierarki adalah
satu konsep lakuan motor
yang berasaskan heirarki
daripada otak dan
neokorteks. Arahan
berbentuk hierarki bermula
dari reseptor ke otak,
memproses matlumat dan
menghantar ke otot atau
sistem yang berkenaan
untuk mewujudkan satu
lakuan motor.
Sistem Open-loop
Tahap Eksekutif
Mengenal pasti ransangan
Memilih tindak balas
Merancang tindak balas
Tahap Efektor
Perancangan lakuan motor
Saraf tunjang
Otot rangka dan sendi
Pergerakan Lakuan Motor
9.3
PEMBELAJARAN
MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
Objektif Pembelajaran
Diakhir bab, pelajar seharusnya dapat :-
a) Memerihalkan model Fitts dan Posner dan
model Gentile;
b) Melakukan aktiviti yang melibatkan
kepantasan dan ketepatan (speed and
accuracy) dan arahan lisan (verbal
instruction).
PEMBELAJARAN MOTOR
a) DEFINISI PEMBELAJARAN MOTOR
Teori Pembelajaran Motor diperkenalkan oleh Fitts dan
Posner pada tahun 1967. Memperkenalkan tiga fasa untuk
pembelajaran motor iaitu:-
i. Fasa Kognitif ( Cognitive phase )
ii. Fasa Assosiatif ( Associative phase )
iii. Fasa Autonomous ( Autonomous phase )
MODEL FITTS AND POSNER, 1967
MODEL FITTS AND POSNER, 1967
1. FASA KOGNITIF
a) DEFINISI
Fasa Kognitif merupakan fasa permulaan atau penyesuaian
bagi seseorang atlet terhadap sesuatu sukan yang
diceburinya.
b) PROSES PERGERAKAN
Fasa awal dalam pembelajaran motor. Atlet mempelajari
proses-proses atau kemahiran-kemahiran dalam sukan yang
diceburinya. Fasa ini lebih manyak tertumpu kepada
pemgumpulan maklumat mengenai kemahiran-kemahiran
tersebut. Kemudian diubahsuai mengikut kemampuan dan
kemahiran tersendiri. Kebarangkalian kejayaan dalam fasa ini
adalah rendah.
1. FASA KOGNITIF
2. FASA ASSOSIATIF
a) DEFINISI
Fasa Assosiatif merupakan fasa persembahan atau
performans. Pencapaian atlet baru kelihatan lebih konsisten
dan menunjukkan pencapaian yang positif.
b) PROSES PERGERAKAN
Fasa ini menunjukkan atlet menampilkan kecekapan mereka
dari segi biomekanikal, kesilapan menjadi berkurangan dan
sentiasa memperbaiki kesilapan yang dibuat secara sendiri.
Atlet-atlet cuba membangunkan potensi individu untuk
memaksimakan pencapaian dalam sukan yang diceburinya.
Menampakkan kejayaan dicipta tetapi tidak konsisten.
2. FASA ASSOSIATIF
3. FASA AUTONOMOUS
a) DEFINISI
Fasa Autonomous berasal daripada perkataan automatik
dimana dalam fasa ini, pergerakan motor atlet menjadi
automatik dan persembahan yang biasa. Pergerakkan lebih
stabil dan lancar.
b) PROSES PERGERAKAN
Kejayaan dalam fasa ini menjadi biasa. Perlakuan lebih stabil
dan tidak mengalami kesilapan yang remeh. Atlet akan
bergerak ke kumpulan atlet elit. Fasa ini akan menumpukan
perhatian terhadap kemahihan luar biasa dan peningkatan
yang terbaik untuk mencabar keupayaan seseorang atlet
tersebut.
3. FASA AUTONOMOUS
PEMBELAJARAN MOTOR
a) MODEL GENTILE
Model Gentile mempunyai dua peringkat dalam pembelajaran
motor iaitu:-
i. Peringkat Pembelajaran
ii. Peringkat Penetapan & Peringkat Kepelbagaian.
MODEL GENTILE
MODEL GENTILE
AMALI 10
PEMBELAJARAN MOTOR
Bilangan Waktu Amali = 6 Waktu
Pembelajaran Motor
Melaksanakan tugasan secara
berpasangan.
Seorang akan bertindak dalam
kumpulan whole dan seorang lagi
dalam kumpulan part-part-whole.
Aktiviti 1 Juggling menggunakan 3
biji bola. (sepanjang latihan)
Aktiviti 2 kumpulan part jugling
menggunakan 1, 2, 2 dan 3 biji bola.
9.4
PERKEMBANGAN
MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
Objektif Pembelajaran
Diakhir bab, pelajar seharusnya dapat :-
a) Memerihalkan fasa perkembangan motor seperti fasa
refleks, fasa rudimentari, fasa fundamental, fasa
spesifik, dan fasa regresi;
b) Menyatakan fasa perkembangan motor berdasarkan
peringkat umur termasuk bayi (lahir 2 tahun), awal
kanakkanak (> 2 7 tahun), peringkat akhir kanak-
kanak (> 7 13 tahun), peringkat remaja (> 13 19
tahun), peringkat dewasa (> 19 30 tahun), dan
peringkat lewat dewasa (> 30 70 tahun);
c) Memerihalkan perkembangan perlakuan dalam setiap
fasa perkembangan motor.
PERKEMBANGAN MOTOR
1. DEFINISI PERKEMBANGAN MOTOR
Perkembangan Motor merupakan perkembangan
pergerakkan dari bayi hingga seseorang itu menjadi
dewasa. Dalam perkembangan motor, terdapat
beberapa fasa yang terlibat seperti:-
a) Fasa Refleks
b) Fasa Rudimentari
c) Fasa Fundamental
d) Fasa Spesifik
e) Fasa Regresi
PERKEMBANGAN MOTOR
PERKEMBANGAN MOTOR
Perubahan dari segi keupayaan kawalan
pergerakan dan prestasi motor sepanjang
hayat.
Perubahan dalah hasil proses
Perkembangan
Tumbesaran
Kematangan
Penuaan
Bayi hingga Dewasa Peningkatan
Dewasa hingga Tua - Penurunan
CEPHALO-CAUDAL Perkembangan dari Kepala
Ke Bawah
Peningkatan Stabiliti Kategori asas pergerakan
pergerakan voluntari melibatkan aspek stabiliti
Peningkatan bersekuen dari keadaan terlantar ke
postur duduk sehingga postur berdiri.
PRINSIP PERKEMBANGAN MOTOR
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
MENGAWAL KEPALA & LEHER
LAKUAN STABILITI ANGGARAN UMUR
Paling Sebelah Lahir
Paling Kedua-dua Belah 1 minggu
Dipegang dengan Sokongan Bulan Kedua
Mengangkat dagu Bulan Kedua
Kawalan Pronasi Bulan Ketiga
Kawalan Supinasi Bulan Kelima
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
MENGAWAL BATANG TUBUH
LAKUAN STABILITI ANGGARAN UMUR
Mengangkat Kepala & Dada Bulan Kedua
Cubaaan Mengguling Bulan Ketiga
Berjaya Mengguling Bulan Keenam
Mengguling Bulan Kelapan
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
LAKUAN STABILITI ANGGARAN UMUR
Duduk dengan Sokongan Bulan Ketiga Lahir
Duduk & Menyokong Diri Bulan Keenam
Duduk Bulan Kelapan
Berdiri dengan Sokongan Bulan Keenam
DUDUK
Bulan Ke 3
Duduk dengan
sokongan
Bulan Ke 6
Berupaya
menyokong diri
Bulan Ke 8
Berupaya Duduk
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
LAKUAN STABILITI ANGGARAN UMUR
Berdiri dengan Pegangan Bulan Kesepuluh
Menarik & Berdiri dgn Sokongan Bulan Kesebelas
Berdiri Bulan Keduabelas
BERDIRI
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
STABILITI ASAS
Bulan Ke 6
Berdiri dgn
sokongan
Bulan Ke 11
Menarik & Berdiri
dgn sokongan
Bulan Ke 12
Berdiri
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
KEUPAYAAN LOKOMOTOR ASAS
Keupayaan lokomotor bergantung kepada keupayaan stabiliti.
Membolehkan bayi bergerak.
Menyusur kemahiran lokomotor yang pertama
Kemajuan dari mengguling
Didahului oleh kawalan kepala, leher & Batang tubuh
Dari menyusur meningkat ke merangkak
Kaedah lokomasi yang efektif
Bermula dengan cubaan bergerak dengan kawalan
Peningkatan profinsensi dipamerkan oleh
Pergerakan anggota badan secara kontralateral
Meningkat ke berdiri tanpa sokongan dan seterusnya berjalan
Bergantung kepada kematangan dan persekitaran
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
KEUPAYAAN BUKAN LOKOMOTOR
PROKSIMA DISTAL dari aksi tubuh ke arah luar
KEUPAYAAN MENJANGKAU bulan Pertama dan
meningkat sehingga berupaya mengawal Bulan Ke 6
MENGGENGAM secara refleks sejak lahir meningkat
sehingga keupayaan menggengam objek seperti sudu
bulan ke 14
Melepaskan Asas- Bulan ke 12 14
Terkawal Bulan Ke 14
MENJANGKAU MEMEGANG MELEPAS
Perkembangan Massa ke Spesifik
Corak kawalan otot besar ke otot kecil
SEKUEN PERKEMBANGAN &
ANGGARAN UMUR PENINGKATAN
KEUPAYAAN BUKAN LOKOMOTOR
PERKEMBANGAN MOTOR
Perubahan keupayaan motor
Perkembangan keupayaan dalam
melaksanakan pergerakan dari mudah ke
kompleks.
Peningkatan berdasarkan umur
4 PERINGKAT UMUR YANG UTAMA
i. 0 2 tahun
ii. 2 7 tahun
iii. 7 Dewasa
iv. Dewasa - Tua
TAHAP 0 2 TAHUN
Bermula dengan pergerakan refleks
Mendapat maklumat mengenai
persekitaran.
Meningkat ke pergerakan voluntari
Bermula dengan kawalan postur/stabiliti
Meningkat ke pergerakan lokomotor &
bukan lokomotor.
TAHAP 2 7 TAHUN
Berkembang dari pergerakan asas yang kurang licin
hingga ke pergerakan yang licin.
Kualiti pergerakan meningkat hasil peningkatan
kawalan.
Aksi siku
Aksi mirip menolak
Jejari terbuka
Ikut lajak ke hadapan & ke bawah
Batang tubuh tegak
PENINGKATAN KEMAHIRAN MEMBALING
PERINGKAT
PERMULAAN
2 3 TAHUN
Kurang pergerakan rotari
Berat badan di belakang
untuk keseimbangan
Kaki tidak bergerak
Pergerakan kaki pada fasa
persediaan
PERINGKAT
ASAS
4 5 TAHUN
Fleksi Siku
Bola di belakang kepala
Hayunan lengan melepasi
kepala
Rotasi batang tubuh ke sisi
membaling pada fasa
permulaan
Rotasi bahu ke sisi membaling
Fleksi batang tubuh bersama
pergerakan lengan ke hadapan
Pemindahan berat badan yang
ketara
Melangkah ke hadapan pada
sisi yang sama dengan tangan
yang membaling
PERINGKAT
MATANG
6 7 TAHUN
Lengan dihayun ke belakang
Siku bertentang diangkat -
keseimbangan
Siku bergerak mendatar sambil
ekstensi
Rotasi lengan dan ibu jari
menunding ke bawah
Rotasi batang tubuh ke sisi
membaling pada fasa permulaan
(ketara)
Bahu membaling dijatuhkan
Rotasi batang tubuh, kaki, spina
dan bahu semasa membaling
Berat badan berpindah dari kaki
belakang ke kaki hadapan
Melangkah dengan kaki yang
bertentangan
TAHAP 7 TAHUN DEWASA
Kemuncak peningkatan keupayaan.
Kombinasi pergerakan asas (yang matang) yang
telah dihalusi.
Dipamerkan dalam bentuk kemahiran yang spesifik
dan kompleks.
Peningkatan ketepatan hasil manipulasi daya.
Asas
Berjalan
Berlari
Propulsive
Membaling
Menendang
Aksial
Membengkok
Memusing
Kombinasi
Skipping
Memanjat
Penyerapan
Menangkap
Menyerkap
Statik & Dinamik
Mengelak
Lokomotor Postur Bukan Lokomotor
P
E
R
G
E
R
A
K
A
N

A
S
A
S

Y
A
N
G

B
E
R
K
E
M
B
A
N
G

&

D
I
H
A
L
U
S
I

S
E
M
A
S
A

P
E
R
I
N
G
K
A
T

7

T
A
H
U
N

D
E
W
A
S
A
Kombinasi kemahiran pergerakan untuk
menghasilkan kemahiran sukan
Kehilangan fungsi kawalan & kualiti pergerakan
Disebabkan oleh
perubahan fisiologi
ciri psikologi
persekitaran
keperluan lakuan
Mampu diperlahankan
dengan gaya hidup
yang sesuai
TAHAP DEWASA TUA
SEIRING
SISTEM SARAF PUSAT
Peningkatan Fungsi Otak
Peningkatan Kematangan
Otak
Mielenasi
Percambahan sel-sel
neuron
Sistem Reseptor
Mielenasi
Percambahan sel-sel
neuron
PERKEMBANGAN MOTOR DAN
PERUBAHAN FISIOLOGI
0 b 1 b 3 b
6 b
15 b 2 thn
KEMATANGAN OTAK SELEPAS KELAHIRAN
Tisu Korteks Serebral Yang Meningkat Matang.
Gambar menunjukkan peningkatan kompleksiti
jaringan neural dalam otak yang meningkat
matang.
Korteks Serebral - Bahagian otak yang paling lewat
matang.
6b 2 thn Perkembangan bahagian serebral
korteks yang berkaitan dengan aktiviti kognitif yang
kompleks spt antisipasi dan penaakulan.
Peningkatan bilangan sambungan di antara neuron
( Neuron tidak bertambah) Arborization
Kompleksiti dan saiz otak meningkat.
KEMATANGAN OTAK SELEPAS KELAHIRAN
9.5
KLASIFIKASI
KEMAHIRAN MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )
Objektif Pembelajaran
Diakhir bab, pelajar seharusnya dapat :-
a) Memerihalkan klasifikasi kemahiran motor
kasar dan motor halus;
b) Memerihalkan klasifikasi kemahiran diskret,
bersiri, dan berterusan;
c) Memerihalkan klasifikasi kemahiran terbuka
dan tertutup;
d) Melakukan aktiviti amali untuk
menerangkan perbezaan kemahiran motor.
KLASIFIKASI KEMAHIRAN
MOTOR
a) DEFINISI
Merupakan proses adaptasi komponen kelenturan atau
fleksibiliti dalam pergerakkan kemahiran yang wujud kepada
pergerakan manusia membawa keunikkan dalam
pergerakkan tersebut.
b) KATEGORI PERGERAKAN
i. Kemahiran Motor Kasar dan Kemahiran Motor Halus.
ii. Kemahiran Motor Diskret, Kemahiran Bersiri dan
Kemahiran Berterusan.
iii. Kemahiran Tertutup (Terkawal) dan Kemahiran
Terbuka (Tidak Terkawal)
BERDASARKAN 3
KRITERIA
Ketepatan Lakuan
Ciri Pergerakan
Stabiliti Persekitaran
KLASIFIKASI KEMAHIRAN
MOTOR
1. KEMAHIRAN MOTOR KASAR DAN
KEMAHIRAN MOTOR HALUS
a) DEFINISI FLEKSIBILITI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet menyempurnakan
tugasan fizikal dengan menggunakan pelbagai jenis sistem
otot rangka pada tubuhnya.
b) PROSES PERGERAKAN
Individu tersebut akan menggunakan apa saja kemahiran
yang ada dalam dirinya untuk menyempurnakan tugasan
dalam sesuatu pertandingan. Kesungguhan ini masih
dihadkan oleh kebebasan pergerakan (degrees of freedom).
c) CONTOH:
Latihan sepakan penalti dalam bola sepak, Latihan menjaring
dalam bola keranjang ataupun bola jaring dan sebagainya.
BERPANDUKAN JENIS ATAU SAIZ OTOT YANG TERLIBAT
KEMAHIRAN MOTOR
HALUS
Penggunaan otot-otot
kecil sebagai otot utama.
Cth: Mengukir
KEMAHIRAN MOTOR
KASAR
Penggunaan otot-otot besar
sebagai otot utama.
Cth : Angkat Berat
KETEPATAN LAKUAN
2. KEMAHIRAN DISKRET, KEMAHIRAN
BERSIRI DAN KEMAHIRAN BERTERUSAN
a) DEFINISI FLEKSIBILITI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet menyempurnakan
tugasan fizikal dengan menggunakan pelbagai jenis sistem
otot rangka pada tubuhnya.
b) PROSES PERGERAKAN
Individu tersebut akan menggunakan apa saja kemahiran
yang ada dalam dirinya untuk menyempurnakan tugasan
dalam sesuatu pertandingan. Kesungguhan ini masih
dihadkan oleh kebebasan pergerakan (degrees of freedom).
c) CONTOH:
Latihan sepakan penalti dalam bola sepak, Latihan menjaring
dalam bola keranjang ataupun bola jaring dan sebagainya.
KEMAHIRAN DISKRIT
Permulaan & Pengakhiran
yang nyata.
Ditentukan oleh kemahiran
otot melaksanakan
gerakan.
KEMAHIRAN SIRI
Gabungan beberapa
kemahiran diskrit.
Perlakuan menjadi
menarik dan tumpuan
dalam permainan.
KEMAHIRAN BERTERUSAN
Permulaan & Pengakhiran
ditentukan oleh pelaku.
Biasanya mempunyai rentak
dan keseragaman lakuan.
CIRI PERGERAKAN
ORGANISASI PERGERAKAN
DIMENSI KEMAHIRAN
DISKRIT SIRI BERTERUSAN
3. KEMAHIRAN MOTOR TERKAWAL
(TERTUTUP) DAN KEMAHIRAN MOTOR TAK
TERKAWAL (TERBUKA)
a) DEFINISI FLEKSIBILITI PERGERAKAN
Merupakan kemampuan individu atau atlet menyempurnakan
tugasan fizikal dengan menggunakan pelbagai jenis sistem
otot rangka pada tubuhnya.
b) PROSES PERGERAKAN
Individu tersebut akan menggunakan apa saja kemahiran
yang ada dalam dirinya untuk menyempurnakan tugasan
dalam sesuatu pertandingan. Kesungguhan ini masih
dihadkan oleh kebebasan pergerakan (degrees of freedom).
c) CONTOH:
Latihan sepakan penalti dalam bola sepak, Latihan menjaring
dalam bola keranjang ataupun bola jaring dan sebagainya.
KEMAHIRAN TERKAWAL (TERTUTUP)
Persekitaran stabil.
Membolehkan perancangan awal sebelum
perlakuan dibuat.
Contoh : menyepak bola, mengerakkan buah catur.
KEMAHIRAN LUAR KAWAL (TERBUKA)
Persekitaran dinamik.
Adaptasi pergerakan dengan persekitaran yang
sering berubah.
Contoh : penjaga gol, menerima serangan dalam
badminton dan sebagainya.
KESTABILAN PERSEKITARAN
Terkawal
Luar Kawal
Penjaga Gol
menangkap bola
Mengelecek Menyepak bola
Menembak - Skeet Melintas Jalan Jimnastik
TIDAK STABIL
SEPARA
STABIL
STABIL
Berdasarkan keadaan persekitaran kemahiran dihasilkan
Stabil atau Dinamik
KESTABILAN PERSEKITARAN
Kepentingan relatif komponen Motor & komponen persepsi &
Membuat Keputusan.
1. KEMAHIRAN MOTOR
Kualiti kemahiran ditentukan oleh kawalan motor
melakukan dengan tepat.
Pergerakkan yang dihasilkan oleh otot bersesuaian dan
tepat pada saat dan ketika ia diperlukan.
2. KEMAHIRAN KOGNITIF
Kualiti kemahiran ditentukan oleh aspek persepsi dan
membuat keputusan.
Pemain menggunakan akal fikiran memproses kejadian
dan tahu apa yang perlu dilakukan.
KEPENTINGAN ELEMEN
KOGNITIF DAN MOTOR
Kemahiran
Motor
Kemahiran
Kognitif
Membuat Keputusan
Minimum dan
Kemahiran Motor
Maksimum
Sedikit Membuat
Keputusan serta
Sedikit Kawalan Motor
Membuat Keputusan
Maksimum tetapi
Kemahiran Motor
Minimum
Lompat Jauh
Permainan
Tradisional
Catur
Angkat Berat Memandu Kejurulatihan
KEPENTINGAN ELEMEN
KOGNITIF DAN MOTOR
Pergerakan hasil daripada interaksi sistem biologi dengan
persekitaran.
Rangsangan dari persekitaran diproses untuk
menghasilkan respon.
Penerimaan ransangan kemudian ke otak untuk
pemprosesan maklumat serta menentukan tindakan yang
akan dibuat.
Otak manusia memproses situasi dan menghantar
maklumat tindakan kepada otot untuk tindak balas terhadap
ransangan ini.
Segala proses ini boleh berlaku dalam tempoh 1 saat.
FUNGSI SISTEM BIOLOGI DALAM
LAKUAN MOTOR
Pemprosesan
Visual
Vestibular
Kinestetik
Sumber
Maklumat
FUNGSI SISTEM BIOLOGI DALAM
LAKUAN MOTOR
PALING DOMINAN
SISTEM AMBIENT SISTEM FOKAL
Peringkat rendah
Keseimbangan
Kesedaran Ruang
Kawalan Pergerakan
Peringkat Tinggi
Pemfokusan
Diskriminasi Imej
Identifikasi Objek
SISTEM VISUAL
BAHAGIAN DALAM TELINGA
Kanal separa bulat
Vestibule
Mengawal postur semasa pergerakan
Mampu befungsi tanpa maklumat visual tetapi
tidak sebaliknya
SISTEM VESTIBULAR
Terdapat di sendi, otot, tendon & kulit.
Reseptor dikenali sebagai proprioseptor.
Memaklumkan kedudukan anggota badan
SISTEM KINESTETIK
Persekitaran
Pembekal maklumat ekstrinsik
Sistem Biologi menentukan kerelevanan
Hasil daripada pengalaman
2 sumber maklumat yaang mempengaruhi
penghasilan pergerakan
Rangsangan
Daya Fizikal
PERSEKITARAN & LAKUAN MOTOR
Semua jenis maklumat dari persekitaran.
Reseptor sensori menerima & memproses
rangsangan dari persekitaran.
Ketepatan bergantung kepada keupayaan
menumpukan perhatian kepada rangsangan yang
relevan & mengabaikan rangsangan yang tidak
relevan.
Tumpuan Selektif Proses Persepsi yang
tertinggi.
RANSANGAN
Daya yang wujud secara semula
jadi dalam persekitaran
Daya rintangan udara, geseran
& velositi
Mempengaruhi kualiti
pergerakan
Kecekapan individu
memanipulasikan daya
Kebolehan individu
menganggarkan daya
Daya daripada otot menghasilkan pergerakan dan kebolehubahan
dalam daya otot menghasilkan perubahan dalam pergerakan.
DAYA FIZIKAL
Sistem biologi menghasilkan pergerakan yang sesuai
dengan persektiran
Penghasilan pergerakan dipengaruhi
Sistem Persepsi
Sistem Aksi
PERSEKITARAN
SISTEM BIOLOGI
MEMPENGARUHI PERGERAKAN
INTERAKSI SISTEM BIOLOGI
DENGAN PERSEKITARAN
MENTAFSIR & MEMANTAU
maklumat dalaman
maklumat luaran
perhubungan antara diri & persekitaran
KEUPAYAAN SISTEM PERSEPSI BERGANTUNG
KEPADA
pengalaman
pengetahuan
kecondongan
keyakinan
SISTEM PERSEPSI
Pertalian yang sepadu dengan sistem persepsi
Merealisasikan tafsiran sistem persepsi
dengan menghasilkan pergerakan yang relevan
Melibatkan 3 proses
Organisasi
Pelaksanaan
Pemantauan
AKSI
PERSEPSI
SISTEM AKSI
ORGANISASI LAKUAN
Perancangan dari segi :
Sekuen
Timing
PELAKSANAAN
Mengarahkan sistem
efektor
Otot
Pergerakan
PEMANTAUAN
Pengubahsuaian :-
Lakuan
Berasaskan
maklumat sensori
PROSES SISTEM AKSI
Maklumat Sensori
Yang Relevan
Respon Yang
Bermakna
Persepsi
Langsung
Kawalan
Bermakna
PROSES SISTEM BIOLOGI
AMALI 11
KLASIFIKASI KEMAHIRAN
MOTOR
Bilangan Waktu Amali = 3 Waktu
Klasifikasi Kemahiran Motor
Sukan Bola Sepak / Futsal
Melaksanakan tugasan secara
berpasangan.
Aktiviti 1 Sepakan penalti dengan
seorang penjaga gol.
Aktiviti 2 mengelecek bola dan
kemudian menjaringkan gol dengan
penjaga gol.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
BAB 9 LAKUAN MOTOR
SAINS SUKAN TINGKATAN 6 ( SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA )

Anda mungkin juga menyukai