Anda di halaman 1dari 4

BMM 3123

Penggunaan Aksara Jawi


Tulisan atau aksara ini dipinjam daripada
bahasa Arab, kemudian ditambah dengan
huruf baru seperti :
a. Pa ()
b. Nga ()
c. Ga ()
d. Nya ()
e. Ca ( )
Penggunaan Aksara Jawi
Contoh dalam HIKAYAT ANDULLAH
a. Sistem ejaan Arab yang diguna telah
menggunakan tanda-tanda baris :

( maka)
(dia )Kemudian tanda-tanda baris itu dihilangkan menjadi;
( maka )
)dia )
Penggunaan Ejaan Melayu
Penggunaan imbuhan awalan MeN- :
Maka jawabnya, Tuan, sahayalah cakap
membawa jalan kepada susunan itu, akan tetapi
tuan sekarang ada penuh kapal-kapal Inggeris pada
segenap jajahan tanah Jawa itu menjaga, tiadalah
boleh masuk dan keluar barang perahu atau kapal
keci; dan lagi pula Holanda itu pun terlalu keras
kawalnya, serta dengan cemburunya.
( halaman 69)