Anda di halaman 1dari 6

Siapakah Orang Sumber ???

Individu yang memberikan


keterangan lisan. Individu tersebut
berkemungkinan merupakan:-
Pelaku Saksi
Mata
Pendengar
Individu yang tahu
tentang peristiwa,
perkara atau kenal
dengan tokoh yang
dikaji .
2.) Terdapat tiga
kategori orang sumber
a.) Sumber Proto
b.)Sumber Saksi Mata
c.) Sumber Kata Dengar
Kategori Orang Sumber dan
Peranannya
a.) Orang
Sumber Proto
Siapakah ?
Individu yang terlibat secara langsung dalam
peristiwa atau perkara. (Pelaku)
Apakah ?
a.) Keterangan proto
sumber daripada seseorang tentang peranannya
dalam perkara yang dikaji
- Keterangan tentang kenangan, pengalaman hidup dan
peranan yang dimainkan

Contoh - a.) Projek Biografi
-b.) Kajian peristiwa sejarah :- wawancara bekas komunis
-Pengalaman dan keputusan mereka sebagai pelaku
memberikan maklumat penting
b.) Saksi Mata
(Eye-Witnesses)
Siapakah ?
- Pemerhati sesuatu peristiwa.
- Orang sumber melihat dan menyaksikan sendiri
peristiwa yang berlaku di hadapannya.
- Tidak mempunyai peranan dalam peristiwa itu.
- Maklumat berasarkan sudut pandang dan apa yang
dilihat
Apakah
peranan?
- Memperincikan dan mencerita semula peristiwa dan
kejadian peristiwa berdasarkan pemerhatiannya.
Contoh Saksi
Mata
-Orang ramai yang hadir dalam peristiwa Rundingan
Baling ataupun peristiwa sejarah yang lain.
c.) Orang Sumber
Kata Dengar
Siapakah ???
- Individu yang tidak terlibat lansung dalam
peristiwa sama ada sebagai pelaku atau saksi
mata.
Jenis
Keterangan
- second-hand source dan bersifat sekunder
Bilakah
keterangan
diambil
-Keterangan diambil apabila pelaku atau saksi
mata meninggal dunia dan jarak masa antara
kajian yang dibuat dengan masa kajian terlalu
jauh.
Peranan
- Memberikan keterangan lisan berdasarkan apa
yang diberitahu kepadanya.
- Contoh:- waris tokoh-tokoh pejuang seperti
Mat Kilau dan Tok Kenali
Peranan Orang Sumber dalam Memartabatkan
Perkembangan Sejarah Lisan di Malaysia
Keterangan yang diberikan
dapat mengisi kekosongan
dalam sumber tertulis dan
menjadi sumber
tambahan.
Orang sumber
merupakan
penyelamat dan juga
penyedia maklumat
sejarah
Respon yang diberikan oleh
orang sumber dapat
membantu pengkisahan
sesuatu sejarah itu dihargai
dan tidak mati seterusnya
menggalakkan lagi
perkembangan sejarah lisan
Keterangan yang
diberikan dapat
dijadikan sebagai
perbandingan untuk
maklumat yang sedia
ada.
Maklumat daripada orang
sumber juga membantu
pengkaji untuk menghubung
kait budaya terdahulu dengan
budaya sekarang
Menggalakkan masyarakat
untuk mendalami sejarah
lisan apabila dapat
memberikan sumber yang
dapat menyelami emosi
pelaku
Menambahkan
koleksi bukti untuk
sesuatu peristiwa

Anda mungkin juga menyukai