Anda di halaman 1dari 7

Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror

Pr pyetjet 1 - 13 rrethoni vetm shkronjn q i prgjigjet alternativs s sakt.Jepet n(AB) = 10; AB= dhe n(A)=6. n(B) sht: 1 pik
A) 10
B) 6
C) 4
D) 9

2. Nse

= a, ather

sht: 1 pik
A) 8a
B) 3a
C) a+3
D) a-3
3. Vlera e shprehjes

sht: 1 pik
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

4. Cila nga vlerat e mposhtme sht vler e palejueshme e shprehjes

: 1 pik
A) 0
B) 1
C) 2
D) 4

5. Q ekuacioni

+ x+

=0 t ket dy rrnj t barabarta, duhet , duhet q vlera e a t jet: 1 pik


A) -1
B) 0
C) 1
D) 2

6. N grafikun e funksionit y=

x + 1 ndodhet pika M( x,1). Abshisa e piks M sht: 1 pik


A) x=2
B) x=1
C) x= -1
D) x= -2

7. Jepen funksionet f: y=2x dhe g: y=

. Vlera e gof(1) sht: 1 pik


A) 1
B) 2
C) 4
D) 8

8. Vektort k + 2 dhe jan t barabart. Vlera e k sht 1 pik
A) -2
B) -1
C) 1
D) 2

Teste 2015 1 Enri
Gega
Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror

9. Syprina e nj katrori sht 25c

. Diagonalja e tij ( n cm) sht: 1 pik


A) 5
B) 5
C) 10
D) 10

10. Zgjidhje e ekuacionit:

- 1= 1 sht numri: 1 pik


A) 2
B) 1
C) 0
D) -1

11. Prodhimi i rrnjve t ekuacionit

- 3x= 5 sht: 1 pik


A) -5
B) -3
C) 3
D) 5
12. Jepet funksioni f: y= - cos3x. Vlera e derivatit t tij n pikn x+

sht: 1 pik
A) -3
B) -1
C) 0
D) 3
13. Vlera e

sht: 1 pik
A) 1
B) 0
C) -1
D) 2

Pyetjet 14 25 jan me zgjidhje dhe arsyetim.

14. Thjeshtoni shprehjen:

. 2 pik


15. Funksioni i dhn me formuln y=a

+ b; ka bashksi prcaktimi [-2,2] dhe bashksi vlerash [-1,7] . 3 pik


Gjeni a, b.
Teste 2015 2 Enri
Gega

Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror
16. Gjeni bashksin e prcaktimit t funksionit: y =

3 pik

17. Jepet funksioni y = pr x0 Pr vlera t m, funksioni sht vazhdueshm n x=0. 3 pik

m-1 pr x=018. Jepet A(-1;2) dhe B(3;4). Gjeni ekuacionin e drejtzs q kalon nga C(0;3) dhe sht paralele me 3 pik
drejtzn (AB).Teste 2015 3 Enri
Gega
Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror

19. N nj piramid t rregullt katrkndore, brinja ansore sht 12cm dhe formon me planin e bazs 3 pik
kndin

. Gjeni siprfaqen e prgjithshme t piramids.

20. Jepen shifrat 1, 2, 4, 5 ,6, 8, 9 . Me to formojm numra dyshifror pa prsritjen e shifrave. 2 pik
a) Sa numra t till formohen ?


b) Sa prej ktyre jan m t vegjl se 40? 1 pik


21. Jepet ekuacioni

- (sin - 1)x -


a) Vrtetoni se ekuacioni ka dy rrnj x
1
dhe x
2
pr do vler t . 2 pikb) Pr vler t vlera x
1
dhe x
2
arrin vlern m t madhe ? 2 pik
Teste 2015 4 Enri Gega
Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror

22. a) Studioni monotonin e funksionit y = x
3
12x + 2. 2 pikb) Gjeni pikat e ekstremumeve dhe infleksionit pr funksioni e dhn. 2 pik
23. Jepet progresioni aritmetik 3; 6; 9 Gjeni S
10
. 2 pik


24. Jepet elipsi

= 1 Gjeni ekuacionin e tangjentes s hequr ndaj elipsit, pingule me drejtzn 3 pik


me ekuacion y = x + 6 .Teste 2015 5 Enri
Gega
Matura Shtetrore- Matematik Test 1 Drejtimi Natyror

25. a) Skiconi n t njjtin rrjet koordinativ grafikt e funksioneve y = x
3
dhe y = . 2 pik


b) Gjeni syprinn e figures s kufizuar nga grafikt e ktyre dy funksioneve. 2 pik


PIKT E MARRA

Tabela e vlersimit
Nota 4 5 6 7 8 9 10
Pikt 0-9 10-15 15-21 22-29 30-37 38-45 46-50


NOTA

Teste 2015 6 Enri
Gega