Anda di halaman 1dari 1

PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Tajuk 5

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PERMAINAN
KANAK-KANAK
Sub Tajuk 2 Tatacara Pengellaan Per!a"nan Kanak-kanak
#ASIL PEM$ELA%ARAN
Pada akhir tajuk ini, anda dapat:
Mengelolakan permainan kanak-kanak kategori sasaran, pukulan,
jaring/dinding dan serangan/kawasan berdasarkan kertas kerja yang
dirancangan.
93
angkah dan Prosedur Pengelolaan
Membuat persediaan awal.
Memberi penerangan dan demonstrasi tentang hal ehwal permainan
kepada murid-murid.
Melaksanakan prosedur permainan secara sistematik, teratur dan
terkawal.
Memahami dan mempunyai keyakinan terhadap prosedur keseluruhan
permainan.
Menarik tumpuan dan minat peserta.
Menyeronokkan.
Peserta sangat responsi!.
Peserta teruja dan dapat dilihat melalui gerak badan.
Penyampaian sangat sesuai dengan tahap kebolehan peserta.