Anda di halaman 1dari 2

Katholieke Hogeschool Kempen Naam: Samantha Peeters

Departement Lerarenopleiding Vorselaar


Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Klas: 2 BALO a
Lepelstraat 2 – B 2290 Vorselaar Datum: 21-3-2008
Tel: 014 50 81 60 - Fax: 014 50 81 61
lov@khk.be Oefen-/stageschool:
De Springplank in Zoerle-Parwijs

Voorblad Leerjaar: 2e leerjaar


Stageperiode: 17/3/2008 - 21/3/2008
lesvoorbereiding Tijdstip: van 13.15 uur tot 15.05 uur

Vak(gebied): Bewegingsopvoeding
Onderwerp: In het sprookjesbos
Lessenreeks: Sportnamiddag
Gebruikte documentatie
Bijlagen bij deze lesvoorbereiding:
Relaxatieoefeningen
Overzicht sprookjes en hun aanspreking
Leerplandoelen:
Bewegingsopvoeding:
D.1.9.5: Lln kunnen eenvoudige spelideeën uitvoeren in eenvoudige bewegingsspelen.(tikspel)
D.2.7.13: De lln hebben noties over eigen houdings –en bewegingsbewustzijn en eventuele
houdingsfouten.
Bewegingsexpressie:
4: Kinderen worden zich bewust van hun identiteit en hun inlevingsvermogen.
Vormingsdoelen (in 1 ILLO pas te formuleren vanaf Stage 2de graad)
Lln maken gebruik van bewegingskwaliteiten van sprookjesfiguren.
Lln beleven plezier aan het spel.
Lln weten dat er ‘spionnen’ in het spel zitten en aanvaarden het als ze hun rol moeten
wisselen.
Concrete doelstellingen (in 1 ILLO pas te formuleren vanaf Stage 2de graad)
- Lln kunnen elke sprookjesfiguur met de gepaste zin en het gepaste gebaar aanspreken,
na de ll te tikken.
- Lln kunnen zich aan de gemaakte afspraken houden.
- Lln spelen in teamverband en verzamelen de 10 voorwerpen van de sprookjesfiguren.
- Lln komen tot rust tijdens de relaxatie.

Factoren van de beginsituatie (kennis, vaardigheden, belevingswereld, eventueel organisatorische


aspecten) die belangrijk zijn bij deze les:

Voorblad lesvoorbereiding - Kopieerformulier - Pagina 1


Kinderen van het tweede leerjaar worden meer en meer bewust van hun lichaam en leren zo
hun bewegingen steeds beter controleren. (houdings – en bewegingsbewustzijn,
ademhalingscontrole en bewuste ontspanning)
Ook inzicht en doorzicht groeien in het tweede leerjaar (nodig voor het toepassen van
spelregels in spelsituaties).
Hoe ga je er concreet rekening mee houden?
Tijdens het spel maken de lln gebruik van verschillende houdingen (uitbeelden van de
sprookjesfiguren), ook de globale oriëntatie komt hier te pas. Verder krijgen de lln de kans
meer controle op hun lichaam uit te oefenen tijdens de relaxatieoefening (spannen en
ontspannen en de ademhalingsoefening)
Ook is er hier de kans om het ‘samen spelen’ te bevorderen. (heel het team moet immers de
voorwerpen verzamelen)
Vakdidactische aandachtspunten:
Productevaluatie (Vaststelling bij de verbetering van de individuele taken van de leerlingen)
Noteer de resultaten van de leerlingen:

Wat is/zijn de meest voorkomende fout(en)?

Wat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn?

Voorblad lesvoorbereiding - Kopieerformulier - Pagina 2