Anda di halaman 1dari 3

BORANG PEMARKAHAN

BAHAGIAN KEKEMASAN KHAT


Kategori : A / B / C / D
MARKAH 30%
Bi
l
Nama Peserta Sekolah Markah
Catatan : 1- Penulisan yang kemas 10%
2- Bentuk huruf yang sesuai er!asarkan "enis khat 10%
#- $usunan huruf atau kalimah yang sesuai %%
&- Kreati'iti hias ragam (iluminasi) %%
*an!atangan +akim *an!atangan Ketua +akim
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( ) ( )
BORANG PEMARKAHAN
BAHAGIAN KESAHIHAN KHAT
Kategori : A / B / C / D
MARKAH 40%
Bi
l
Nama Peserta Sekolah Markah
Pertandingan Tulisan Khat 1428H
Catatan : 1- -enis khat mene.ati kehen!ak soalan 20%
2- /em.unyai gaya .enulisan yang aik 10%
#- +anya menggunakan satu "enis tulisan khat 10%
*an!atangan +akim *an!atangan Ketua +akim
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( ) ( )
BORANG PEMARKAHAN
BAHAGIAN KEBERSIHAN KHAT
Kategori : A / B / C / D
MARKAH 30%
Bi
l
Nama Peserta Sekolah Markah
Catatan : 1- Keersihan tulisan khat yang !igunakan 10%
Pertandingan Tulisan Khat 1428H
2- *i!ak a!a 0ontengan lain selain tulisan khat 10%
#- Penggunaan ruang yang sesuai !alam .enulisan khat 10%
*an!atangan +akim *an!atangan Ketua +akim
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
( ) ( )
Pertandingan Tulisan Khat 1428H