Anda di halaman 1dari 5

Laporan Bertulis Penurunan GPS AR3 & AR4

SK Nanga Klassen 2014

( # Laporan Bertulis ini adalah mengikut format yang telah ditetapkan oleh PPD Sri Aman.)

1. Faktor yang menyumbang kepada kegagalan mencapai sasaran dan penurunan GPS untuk setiap mata pelajaran.

Bahasa Melayu ( Pem )


Nama guru : Mohamad bin
Bujang

Bahasa Melayu ( Pen )

Bahasa Inggeris

Nama guru : Mohamad bin Nama guru : Terry anak


Bujang
Ringgit

Matematik
Nama guru : Satin Bujang

Sains
Nama guru : Charles Bayang

2. Soalan / Tajuk / Topik yang dikenalpasti menyumbang kepada kegagalan mencapai sasaran di atas atau menyumbang kepada penurunan
GPS.

Bahasa Melayu ( Pem )

Bahasa Melayu ( Pen )

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

3. Intervensi dalam pdp yang dilakukan oleh guru mata pelajaran berdasarkan soalan/ tajuk/ topik tersebut ( tidak termasuk kelas
tambahan/kelas malam/ kelas tambahan hujung minggu- tidak diterima )

Bahasa Melayu ( Pem )

Bahasa Melayu ( Pen )

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains

4. Ulasan oleh Guru Besar


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________

Disediakan oleh
______________________________
( Charles Bayang anak Albert Nyawin )
Setiausaha Peperiksaan / Guru Kelas Tahun 6

Disahkan oleh
__________________________________
( David Renang @ Masan )
Guru Besar
SK Nanga Klassen