Anda di halaman 1dari 3

Tajuk Kandungan Jam

1 Pengurusan dan pentadbiran permainan bola


baling
2
2 Pengenalan
Sejarah permainan bola baling di Malaysia dan
di peringkat antarabangsa
Kemudahan dan peralatan
Keselamatan

2
3 Kemahiran Asas
Lontaran dan sambut bola
hantaran atas bahu
hantaran atas kepala
hantaran lob
hantaran paras dada
2
4 Kemahiran Asas
Lontaran
hantaran sisi
hantaran lantun sebelah tangan
hantaran lantun dua belah tangan
2
5 Kemahiran Asas
Menyambut bola
Kedudukan tangan semasa menyambut
bola
aras muka
bola rendah
dengan sebelah tangan
bola tinggi
2
6 Kemahiran Asas
Menggelecek mengacah dan menga!al bola
menggelecek sambil menukar arah
menggelecek sambil menga!al bola
menggelecek sambil mengacah
mengacah dua la!an satu
2
" Kemahiran Asas
Menghadang dan menga!al
menghalang bola tinggi
menghadang secara dekat
menghadang sambil memberi laluan
kepada rakan sepasukan
melambatkan pergerakan la!an
bersedia menghadang
menghadang dan menga!al pergerakan
la!an
menghadang bola tinggi
2
menghadang secara berpasukan
# Kemahiran Asas
$eknik menjaring gol
rejaman dari atas kepala
rejaman dari ba!ah lengan
rejaman lonjakan
rejaman menjunam
jaringan %di&e'
2
( Kemahiran Asas
Kemahiran penjaga gol
menahan bola
menangkap bola
menampan bola
menga!al bola
menepis bola
2
1) Kemahiran pengadilan
*enggunaan isyarat pertandingan
balingan ke dalam
balingan percuma lihat arah
balingan gol
baling pengadil
lebih 3 langkah atau memegang bola
lebih daripada 3 saat
menolak berlari atau melompat ke
dalam
buang masa
2
11 Pearturan asas dalam permainan bola baling
(teori)
1) perkara
2
12 Latihan Kemahiran
+adangan bentuk latihan
melompat batang rotan atau pagar
berlari melompat dan menyahut bola
sebelum bola itu jatuh atau menyentuh
gelanggang
tali beracun , tali dihayun dan
dipusingkan pada paras lutut- pemain
dikehendaki melompat- Mereka yang
terkena kaki terkeluar dan didenda-
berla!an menyentuh palang gol
2
13 Latihan Kemahiran
+adangan bentuk latihan
latihan ujian berlari dan menyambut
bola
latihan dan ujian menggelecek
2
latihan menjaringkan gol
latihan mengacah satu la!an satu
latihan mengacah satu la!an dua
14 Pengurusan Pertandingan
peraturan pertandingan
undang,undang pertandingan
sistem pertandingan
2
15 Pengurusan Berpasukan
perbelanjaan
jurulatih
latihan pertandingan
2