Anda di halaman 1dari 1

Jenis soalan : Drag and Drop

1. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan sangkar rusuk dan diafragma semasa `


bernafas. Lengkapkan jadual di bawah dengan menggunakan perkataan yang diberikan
untuk menerangkan mekanisme menarik dan menghembus nafas.
SCAN LK
Menarik nafas Menghembus nafas
Sangkar rusuk
Diafragma
Isi padu sangkar rusuk
Pergerakan udara
!enge"ut dan menjadi rata
!engendur dan melengkung ke atas
#ergerak ke atas dan keluar
#ergerak ke dalam dan ke bawah
!enurun !eningkat
$dara dipaksa keluar
$dara dipaksa masuk
!enurun
!eningkat

Anda mungkin juga menyukai