Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR]

Tarikh : 4 September 2013 (Rabu)


Masa : 0840 0910
Tempat : Padang Bola Sepak SK Sungai Paoh, Sarikei
Tahun(Kelas) : 3
Bilangan Murid: 25 orang (16 lelaki, 9 perempuan)
Fokus Pembelajaran : 3.2 Berkebolehan melakukan senaman meningkatkan kapasiti
aerobik.
Tajuk : Jantung Oh Jantung
Standard Pembelajaran : 3.2.1, 4.2.1 & 5.3.2
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor : i. melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobic
dalam jangka masa 30 saat.

Kognitif : i. mengenal pasti kesan senaman terhadap jantung.

Afektif: i. mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya
semasa melakukan aktiviti kapasiti aerobik.
ii. melakukan aktiviti berbentuk kumpulan dengan seronok.

Kemahiran Berfikir: Menilai
Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah berasa tercungap-cungap dan letih.
Penerapan nilai : Bekerjasama dan disiplin
Penggabungjalinan: Matematik dan Bahasa Inggeris

BSPP : Botol air (5), baldi (5), baln (5), kon (7)

EMK: Kreativiti


BAHAGIAN
/MASA
AKTIVITI BUTIR
MENGAJAR
/
FOKUS
P&P
ORGANISASI ALATAN
/
CATATA
N
Memanaskan
Badan
(5 minit)
1. Latihan
bebas
kapasiti
aerobik
2. Regangan
dinamik


1. Semua
murid
dikehendak
i mengira
denyutan
nadi selama
10 saat
sebelum
melakukan
aktiviti.
2. Lari ke
arah
hadapan
dengan
pantas.
3. Lari ke
arah kanan
dengan
pantas.
4. Lari ke kiri
dengan
pantas.
5. Apabila
dengan
tiupan
wisel, lari
dengan
pantas ke
arah guru.

Lakukan
regangan
dengan
kiraan 8:
1. Gerakkan
kepala ke
kiri dan
kanan.
2. Gerakkan
kepala ke
atas dan
bawah.
3. Gerakkan
bahu ke
atas dan
bawah.
4. Gerakkan
bahagian
tangan ikut
putaran
jam dan
Semasa latihan bebas.

M M M M M M M M M M M

M M M M M M M M M M M


G

M M M M M M
M M
M M

G

Semasa regangan dinamikPetunjuk:
G = Guru
M = Murid

lawan jam.
5. Bongkokka
n badan ke
hadapan
dan
gerakkan
badan ke
kiri dan
kanan.
6. Buka kaki
seluas bahu
dan cuba
sentuh
hujung kaki
kiri dan
kanan.
7. Lakukann
lompat
bintang.

Perkembang
an
(15 minit)

Perkembang
an 1
Lari dan
sentuh
(7 minit)
1. Pengenala
n isi
pelajaran


2. Demonstra
si

3. Latih tubi
Kapasiti
aerobik
merupakan
keupayaan
jantung
untuk
mengepam
oksigen ke
jantung
untuk
disalurkan
ke tubuh
badan.
Aktiviti
adalah
lama.
Contoh
aktiviti
adalah
seperti
jogging.

Berdiri di
atas garisan
yang
disediakan.
Dalam
keadaan
bersedia,
lutut
dibengkokk
an dan
rendahkan
badan.
Lari ke
arah
5 kumpulan = 5 orang/kumpulanPetunjuk:
G = Guru
M = MuridKon (5)


Botol
(5), kon

Perkembang
an 2
Lari dan
ambil botol
(8 minit)


4. Demonstra
si


5. Latih tubi

sasaran
apabila
wisel ditiup.
Sentuh
sasaran dan
lari semula
ke garisan
permulaan
dengan
pantas.

Berdiri di
atas garisan
yang
disediakan.
Pastikan
lutut
dibengkokk
an dan
rendahkan
badan
sebelum
larian.
Lari ke
arah
sasaran
apabila
wisel ditiup.
Sentuh
sasaran dan
lari semula
ke garisan
permulaan
dengan
pantas.
Jarak akan
ditingkatka
n daripada
3 meter
kepada 5
meter dan
10 meter
setiap
pusingan.


Berdiri di
atas garisan
yang
disediakan.
Dalam
keadaan
bersedia,
lutut
dibengkokk
an dan
= Kon5 kumpulan = 5 orang/kumpulanPetunjuk:
G = Guru
M = Murid= Kon & botol


(7)
rendahkan
badan.
Lari ke
arah
sasaran
apabila
wisel ditiup.
Ambil botol
yang
diletakkan
di atas
garisan dan
lari semula
ke garisan
permulaan
dengan
pantas.

Berdiri di
atas garisan
yang
disediakan.
Pastikan
lutut
dibengkokk
an dan
rendahkan
badan
sebelum
larian.
Lari ke
arah
sasaran
apabila
wisel ditiup.
Ambil botol
yang
diletakkan
di atas
garisan dan
lari semula
ke garisan
permulaan
dengan
pantas.
Jarak akan
ditingkatka
n daripada
3 meter
kepada 5
meter dan
10 meter
setiap
pusingan.
Semua
murid
dikehenda
ki mengira
denyutan
nadi
selama 10
saat
selepas
aktiviti
dijalankan
.
Kemuncak
(7 minit)
Pertanding
an
Bersyarat

Siapa
paling
banyak
Berdiri
dalam satu
barisan
mengikut
kumpulan.
Lari ke
arah baldi
berisi air.
Isi air
menggunak
an balon.
Lari semula
ke arah
garisan
permulaan
bersama-
sama balon
berisi air
tersebut.
Isikan air
ke dalam
botol yang
diletakkan
di atas
garisan.
Selepas
mengisi air,
serahkan
balon
kepada
rakan dan
rakan
meneruskan
permainan.
Permainan
dijalankan
dalam
tempoh
masa 2
minit.
Kumpulan
yang
Berjaya
mengisi air
paling
banyak ke
5 kumpulan = 5 orang/kumpulanPetunjuk:
G = Guru
M = Murid= Baldi

= Botol
Botol
(5), baldi
(5),
balon
(5), kon
(7)
dalam botol
adalah
juara
permainan
Siapa
paling
banyak.
Tepukan
diberikan
kepada
kumpulan
juara.
Kumpulan
yang kalah
didenda
untuk
menyusun
alatan.
Penutup
(3 minit)
1.
Menyejukk
an Badan


2. Rumusan
Pelajaran
2.1 Rumusa
n kognitif &
Psikomot
or


2.2 Rumusa
n Afektif
-
Penerapa
n Nilai
- Pujian /
Teguran3. Kerja
Susulan

1. Gerakkan
badan ke
kiri dan ke
kanan
berulang
kali.
2. Berpasang
an, tepuk
otot-otot
rakan
perlahan-
lahan.
3. Tarik nafas
tiga kali
perlahan
dan hembus
panjang
yang
terakhir.

Lari
mengikut
keupayaan
diri dan lari
menggunak
an bebola
kaki.
Kapasiti
aerobik
adalah
aktiviti
yang
menggunak
an tempoh
masa yang
lama.
Kiraan
denyutan
M M M M M M
M M
M M

G

Petunjuk:
G = Guru
M = MuridDicatat oleh Mond Niel di 7:35 PTG
E-melkan IniBlogThis!Kongsi ke TwitterKongsi ke FacebookKongsi ke Pinterest

nadi
merupakan
cara untuk
pengiraan
kupayaan
jantung
bekerja.

Kita perlu
bekerjasam
a dan
berdisiplin
semasa
melakukan
aktiviti.
Kerjasama
merupakan
antara
resepi
kejayaan
dalam
sesebuah
pasukan.

Melakukan
aktiviti
kapasiti
aerobik
seperti
jogging
selama 10
minit.
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
MODUL KEMAHIRAN
Masa: 30 minit

Tajuk: Sayangi Jantung Anda

Standard Pembelajaran:
3.2.1 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik dalam
jangka masa yang ditetapkan.
4.2.3 Memerihal degupan jantung dan kadar pernafasan semasa melakukan aktiviti fizikal.
5.2.2 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.

Objektif Pembelajaran:
Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti aerobik.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1. Memanaskan badan dengan permainan Cabut Ekor.
2. Merancang dan melaksanakan permainan yang meningkatkan kapasiti
aerobic.
3. Permainan kecil Kumpul Harta.
4. Menyejukkan badan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK): Kreativiti

Bahan Bantu Belajar:
Kad pergerakan lokomotor, gelung berwarna biru dan merah, skital dan
borang Uji Diri.

Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran:
Borang Uji Diri tentang tahap kemampuan kapasiti aerobik murid.

Refleksi:

. bilangan murid yang dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti
aerobik.

.bilangan murid yang tidak dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan
kapasiti aerobik.


FASA CADANGAN AKTIVITI
Fasa Persediaan
Pemerhatian


Analisis

1. Guru menyediakan stesen pergerakan mengikut konsep
sistem peredaran darah manusia.

2. Murid memerhati stesen pergerakan sambil membaca
kad pada stesen-stesen tersebut.

3. Murid melakukan pergerakan mengikut arahan pada
kad yang terdapat di setiap stesen.

a. Stesen manakah yang paling kamu suka?
b. Stesen manakah kamu rasa tercungap-cungap?
c. Mengapa kamu rasa tercungap-cungap di stesen
tersebut?
Fasa Imaginasi
Penjanaan Idea


Sintesis Idea

1. Murid dalam kumpulan merancang permainan yang
dapat meningkatkan kapasiti aerobik.

2. Guru membimbing murid semasa merancang
permainan dengan menekankan bahawa jangkamasa
permainan adalah selama dua hingga tiga minit dan
dilakukan secara berterusan dapat meningkatkan
kapasiti aerobik.

a. Apakah nama permainan yang kamu rancang?
b. Bagaimanakah cara untuk bermain permainan tersebut?
Fasa
Perkembangan
Penambahbaikan


Penilaian

1. Murid dalam kumpulan bermain permainan
yang telah
dirancang.

2. Murid menilai tahap kemampuan kapasiti aerobik diri
sendiri dengan menggunakan borang Uji Diri.

Fasa Tindakan
Pelaksanaan

Amalan Berterusan

1. Guru dan murid berbincang tentang keperluan
mempunyai jantung yang sihat dapat mengekalkan
kesihatan diri.

Siapakah yang bersenam bersama-sama keluarga pada
waktu petang?

2. Murid bermain permainan yang dapat meningkatkan
kapasiti aerobik tiga kali seminggu sebagai amalan
untuk mengekalkan tahap kecergasan fizikal dan
kesihatan.
Nama : ....................................... Tarikh : .................
..
Kelas : .......................................
CABARAN JANTUNG
Warnakan pada petak skala berdasarkan kadar pernafasan, kadar nadi dan
peluh sebaik sahaja melakukan aktiviti.
1. Pernafasan :
BIASA CEPAT TERCUNGAP-CUNGAP


2. Degupan Jantung :


PERLAHAN CEPAT


3. Peluh :TIADA BANYAK SEDIKIT