Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS RAJA MELEWAR


SEREMBAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN
BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

PSV 3107
PEDAGOGI PENDIDIKAN SENI VISUAL
KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

NAMA PELAJAR &

: HANITA A/P KUMARAN

NO. KAD PENGENALAN

800326-05-5358
LALITHA A/P DORAISAMY
781229-05-5128

UNIT / KUMPULAN

PPG / PT/ JUN 2011

TAJUK KURSUS

PSV 3107

PENSYARAH

EN. ALIAS BIN ZAKARIA

TARIKH HANTAR

14.07.2013

BORANG KOLABORASI

TARIKH

PERKARA YANG
DIBINCANGKAN

CATATAN

T/TANGAN

ISI KANDUNGAN
TAJUK

MUKA SURAT

Penghargaan

Isi kandungan

ii

Pengenalan

iii

1.0 Strategi pengajaran dan pembelajaran

2.0 Teori Kecerdasan Pelbagai

3.0 rancangan persediaan mengajar

4.0 rancangan persediaan mengajar (mikro)

14

4.1 Proses pengajaran mikro

Induksi Set

Penyoalan

Tunjukcara dan

Penutup ( Apresiasi)

5.0 Bahan sumber pengajaran

22

5.1 klip video hujan

5.2 corak tidak terancang

5.3 klip video -langkah penghasilan corak


tidak terancang dengan teknik tititsan.

6.0 Rujukan

7.0 Lampiran

32