Anda di halaman 1dari 4

Kalendar Akademik PPG 2013

JAN FEB MAC APRIL MEI


SLS
M1
Cuti Tahun Baharu
1 JMU
Cuti Wilayah
Persekutuan
1 JMU 1 ISN M14 1 RBU Cuti Hari Pekerja 1
RBU 2 SBT 2 SBT 2 SLS 2 KMS 2
KMS 3 AHD 3 AHD 3 RBU 3 JMU 3
JMU 4 ISN M6 4 ISN
M10
Cuti Terengganu
4 KMS 4 SBT
Markah Kerja
Kursus
4
SBT 5 SLS 5 SLS 5 JMU 5 AHD 5
AHD 6 RBU 6 RBU 6 SBT Interaksi 4 6 ISN M19 6
ISN M2 7 KMS 7 KMS 7 AHD Amali 7 SLS Cuti Pahang 7
SLS 8 JMU 8 JMU 8 ISN M15 8 RBU 8
RBU 9 SBT 9 SBT Interaksi 3 9 SLS 9 KMS 9
KMS 10 AHD
Cuti Tahun
Baru Cina
10 AHD Amali 10 RBU 10 JMU 10
JMU 11 ISN
M7
Cuti Tahun
Baru Cina
11 ISN M11 11 KMS 11 SBT 11
SBT Interaksi 1 12 SLS 12 SLS 12 JMU 12 AHD 12
AHD Amali 13 RBU 13 RBU 13 SBT 13 ISN M20 13
ISN
M3
Cuti Negeri
Sembilan
14 KMS 14 KMS 14 AHD 14 SLS 14
SLS 15 JMU 15 JMU 15 ISN
M16
Cuti Melaka
15 RBU 15
RBU 16 SBT 16 SBT 16 SLS 16 KMS 16
KMS 17 AHD 17 AHD 17 RBU 17 JMU Cuti Perlis 17
JMU 18 ISN M8 18 ISN M12 18 KMS 18 SBT Peperiksaan 18
SBT
Peperiksaan
Ulangan
19 SLS 19 SLS 19 JMU Cuti Perak 19 AHD Peperiksaan 19
AHD Cuti Kedah 20 RBU 20 RBU 20 SBT Interaksi 5 20 ISN M21 20
ISN M4 21 KMS 21 KMS 21 AHD Amali 21 SLS 21
SLS 22 JMU 22 JMU 22 ISN M17 22 RBU 22
RBU 23 SBT Interaksi 2 23 SBT 23 SLS 23 KMS 23
KMS
Cuti Maulidur
Rasul
24 AHD Amali 24 AHD 24 RBU 24 JMU Cuti Hari Wesak 24
JMU 25 ISN M9 25 ISN M13 25 KMS 25 SBT 25
SBT 26 SLS 26 SLS 26 JMU 26 AHD 26
AHD Cuti Thaipusam 27 RBU 27 RBU 27 SBT 27 ISN M23 27
ISN M5 28 KMS 28 KMS 28 AHD 28 SLS 28
SLS 29 JMU Cuti Good Friday 29 ISN M18 29 RBU 29
RBU 30 SBT 30 SLS 30 KMS Cuti Sabah 30
KMS 31 AHD 31 JMU Cuti Sabah 31
Semester Jan 02 Jan. 2013 -26 Mei 2013
Minggu Ulangkaji
Minggu Pep.
2. Kursus dengan 1 kredit atau 2 kredit - 1 jam setiap kali Interaksi
Panduan Pelaksanaan Amali PPG. (Sains, Reka Bentuk & Teknologi, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Muzik)
Catatan: 1. Kursus dengan 3 Kredit - 2 jam setiap kali Interaksi
22 April 2013-17 Mei 2013
18 Mei 2013 -19 Mei 2013
KALENDAR AKADEMIK
SEMESTER JANUARI - MEI 2013
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPG
Tarikh peperiksaan/peperiksaan tertakluk kepada perubahan.
Peperiksaan akan dijalankan pada pagi, tengahari dan petang.
Tarikh Interaksi mungkin akan berubah mengikut negeri.
Cuti Semester 25 Mei 2013- 14 Jun 2013
3. Kursus dengan amali, tambahan jam amali pada hari Ahad mengikut jumlah jam amali seperti yang dinayatkan dalam
Kalendar Akademik PPG 2013
Kalendar Akademik 2013
JUN JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
SBT 1 ISN M3 1 KMS 1 AHD 1 SLS 1 JMU 1
AHD 2 SLS 2 JMU 2 ISN M12 2 RBU 2 SBT 2
ISN 3 RBU 3 SBT
K1 & K3
Interaksi 3
3 SLS 3 KMS 3 AHD Cuti Deepavali 3
SLS 4 KMS 4 AHD Amali 4 RBU 4 JMU 4 ISN M21 4
RBU 5 JMU 5 ISN M8 5 KMS 5 SBT
K2
Interaksi 5
5 SLS
Cuti Awal
Muharram
5
KMS 6 SBT
Peperiksaan
Ulangan PPG
6 SLS 6 JMU 6 AHD Amali 6 RBU 6
JMU 7 AHD Cuti P. Pinang 7 RBU 7 SBT
K1 & K3
Interaksi 4
7 ISN M17 7 KMS 7
SBT 8 ISN M4 8 KMS
Cuti Hari
Raya Puasa
8 AHD Amali 8 SLS 8 JMU 8
AHD 9 SLS 9 JMU
Cuti Hari
Raya Puasa
9 ISN M13 9 RBU 9 SBT Peperiksaan 9
ISN 10 RBU
Cuti Awal
Ramadha
(Johor, Kedah,
Melaka)
10 SBT 10 SLS 10 KMS Cuti Melaka 10 AHD Peperiksaan 10
SLS 11 KMS 11 AHD 11 RBU 11 JMU 11 ISN M22 11
RBU 12 JMU 12 ISN M9 12 KMS 12 SBT 12 SLS 12
KMS 13 SBT
K1 & K3
Interaksi 2
13 SLS 13 JMU 13 AHD 13 RBU 13
JMU 14 AHD Amali 14 RBU 14 SBT 14 ISN M18 14 KMS 14
SBT 15 ISN M5 15 KMS 15 AHD 15 SLS
Cuti Hari
Raya Haji
15 JMU 15
AHD 16 SLS 16 JMU 16 ISN
M14
Cuti Hari Malaysia
16 RBU
Cuti Hari
Raya Haji
(Kedah, Kelantan,
Perlis,
Terengganu)
16 SBT 16
ISN M1 17 RBU 17 SBT 17 SLS 17 KMS 17 AHD 17
SLS 18 KMS 18 AHD 18 RBU 18 JMU 18 ISN M23 18
RBU 19 JMU 19 ISN M10 19 KMS 19 SBT 19 SLS 19
KMS 20 SBT
K2
Interaksi 2
20 SLS 20 JMU 20 AHD 20 RBU 20
JMU 21 AHD Amali 21 RBU 21 SBT
K2
Interaksi 4
21 ISN M19 21 KMS 21
SBT
K1 & K3
Interaksi 1
22 ISN M6 22 KMS 22 AHD Amali 22 SLS 22 JMU Cuti Johor 22
AHD Amali 23 SLS 23 JMU 23 ISN M15 23 RBU 23 SBT 23
ISN M2 24 RBU 24 SBT
K2
Interaksi 3
24 SLS 24 KMS Cuti Pahang 24 AHD 24
SLS 25 KMS 25 AHD Amali 25 RBU 25 JMU 25 ISN 25
RBU 26 JMU
Cuti Nuzul
Al-Quran
26 ISN M11 26 KMS 26 SBT
Markah Kerja
Kursus
26 SLS 26
KMS 27 SBT 27 SLS 27 JMU 27 AHD 27 RBU 27
JMU 28 AHD 28 RBU 28 SBT
K1 & K3
Interaksi 5
28 ISN M20 28 KMS 28
SBT
K2
Interaksi 1
29 ISN M7 29 KMS 29 AHD Amali 29 SLS 29 JMU 29
AHD Amali 30 SLS 30 JMU 30 ISN M16 30 RBU 30 SBT 30
RBU 31 SBT Cuti Hari Merdeka 31 KMS 31
Semester Jun -Nov 16 Jun 2013 - 15 Nov. 2013
Minggu Ulangkaji
Minggu Pep.
2. Kursus dengan 1 kredit atau 2 kredit - 1 jam setiap kali Interaksi
Panduan Pelaksanaan Amali PPG. (Sains, Reka Bentuk & Teknologi, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Muzik)
KALENDAR AKADEMIK
Tarikh peperiksaan/peperiksaan ulangan akan diumumkan kemudian.
Peperiksaan akan dijalankan pada pagi, tengahari dan petang.
Tarikh Interaksi mungkin akan berubah mengikut negeri.
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IPG
3. Kursus dengan amali, tambahan jam amali pada hari Ahad mengikut jumlah jam amali seperti yang dinayatkan dalam
Catatan: 1. Kursus dengan 3 Kredit - 2 jam setiap kali Interaksi
Cuti Semester 18 Nov. 2013 - 02 Jan. 2014
SEMESTER JUN - NOVEMBER 2013
14 Okt. 2013 - 8 Nov. 2013
09 Nov. 2013 - 10 Nov. 2013
Kalendar Akademik 2013