Anda di halaman 1dari 1

BORANG SOAL SELIDIK PENGGUNAAN AGI LI TY LADDER

Sila isi maklumat diri anda dalam ruangan yang disediakan.


NAMA : ________________________________________
JANTINA : ________________________________________
UMUR : ________________________________________
Sila tandakan () pada ruangan YA atau TIDAK.
BIL ITEM YA TIDAK
1 Penggunaan Agility Ladder mudah difahami dan senang
digunakan.

2 Penggunaan Agility Ladder lebih menarik minat anda
untuk mengikuti aktiviti yang disediakan oleh guru.

3 Penggunaan Agility Ladder membantu meningkatkan
penguasaan kemahiran menggelecek dalam permainan
ragbi sentuh.

4 Penggunaan Agility Ladder merupakan sesuatu yang baru
dalam pembelajaran anda.

5 Pelbagai pergerakan yang melibatkan ketangkasan dapat
dilakukan dengan menggunakan Agility Ladder.