Anda di halaman 1dari 56

ARAS KUMPULAN CALON

xxxx

( RENDAH / SEDERHANA / TINGGI)

KELAS

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
Markah Penuh
No Soalan
NAMA

MATA PELAJARAN:

xxxx

KERTAS

GURU MATAPELAJARAN:

xxxx

PEPERIKSAAN:

PEP PERCUBAAN

TAHUN:

2013

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

AN

AO

AP

AQ

AR

AS

AT

AU

AV

AW

AX

AY

NAMA
Markah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

NAMA
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
>0
0
Jumlah Calon Menjawab
% markah penuh
% markah > 0 hingga markah penuh
% markah '0'

NAMA
Markah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

NAMA
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Markah
JUM >0
MIN
MAX
MOD
SKOR MINIMA
SKOR MAKSIMA
INDEKS KESUKARAN
ARAS KESUKARAN

NAMA

ARAS KUMPULAN CALON

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
Markah Penuh
No Soalan
NAMA

2013

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

NAMA

AZ

BA

BB

BC

BD

BE

BF

BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

BN

BO

BP

BQ

BR

BS

BT

BU

BV

BW

BX

BY

BZ

CA

CB

CC

CD

CE

CF

CG

CH

CI

CJ

CK

CL

CM

CN

CO

CP

CQ

CR

CS

CT

CU

NAMA
Markah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

NAMA
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
>0
0
Jumlah Calon Menjawab
% markah penuh
% markah > 0 hingga markah penuh
% markah '0'

NAMA
Markah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

NAMA
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Markah
JUM >0
MIN
MAX
MOD
SKOR MINIMA
SKOR MAKSIMA
INDEKS KESUKARAN
ARAS KESUKARAN

NAMA

ARAS KUMPULAN CALON

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
Markah Penuh

Jumlah

No Soalan

NAMA

JUMLAH

Tolak

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

NAMA

CV

CW

CX

CY

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

Markah

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

NAMA

JUMLAH

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
>0
0
Jumlah Calon Menjawab

Minimum

% markah penuh

0.00

% markah > 0 hingga markah penuh

0.00

% markah '0'

0.00

NAMA
Markah
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

JUMLAH

NAMA

JUMLAH

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Markah
JUM >0
MIN
MAX
MOD
tolak

SKOR MINIMA
SKOR MAKSIMA
INDEKS KESUKARAN
ARAS KESUKARAN

NAMA

JUMLAH

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
M / P:

xxxx

JUMLAH CALON:

KERTAS : 1
Nombor
Soalan

Indeks Kesukaran

Aras Kesukaran

Markah
Penuh

Aras Kesukaran

Bilangan Soalan

Rendah

Sederhana

Tinggi

Total

Lampiran B

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
M / P:

xxxx

JUMLAH CALON:

KERTAS : 1
BAHAGIAN SOALAN

MIN

MOD MINIMA MAKSIMA BIL JAWAB INDEKS KESUKARAN ARAS KESUKARAN

R
S
T

0
0
0
0

Lampiran D

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
M / P:

xxxx

JUMLAH CALON:

KERTAS : 1
Bilangan Calon

Julat
Markah

2013

0 - 10

Peratus (%)

Julat
Markah

2013

0 - 10

0.00

11 - 20

11 - 20

0.00

21 - 30

21 - 30

0.00

31 - 40

31 - 40

0.00

41 - 50

41 - 50

0.00

51 - 60

51 - 60

0.00

61 - 70

61 - 70

0.00

71 - 80

71 - 80

0.00

81 - 90

81 - 90

0.00

91 -100

91 -100

0.00

2012

2012

PENCAPAIAN KESELURUHAN BAGI MATA PELAJARAN :


XXX
1
1
1
1
1
Bilangan
1
Calon
0
0
0
0
0

0 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

91 -100

Julat Markah

PENCAPAIAN KESELURUHAN BAGI MATA PELAJARAN :


XXX
1.00

0.90
0.80
0.70
0.60
Peratus
0.50
Calon
0.40
0.30

0.20
0.10
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 - 10
11 - 20
21 - 30 31 - 40
41 - 50
51 - 60 61 - 70
71 - 80
81 - 90 91 -100

Julat Markah

SMK DATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM
M / P:

xxxx

KERTAS :

Nombor
Soalan

Difficulty Index

JUMLAH CALON:

R/S/T

0.3

0.7

0.3

0.7

Tinggi Sederhana Rendah


#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Topic/Tajuk

Lampiran E

ATO' HAJI TALIB KARIM


ANALISIS ITEM

SCIENCE PAPER 2

Analisis Item
SPM 2013
1.00

0.90

0.80

Indeks Kesukaran

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00
Nombor Soalan