Anda di halaman 1dari 23

KECERDASAN EMOSI

DALAM KURIKULUM
KEBANGSAAN
PRASEKOLAH
PROF. MADYA
DR. SOHAIMI ABDUL AZIZ
PANEL PENGGUBAL KURIKULUM
KEBANGSAAN PRASEKOLAH 2003
KOMPONAN
PERKEMBANGAN
SOSIOEMOSI DALAM
KURIKULUM
KEBANGSAAN
PRASEKOLAH
KOMPONAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI
MEMBERI FOKUS KEPADA PENGUASAAN
EMOSI DAN KEMAHIRAN SOSIAL YANG
MATANG.
PENGUASAAN KEMAHIRAN INI
MEMBOLEHKAN MURID BELAJAR
MENGAWAL EMOSI, PEMIKIRAN DAN
TINDAKAN SUPAYA DAPAT
MENYESUAIKAN DIRI DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT
MINDA RASIONAL
MINDA EMOSI
KESAN MURID YANG
RENDAH ATAU LEMAH
KECERDASAN EMOSI
MENGHADAPI MASALAH DALAM
PELAJARAN DAN BERSOSIAL:
PENDIAM, PEMARAH, CURIGA, IRI
HATI, TIDAK BERKEYAKINAN,
BIMBANG, TIDAK BERTIMBANG
RASA DAN SEBAGAINYA.
KECERDASAN EMOSI
John Mayer and Peter Slovey:
the ability to process emotional
information, particularly as it
involves perception, assimilation,
understanding, and management
of emotion
KECERDASAN EMOSI DALAM
KURIKULUM KEBANGSAAN
PRASEKOLAH
1. MEMAHAMI DAN MENGENALI
EMOSI SENDIRI
2. MENCAPAI EMOSI YANG
POSITIF
3. MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL
4. MEMBINA KEYAKINAN UNTUK
MENGHADAPI CABARAN
KEHIDUPAN HARIAN

1. MEMAHAMI DAN
MENGURUS EMOSI SENDIRI
1.1 MENGENALI DAN MEMAHAMI
EMOSI SENDIRI.

1.2 MENGURUS EMOSI SENDIRI.
2. MENCAPAI EMOSI POSITIF
2.1 MEMBINA SEMANGAT DAN SIKAP
POSITIF.
2.2 BERKOMUNIKASI DENGAN YAKIN.
2.3 MEMBINA PERWATAKAN KENDIRI.
2.4 MEMBINA KEBOLEHAN MENGAWAL
DIRI.
3. MEMBINA KEMAHIRAN
SOSIAL
3.1 MEMAHAMI KEPERLUAN,
PERASAAN DAN PANDANGAN ORANG
LAIN.
MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SOSIAL
UNTUK BERINTERAKSI
4. MEMBINA KEYAKINAN
MENGHADAPI CABARAN
HIDUP SEHARIAN
4.1 MEMBINA KEMAHIRAN BERFIKIR
UNTUK MENGHADAPI CABARAN
KEHIDUPAN SEHARIAN.
OBJEKTIF TERSURAT
1. MEMBINA KEMAHIRAN EMOSI
UNTUK MEMAHAMI DIRI DAN
ORANG LAIN.
2. MENGAMALKAN TINGKAH
LAKU YANG BAIK
3. MEMPUNYAI KONSEP KENDIRI
YANG POSITIF
4. MEMBINA KEMAHIRAN SOSIAL
DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT
OBJEKTIF TERSIRAT
MURID DAPAT MENGIKUTI
PROSES PEMBELAJARAN
YANG BERKESAN DAN BIJAK
BERMASYARAKAT.
BAGAIMANA?
MENCAPAI OBJEKTIF
TERSURAT DAN TERSIRAT
DALAM KOMPONAN SOSIO
EMOSI?
MENGAPA CERITA
KANAK-KANAK
KANAK-KANAK SUKA CERITA
CERITA MEWUJUKKAN SUASANA
PEMBELAJARAN YANG SERONOK
CERITA MEWUJUDKAN SUASANA
EMOSIONAL.
CERITA MENGISAHKAN
PELBAGAI KEHIDUPAN
1. MEMAHAMI DAN
MENGURUS EMOSI SENDIRI
1.1 MENGENALI DAN MEMAHAMI
EMOSI SENDIRI.

1.2 MENGURUS EMOSI SENDIRI.
MENGENALI EMOSI SENDIRI
Boleh mengenal pasti jenis-jenis
emosi.
Boleh melabel emosi.
Boleh mengenal pasti emosi positif
dan negatif.
Boleh membezakan antara tindakan
berasaskan fikiran atau emosi.

MENGURUS EMOSI SENDIRI
Boleh mengawal keinginan/kemahuan diri.
Boleh bertolak ansur, bersabar dan mengawal
diri.
Boleh membezakan antara baik dan buruk
sebelum bertindak.
Boleh bertanggungjawab dengan setiap
perbuatan yang dilakukan.
Boleh berdoa/bermeditasi.

2. MENCAPAI EMOSI POSITIF
2.1 MEMBINA SEMANGAT DAN SIKAP
POSITIF.
2.2 BERKOMUNIKASI DENGAN YAKIN.
2.3 MEMBINA PERWATAKAN KENDIRI.
2.4 MEMBINA KEBOLEHAN MENGAWAL
DIRI.
4.1 MEMBINA KEMAHIRAN BERFIKIR UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH.MEMBINA SEMANGAT DAN SIKAP
POSITIF. MEMBINA PERWATAKAN KENDIRI.
MEMBINA KEBOLEHAN MENGAWAL
DIRI.


Boleh mengawal fikiran yang mencetuskan
emosi negatif.
Boleh percaya dan yakin kepada diri sendiri.
Boleh menghadapi kegagalan dan berani
mencuba lagi
3. MEMBINA KEMAHIRAN
SOSIAL
3.1 MEMAHAMI KEPERLUAN,
PERASAAN DAN PANDANGAN ORANG
LAIN.
MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SOSIAL
UNTUK BERINTERAKSI
MEMAHAMI KEPERLUAN, PERASAAN DAN
PANDANGAN ORANG LAIN.

Boleh merasai emosi orang lain.
Boleh bertolak ansur.
Boleh memberi perhatian kepada orang
lain.
Boleh membuat tindakbalas terhadap
sesuatu emosi.
MENGGUNAKAN KEMAHIRAN SOSIAL UNTUK
BERINTERAKSI
BERKOMUNIKASI DENGAN YAKIN.

Boleh bergaul secara berhemah.
Boleh memberi.
Boleh menghormati hak orang lain dan
bertanggungjawab.
Boleh membezakan antara kepentingan
diri dan orang lain.

Anda mungkin juga menyukai