Anda di halaman 1dari 10

LEMBAGA KEAMANAN

Tujuan
1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat
hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan
Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta
keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda
yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Ketua : Hendardji Soepandji
W. Ketua : Arsyad Achmadin
Sekertaris : Rita Subowo
Bendahara : S.N. Suwisma

PERATURAN LEMBAGA KEAMANAN
1. Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya
2. Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis
3. Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya
4. Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat
5. Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme
6. Membantu menjalankan roda pemerintahan negaraRUMAH ADAT BATAK KARO
Alat Musik Batak Karo
Lagu Daerah Adat Batak karo1. PISO SURIT
2. TERBUANG
3. PINTA-PINTA
4. NESE REMANG
5. SI MULIH KARABEN
6. BINTANG SIMILEP-ILEP
7. TANEH JAWA
8. PERTANGISEN
9. ULA ERJUDI
10. ERKATA BEDIL
11. PERJAJA BUNGA
12. NUMPAH-PADAN
Senjata Adat Batak KaroMakanan Adat Batak KaroPAKAIAN DAERAH BATAK KARO
TARIAN DAERAH ADAT BATAK KARO