Anda di halaman 1dari 1

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

KALENDAR PEPERIKSAAN
SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) 2014

PERKARA
PENGGAL
Penggal 1 (2013) Penggal 2 (2014) Penggal 3 (2014)
Tarikh Pendaftaran
Dibuka
10 Jun 2013
(Semua jenis calon)
-
2 Januari 2014
(Calon sekolah swasta dan calon
persendirian individu sahaja)
-
26 Mac 2014
(Calon yang ingin memperbaiki
keputusan peperiksaan
STPM 2013)
Tarikh Pendaftaran
Ditutup
5 Julai 2013
(Semua jenis calon)
-
21 Januari 2014
(Calon sekolah swasta dan calon
persendirian individu sahaja)
-
6 Mei 2014
(Calon yang ingin memperbaiki
keputusan peperiksaan
STPM 2013)
Tarikh
Ujian Lisan
Bahasa Arab
- -
17, 18, September 2014 dan
22, 23, 24, 25 September 2014
Tarikh Peperiksaan
Bertulis
19, 20, 21 November 2013 dan
25 November 2013
19 22 Mei 2014
3, 4, 5, 6 November 2014 dan
10 November 2014
Tarikh Pendaftaran
Ulangan Dibuka
9 Jun 2014 14 Julai 2014 9 Februari 2015
Tarikh Pendaftaran
Ulangan Ditutup
4 Julai 2014 6 Ogos 2014 13 Februari 2015
Tarikh Peperiksaan
Ulangan Bertulis
13 November 2014 dan
17, 18, 19 November 2014
20 November 2014 dan
24, 25, 26 November 2014
11, 12 Mac 2015 dan
16, 17 Mac 2015


Nota:
1. Semua maklumat yang tertera adalah tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia.
2. Pendaftaran bagi calon sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dibuat sekaligus pada penggal 1.
3. Calon yang ingin memperbaiki keputusan peperiksaan STPM 2013 boleh mendaftar pada penggal 2 sebagai calon sekolah
swasta atau calon persendirian individu. Calon akan menduduki peperiksaan bertulis bagi penggal 1 dan penggal 2 sekaligus
pada penggal 3.
4. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi calon yang ingin memperbaiki keputusan peperiksaan STPM 2013 akan
dilaksanakan pada penggal 2 tetapi tempoh penghantaran PBS tersebut akan dilanjutkan dan tarikh penghantarannya akan
dimaklumkan kemudian oleh Majlis Peperiksaan Malaysia.
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA, PERSIARAN 1, BANDAR BARU SELAYANG, 68100 BATU CAVES, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: 03-61369663 Faksimile: 03-61361488 Portal MPM: www.mpm.edu.my E-mel: ppa@mpm.edu.my

Edisi: 10.4.2013
STPM 2014

Anda mungkin juga menyukai