Anda di halaman 1dari 12

Bahasa Malaysia Pemahaman

TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

Bulatkan jawapan yang betul.


1. Kamu hendak pergi ke_____________ ?
A

mana

siapa

berapa

2. Anak kucing itu masih ______________ .


A

tua

muda

kecil

3. Orang utan itu tinggal di dalam _____________ .


A

hutan

rumah

kebun

4. Ali mengayuh __________________ ke sekolah.


A

basikal

kereta

motosikal

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

5. ____________ mandi di lombong yang dalam itu.


A

Tolong

Sila

Jangan

6. Ayam itu makan padi ___________ di rumah.


A

di

ke

pada

7. Ayah membeli se___________ kereta baharu.


A

buah

ekor

batang

8. Kucing itu tidur ___________ dalam kotak kasut saya.


A

di

dari

kepada

9. _____________ nama datuk kamu ?


A

Bagaimanakah

Apakah

Siapakah

10. Amir sedang ___________ dinding kelas dengan cat biru.


2

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

menyapu

mengecat

mencuci

11. Ikan____________ di dalam air.


A

berlari

memanjat

berenang

12. Salmi mendapat tempat_________ dalam pertandingan melukis.


A

dua

kedua

kedua-dua

13. Kawasan pembuangan sampah itu sungguh busuk.


Apakah lawan perkataan busuk di atas?
A

wangi

pedas

masam

14. Pemuda itu sangat gagah.


Apakah perkataan yang seerti dengan gagah ?
A

kasar

kuat

lembik

15. Abang membeli dua _____________ seluar panjang.


A

biji
3

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

buah

helai

.16. Halili kurus___________ adiknya gemuk.


A

atau

dan

tetapi

17.Harimau itu sangat __________ .


A

ganas

gagah

lemah

18. Katak itu __________ ke atas daun keladi.


A

melompat

menyanyi

menjerit

19. Anjing itu ___________ kucing.


A

dikejar

dikejarkan

mengejar

20. Ekor ____________ itu panjang.

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

A
B
C

biri
biri- biri
bebiri

Soalan 21 hinga 25
ibu

tahun

tujuh

membaca

21.

makan

Umur saya_________ tahun.


A. lima
B. enam
C. tujuh

22. Saya murid__________ Satu Maju.


A. kelas
B. tahun
C. darjah
23. Saya suka__________ roti.
A. makan
B. beli
C. jumpa
24.
Kakak sedang________ buku cerita.
A. membaca
B. menulis
5

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

C. menjual
25.
_________ sedang memasak di dapur.
A. ayah
B. ibu
C. kakak

Soalan 26 berdasarkan gambar 1.

Gambar 1
26. Pada waktu rehat, murid-murid makan di _____________
A

perpustakaan

kantin

kelas

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

Soalan 27 berdasarkan gambar 2.

Gambar 2
27. Amzar makan dua ________________ roti semasa sarapan.
A

keping

papan

buku

28. Bau longkang itu sungguh ______________ dan meloyakan.


A

harum

hapak

busuk

29. Perbuatan _________________ dinding sekolah adalah


perbuatan yang dilarang.
A

menconteng

melukis

mengecat
7

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

30. Adik menangis _______________ lampinnya basah.


A

dan

lalu

kerana

31. Buku itu kecil ________________ mahal harganya.


A

dan

tetapi

kerana

32. Awak suka makan durian _______________ rambutan ?

33.

atau

dan

lalu

Walaupun

Pak

Mail

sudah

_______________.
A

segar

kuat

lemah

tua,

tetapi

masih

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

34.

Di manakah _______________ tinggal ?


A

kami

engkau

saya

Soalan 35 berdasarkan gambar 3

Gambar 3
35.

Farhan

menyapu

tingkap

se_________________ bulu ayam.


A

helai

tangkai

batang

dengan

menggunakan

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

Baca dan jawab soalan di bawah.

Ini gajah. Badan gajah besar. Gajah mempunyai sepasang


telinga yang besar. Kaki gajah juga sangat besar. Kulit gajah
sangat tebal dan keras. Ekornya pula pendek. Gajah makan tebu
dan

buah-buahan.

Gajah

mengambil

makanan

menggunakan

belalainya yang panjang.

36.

37.

Badan gajah sangat _____________ .


A

kecil

comel

besar

Gajah ada sepasang____________ yang besar.


A

telinga

kaki

hidung

10

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
_________________________________________________________________________________________________

38.

39.

40.

Kulit badan gajah sangat____________________ .


A

kasar dan berbulu

licin dan lembut

tebal dan keras

Gajah makan _________________ .


A

tebu dan buah-buahan

sayur dan kek

daging dan telur

Belalai gajah sangat________________ .


A

pendek

panjang

tinggi

11

Bahasa Malaysia Pemahaman


TAHUN 1
___________________________________________________________________________________
______________

12