Anda di halaman 1dari 2

CONTOH RPH SEMINGGU

kelas : 5 GEMILANG
Masa :10.50 -11.50
Bil. Murid : 40
Subjek:
Standard
Pembelajaran:


Objektif:

Aktiviti :Penilaian P&P:

Bidang : Menggambar Aktiviti : Montaj
Tema : Objek Buatan Manusia Tajuk : Jamuan
Pendidikan Seni Visual
Bahan Bantu Belajar:
Media; gam,majalah,kertas
lukisan, gunting peta alir.

EMK :
Kreativiti dan inovasi,
Keusahawanan (EK1,EK2,
EK3, EK4,EK5), TMK dan Nilai
murni

Impak: (Refleksi)
Pada akhir pengajaran,
40 murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan dan
5 murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran yang akan
datang.
1.1 Persepsi Estetik
1.1.1 Unsur Seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2 Prinsip Rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2 Aplikasi Seni
1.2.1 Media &
Bahan
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2 Teknik &
Proses
1.2.2.1
1.3Ekspresi
Kreatif
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4 Apresiasi Seni
1.4.1
1.4.2
1.4.3
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1. Menghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan dengan menekankan bahasa
seni visual.
2. mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif
3. membuat apresiasi terhadap karya.


1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual. (EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar (peta alir) dengan mengaplikasi
teknik montaj. (EK2)
3. Murid menghasilkan gambar dengan menggunakan teknik montaj.
(EK3)(EK4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)


Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan montaj berdasarkan empat
Standard Kandungan.

kelas : 5 GEMILANG
Masa :10.50 -11.50
Bil. Murid : 40
Subjek:
Standard
Pembelajaran:


Objektif:

Aktiviti :Penilaian P&P:

Bidang : Membuat corak dan rekaan Aktiviti : Stensilan
Tema : Alam semula jadi Tajuk : Dedaun(corak batu bata)
Pendidikan Seni Visual
Bahan Bantu Belajar:
Media; NT cutter,kertas
keras,mounting board,
pensel warna,kertas lukisan,
dan peta alir.

EMK :
Kreativiti dan inovasi,
Keusahawanan (EK1,EK2,
EK3, EK4,EK5), TMK dan Nilai
murni

Impak: (Refleksi)
Pada akhir pengajaran,
40 murid dapat mencapai
objektif yang ditetapkan dan
5 murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi
pembelajaran yang akan
datang.
2.1 Persepsi Estetik
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1
2.1.2.2
2.2 Aplikasi Seni
2.2.1 Media &
Bahan
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.2 Teknik &
Proses
2.2.2.1
2.3Ekspresi
Kreatif
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4 Apresiasi Seni
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Pada akhir pembelajaran murid akan dapat:
1. Menghasilkan corak terancang menggunakan teknik stensilan dengan
menekankan bahasa seni visual.
2. Menghasilkan corak terancang dengan mengaplikasikan media serta proses
dan teknik secara kreatif
3. Menggunakan corak sebagai hiasan pada rekaan.
4. Membuat apresiasi terhadap karya.


1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual. (EK1)
2. Guru menunjuk cara menghasilkan corak terancang (peta alir) dengan
mengaplikasikan teknik stensilan. (EK2)
3. Murid menghasilkan corak terancang dengan menggunakan teknik stensilan.
(EK3)(EK4)
4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan. (EK5)


Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti penghasilan montaj berdasarkan empat
Standard Kandungan.

Anda mungkin juga menyukai