Anda di halaman 1dari 5

1

1. Tuliskan nombor mengikut urutan yang betul.

10 markah
2

2. Susun ayat mengikut urutan untuk melakukan aktiviti melempar gelung getah kecil.6 markah
3

3. Padankan gambar dengan kemahiran yang betul.15 markah
4

4. Perhatikan gambar di bawah. Kemudian, susun gambar mengikut urutan.15 markah
5

5. Isi tempat kosong dengan huruf yang betul tentang kesan merokok.15 markah