Anda di halaman 1dari 5

UJIAN PRA PEPERIKSAAN AKHIR

KEMAHIRAN HIDUP (TERAS-PILIHAN KT)

Masa 30 minit

Nama ……………………………………………………….. Ting: ………………………..

1. Alat tangan perlu disimpan dengan kemas 4.


dalam bengkel kerana
Jenis kecacatan kayu yang ditunjukkan di
I senang dikawal.
atas adalah
II mudah diambil.
III senang dibersih.
A meleding.
IV senang diselenggara.
B melengkung.
A I, II dan III
C berlubang.
B I, II dan IV
D berspring.
C I, III dan IV
D II, III dan IV 5. Apakah kebaikan menggunakan papan lapis
dalam kerja kayu?
2. Mengapakah peraturan keselamatan bengkel
dilanggar oleh sesetengah murid? I Ringan.
II Mempunyai permukaan yang lebar.
I Guru bertugas tidak menjaga dengan III Tidak mudah mengecut.
baik. IV Kuat.
II Mereka lupa tentang peraturan itu. A I, II dan III
III Penerangan terperinci tidak diberi. B I, II dan IV
IV Sikap murid yang degil. C II, III dan IV
A I, II dan III D I, II, III dan IV
B I, II dan IV
C I, III dan IV 6. Antara berikut, yang manakah benar tentang
D II, III dan IV kelemahan bod MDF?

3. Manakah antara alat pemadam api berikut A Permukaan licin.


yang sesuai untuk memadam api yang B Permukaan rata.
berpunca daripada kerosakan peralatan C Mudah dibentuk.
elektrik? D Tidak tahan kepanasan matahari.

I Debu kering 7. Saiz gergaji tangan ditentukan oleh faktor-


II Buih faktor berikut kecuali
III Gas karbon dioksida
IV Air I ketebalan bilah.
A I dan II II bilangan gigi pada setiap 25 mm.
B I dan III III panjang bilah.
C II dan III IV ketebalan hulu.
D III dan IV A I dan III
B II dan III
C I, II dan III 12.
D II, III dan IV
8. Apakah langkah yang perlu dilakukan
sebelum menyapu syelek pada projek kayu?

A Dicatkan dulu.
B Dilekarkan dulu.
C Licinkan permukaan kayu dengan kertas
Rajah di atas menunjukkan dinamo basikal.
las.
Bahagian manakah menunjukkan magnet
D Larutkan dalam turpentin.
kekal?
9. Antara berikut yang manakah tidak benar
tentang gandin kayu? A W
B X
A Gandin dibuat daripada kayu keras. C Y
B Saiznya ditentukan oleh berat badan. D Z
C Digunakan untuk memasang dan 13. Sumber berikut menghasilkan tenaga elektrik
menanggalkan bahagian-bahagian benda melalui tindakan kimia kecuali
kerja.
D Digunakan untuk mengetuk hulu pahat. A sel basah.
10. B sel kering.
C sel solar.
D bateri kalkulator.
Antara berikut adalah benar tentang 14.
komponen yang ditunjukkan di atas kecuali

A memutuskan aliran elektrik apabila arus


melebihi 13A melaluinya
B susuai digunakan oleh seterika Berdasarkan rajah di atas, bahagian manakah
C dipasang dalam plag 3 pin bertindak sebagai pelindung kepada peralatan
D dijumpai di dalam kalkulator elektrik?
11. Pilih sumber elektrik berikut yang
A W
menukarkan tenaga kimia kepada tenaga
B X
elektrik.
C Y
D Z
A Dinamo
B Turbin
C Sel kering
D Cahaya Matahari
15. Apakah cara yang paling sesuai untuk
mengatasi masalah lampu pendarfluor tidak A E
menyala dan terdapat kesan kemerahan di B F
kedua-dua hujung tiub? C G
D H
A Ganti cok.
B Ganti suis penghidup. 19. Apakah kegunaan tee pengecil?
C Ganti tiub.
D Stabilkan bekalan tenaga elektrik.
A Membuat sambungan bercabang yang
16. Pernyataan manakah antara berikut benar sama diameternya dan pada sudut 90° .
mengenai sel basah? B Membuat sambungan bercabang yang
sama diameternya.
I Setiap unit sel basah dapat membekal C Membuat sambungan bercabang yang
voltan sebanyak 2 volt. 90° .
II Sel basah 6 volt digunakan oleh kereta. berlainan diameter dan pada sudut
III Plat elektrod negatif dipisahkan dari plat D Membuat sambungan bercabang yang
elektrod positif dipisahkan oleh gentian berlainan diameter.
kaca, ebonit atau plastik. 20. Kegunaan alat dalam rajah bi bawah ini
IV Hidrometer digunakan untuk menguji adalah untuk
kandungan cas sel basah.
A I dan IV
B II dan IV
C III dan IV
D I, III dan IV A melonggar dan mengetatkan nat.
B mengapit batang paip.
17. Antara berikut, paip jenis apakah yang C memegang objek bulat.
menghubungkan meter ke tangki simpanan D mencengkam batang paip.
air?
21. Apakah kerosakan yang mungkin dialami
A Paip tangki oleh tangki simbah apabila air tidak keluar
B Paip perkhidmatan walaupun tuas simbah ditarik dengan betul?
C Paip agihan
D Paip limpah A Injap bebola rosak
B Pelampung rosak
18. C Injap gegendang rosak
D Tuas simbah rosak

Rajah di atas menunjukkan tangki simpanan


air. Bahagian paip manakah yang
mengagihkan air ke kelengkapan perpaipan
di rumah?
22. Berdasarkan rajah di bawah, bahagian A P
manakah boleh dibuka untuk tujuan B Q
penyenggaraan? C R
D S
26. • Naikkan penekan jahitan
• Naikkan tuas pemegang benang
Aktiviti di atas merujuk kepada

A memasang benang.
A P
B memasang jarum.
B Q
C menyenggara mesin jahit.
C R
D menggulung benang.
D S
27. 1. Bawa kedua-dua benang ke belakang.
2. Letakkan fabrik di bawah penekan
jahitan.
23. Antara berikut, bahagian mesin jahit 3. Pusing roda imbang ke depan.
manakah yang berfungsi untuk mengawal 4. Turunkan tuas angkat.
benang? Aktiviti di atas berlaku
A Tiang gelendung benang A sebelum menjahit.
B Tuas pemegang benang B semasa mula menjahit.
C Ceper penegang benang C ketika menjahit.
D Pelaras jahitan D selepas menjahit.
24. • Ia mengapit jarum 28. Apakah alatan tangan yang perlu digunakan
Antara berikut, bahagian mesin jahit untuk mengaul medium penanaman?
manakah mempunyai fungsi di atas?
A Skop
A Roda imbang B Sudip tangan
B Skru pemberhenti C Serampang tangan
C Pemegang jarum D Tapis
D Tuas angkat
29. Antara berikut adalah benar mengenai
25. Berdasarkan rajah di bawah, bahagian penyiraman tumbuhan kecuali
manakah melaraskan mata jahitan mesin?
A patut disiramkan semasa cuaca panas
terik.
B patut dilakukan sekurang-kurangnya
sekali atau dua kali sehari.
C untuk melarutkan nutrien.
D untuk menggantikan air yang hilang
melalui proses transpirasi.
30. Berikut adalah cara mengawal pertumbuhan 35. Kegiatan yang ditunjukkan dalam rajah di
rumpai kecuali bawah mempunyai tujuan berikut kecuali

A membubuh bahan sungkupan.


B menggunakan racun rumpai.
C melonggarkan tanah yang keras.
D mencabut dengan tangan.

31. Keratan batang dicelupkan ke dalam serbuk


hormon pengakaran sebelum disemaikan. A membantu pengaliran udara.
Apakah tujuannya? B menambah nutrien.
C melonggarkan tanah.
A Untuk mempercepatkan pertumbuhan D memperbaiki pengaliran air.
bunga.
B Untuk mempercepatkan kadar serapan
air oleh akar.
C Untuk mempercepatkan tumbesaran
batang.
D Untuk mempercepatkan pengakaran.

32. Pasir sungai adalah salah satu bahan dalam


campuran medium semaian. Apakah fungsi
pasir sungai?

A Menggalakkan pertumbuhan akar.


B Menakung air.
C Membantu pengaliran air dan udara.
D Membekal nutrien.
33. Ketika menyediakan keratan batang kayu
keras, semua daun dibuangkan dengan tujuan

A mengurangkan fotosintesis.
B mengurangkan transpirasi.
C mengelakkan persaingan nutrien.
D menggalakkan pertumbuhan akar.
34. Apakah yang perlu dilakukan untuk
menyegarkan anak benih yang diubah?

A Letak di bawah cuaca panas.


B Siram dengan air.
C Menggembur.
D Membaja.