Anda di halaman 1dari 63

PENGANTAR PENGURUSAN

PMN 1013
PERTEMUAN PERTAMA
27HB OKTOBER 2007

1
PELAJARAN 1
PENGURUSAN DAN
PERSEKITARAN

2
KANDUNGAN

1. Konsep organisasi dan pengurusan


2. Kepentingan pengurusan
3. Jenis dan kemahiran pengurus
4. Aktiviti dalam proses pengurusan
5. Kepentingan sumber organisasi dan
hubungkait dgn aktiviti.

3
PENGURUSAN DAN ORGANISASI

• Konsep Pengurusan.
• Definisi Oganisasi
satu entiti sosial @ struktur pentadbiran dan
fungsional yang dikoordinasikan secara sedar
dan mempunyai sempadan yg dikenalpasti.
1. Entiti sosial
2. Sempadan yg dikenalpasti
3. Aktiviti tersusun– kumpulan@individu.
4. Objektif@ matlamat.

4
TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN
Definisi Pengurus
- Seorang individu yg digajikan bagi mempengaruhi,
memimpin, membimbing membuat keputusan dan
menggunakan sumber organisasi unt. Mencapai
objektif dan matlamat organisasi.
1. POLC
2. Mempengaruhi
3. Penghubung
4. Penjana/pemangkin
5. Melakukan perubahan
6. Penyelaras.

5
TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN
Kualiti Pengurus Yg. Berjaya (Kajian Harbridge House;
Ivancevich et. al. 1997))
1. Mengadakan Halatuju yg jelas
2. Menggalakkan komunikasi yg terbuka
3. Memberi tunjukajar dan sokongan kpd. Pekerja
4. Mengadakan pengiktirafan objektif
5. Membentuk kawalan berterusan.
6. Memilih pekerja yg. Betul sebagai staf organisasi
7. Memahami implikasi kewangan terhadap keputusan
8. Menggalakan inovasi
9. Keputusan dan arahan yg. Jelas.
10. Menunjukkan integriti yg tinggi.
6
TANGGUNGJAWAB
PENGURUSAN
Jenis Pekerjaan Pengurus.

7
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Jenis-Jenis Pekerjaan Pengurus
Dimensi Menegak
• Pengurus Lini/bawahan (First-line managers)
– Individu yg bert/jawab mengarah aktiviti-aktiviti kerja harian
kpd pekerja operatif
• Pengurus pertengahan (Middle managers)
– Individu yg berada di antara pengurus bawahan & pengurus
atasan
• Pengurus atasan (Top managers)
– Individu yg bert/jawab utk membuat keputusan berkaitan
halatuju organisasi dan mewujudkan polisi-polisi yg dapat
mengawal selia semua ahli-ahli dlm organisasi

8
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Jenis-Jenis Pekerjaan Pengurus

1. Pengurus Fungsional :
• bidang pengkhususan dan aktiviti tertentu dalam organisasi.
Pengiklanan, jualan, kewangan dan akaun.

2. Pengurus Besar :
• Keseluruhan organisasi dan jabatan-jabatan dibawahnya
yang berbagai-bagai. Pengurus bahagian, Pengurus
cawangan etc.

3. Pengurus Projek :
Kemahiran yang tinggi dalam menyelaras sesuatu projek.

9
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
Kemahiran Pengurusan
• Kemahiran Teknikal : Kemahiran guna pengetahuan,
alat, sumber yang khusus
• Kemahiran Analitikal : Kenal pasti faktor utama,
bagaimana faktor ini berkait. Kemahiran untuk
menggunakan pendekatan atau teknik dalam
menyelesaikan masalah
• Kemahiran Konseptual : Keupayaan melihat
organasasi sebagai satu keseluruhan yang berkaitan
antara satu sama lain. Antara jabatan dan unit
• Kemahiran membuat keputusan.
• Kemahiran manusia : Berinteraksi, memimpin
• Kemahiran komputer

10
TANGGUNGJAWAB PENGURUSAN
PERANAN PENGURUSAN
1. Peranan Antara Perorangan
– Peranan Tunggak : Kedudukan formal / simbolik sebagai seorang
pengurus;
– Peranan Pemimpim : Mengarah, menyelaras, bina hubungan
– Peranan Pegawai Perhubungan : Antara individu dalaman dan luar
organisasi
2. Peranan Maklumat
– Peranan Pemantau. Penyebar, Jurucakap
3. Peranan Membuat Keputusan
– Peranan Usahawan : Perbaiki unit dibawahnya
– Peranan Pengaman Kekacauan, Peranan Pengagih Sumber,
Peranan Perunding

11
Proses Pengurusan
• Perancangan (planning)
– Melibatkan perletakan matlamat, menerangkan
strategi-strategi dan membangunkan plan-plan
utk menyelaraskan aktiviti kerja
• Penyelarasan (Organizing)
– Melibatkan usaha menentukan apakah tugas yg
patut dilaksanakan, siapa yg patut
laksanakannya, bagaimana ia perlu
diperkumpulkan, siapa yg melapor kpd siapa dan
di mana keputusan patut dibuat.

12
Proses Pengurusan
• Kepimpinan (leading)
– Melibatan usaha memotivasikan pekerja,
mengarah aktiviti-aktiviti, memilih saluran
komunikasi yg paling berkesan dan
menyelesaikan konflik
• Kawalan (controling)
– Proses memantau prestasi, membandingkan
prestasi dgn matlamat dan membetulkan
sebarang penyimpangan yg berlaku

13
Aktiviti-aktiviti proses pengurusan

EXHIBIT 1.4

14
Kecekapan (Efficiency)
• Melaksanakan kerja dgn betul yakni menggunakan sedikit input bagi
menghasilkan banyak output – cuba meminimakan kos.
• Cekap : bermaksud mengunakan sumber-sumber – manusia, wang,
bahan mentah dan lain-lain dgn bijaksana dan kos-efektif

– Keberkesanan (Effectiveness)
• Bermaksud melaksanakan kerja yg betul yakni mencapai matlamat yg
ditetapkan
Berkesan: bermaksud utk mencapai matlamat, membuat keputusan yg
betul dan dapat melaksanakan keputusan tersebut dgn jayanya yg mana
dapat membantu mencapai matlamat organisasi.

15
Kecekapan & Keberkesanan

EXHIBIT 1.3

16
PENGURUSAN DAN SUMBER ORGANISASI

Sumber organisasi seperti manusia,


kewangan, bahan mentah, modal. Sumber
organisasi bertindak sebagai input yang
ditranformasikan sebagai output.
• Sumber Manusia : Kakitangan, pengetahuan dan
kemahiran
• Sumber Kewangan : Untuk membayar upah
• Sumber Bahan Mentah
• Sumber Modal

17
PELAJARAN 2

PERKEMBANGAN SEJARAH
PENGURUSAN

18
PEMBELAJARAN BAB 2

1. Pendekatan klasikal
Pendekatan Pengurusan Saintifik
Teori organisasi klasikal

• Pendekatan tingkah laku


• Pendekatan sains pengurusan
• Pendekatan kontingensi
• Pendekatan sistem

19
PENDEKATAN KLASIK
Pendekatan Klasik

Andaian:
Manusia adalah rational

Pengurusan Saintifik Prinsip-Prinsip Organisasi


Pentadbiran Birokratik
Frederick Taylor
Frank and Lillian Henry Fayol
Gilbreth Mary Parker Follett Max Weber

20
Konsep Pendekatan Klasikal –
1880-1927
• Berikutan perkembangan revolusi industri pd
p’tghan k-19
• Masalah utama pengurus – usaha utk
meningkatkan kecekapan dan produktiviti
• Pendekatan yg memberi perhatian kpd
KECEKAPAN ORGANISASI DGN TUJUAN
MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN KEJAYAAN
ORGANISAsi
• Mencari cara + kaedah sesuai utk mengurus kerja
& orgz

21
1. KONSEP PENDEKATAN KLASIKAL

1.Pendekatan Pengurusan Saintifik :


menekankan kajian saintifik ke atas
kaedah pekerja untuk meningkatkan
produktiviti individu pekerja
• fokus pengurusan kerja

2.Teori organisasi klasikal


• Fokus pengurusan organisasi

22
1. PENDEKATAN KLASIKAL
1.1. Pengurusan Saintifik
1. FEDERICK W.TAYLOR : dikenali sebagai “Bapa Pengurusan Saintifik”.
Kaji pergerakan pekerja lebur besi .
• Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap bahagian tugas
tersebut;
• Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar;
• Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja dengan
kaedah kerja yang tepat;
• Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan melakukan
kerja
2. FRANK & LILIAN GILBERT : Kaji bagaimana pekerja susun bata
menggunakan alat rekod pergerakan “therbligs”. Hasilnya daripada 8 dapat
jadi 5 pergerakan.
3. HENRY L.GANTT - Meningkatkan kecekapan pekerja. Lihat kaedah tugas
dijadualkan dan upah diberikan.
1. Tugas perlu dijadualkan
2. Ganjaran terhadap inovasi

23
PENDEKATAN KLASIKAL
1.2. TEORI ORGANISASI KLASIKAL
1. Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori organisasi
klasikal paling terkemuka.
Orang pertama mensistemetikkan pengurusan. Beliau telah
mengenal pasti fungsian utama pengurusan.
• Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian,
pengarahan, penyelarasan dan pengawalan
• 14 Prinsip umum Pengurusan
– Pembahagian kerja
– Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan
– Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi
– Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak
sahaja
– Keselarasan arah tuju : objektif yang satu
24
PENDEKATAN KLASIKAL - TEORI
ORGANISASI KLASIKAL Sambungan…
2. Chester I.Bernard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama
dan penting bagi semua pengurus. Setelah penetapan matlamat
dan pengumpulan sumber, pengurus perlu menjalankan tugas
memimpin sebagai menandakan penerimaan terhadap autoriti
mereka.

3. Max Weber : bagi Weber, birokrasi adalah rasional. Organisasi


secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsip-prinsip
logik. Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik :
1. Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi
2 Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur
3. Pembahagian buruh yang jelas
4. Impersonaliti (hubungan bukan peribadi)
5. Kerjaya berasaskan merit
25
Sumbangan dan Had Pendekatan Klasikal

• Teori klasikal telah mengenalpasti pengurusan sebagai elemen penting dalam


masyarakat terancang dan menjadi begitu penting dalam dunia yang global.

• Pendekatan klasikal telah mengenal pasti fungsi utama pengurusan iaitu


perancangan, pengorganisasian, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan.

• Bagaimanapun fungsi pengurusan bergantung kepada keupayaan dan


kemahiran seseorang pengurus. Pendekatan klasikal juga telah memberi
sumbangan kepada teknik-teknik pengurusan seperti analisis pergerakan dan
masa, kemudahan kerja, sistem upah, jadual pengeluaran, pengujian personel
dan belanjawan.

• Kritikan terhadap pendekatan klasik : pendekatannya terlalu ringkas yang agak


tidak sesuai untuk organisasi yang sentiasa berubah dan belum stabil.

• Pandangan klasik cenderung untuk lebih bersikap mekanistik. Beranggapan


manusia ibarat gerigi dalam mesin, menyebabkan ia mengabaikan kepentingan
kehendak manusia.
26
2. PENDEKATAN TINGKAH LAKU

• Pengurus perlu faham tentang manusia, iaitu pekerja &


berusaha menyesuaikan organisasi dengan manusia –
kejayaan akan diperolehi

• Dibahagi 2:
– Pendekatan sains tingkah laku
– Perdekatan pergerakan hubungan manusia

27
2. PENDEKATAN TINGKALAKU
2.1 Pendekatan sains tingkah laku

• Elton Mayo dan kesan Hawthorne Kajian dilakukan di


Hawthorne Works of The Western Electric Company oleh
Elton Mayo dan rakannya dari Harvard University.
• Kajian bermula dengan penyiasatan untuk melihat kesan
cahaya dalam mempengaruhi produktiviti pekerja.
• Kajian ini membuktikan pentingnya sentuhan kemanusiaan ke
atas pekerja.

28
2. PENDEKATAN TINGKALAKU
2.2 Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia

• Berdasarkan kajian yang dijalankan Mayo, terbukti


sentuhan kemanusiaan /interaksi itu penting dalam
mewujudkan produktiviti yang tinggi.
Di samping bijak menguruskan mesin, pengurus
perlu bijak menguruskan manusia bagi
memperkukuhkan kejayaan organisasi.
• Kajian Mayo ini telah membuktikan kepentingan
pergerakan hubungan manusia dan sosiologi industri

29
PENDEKATAN TINGKALAKU
2.2 Pendekatan Pergerakan Hubungan Manusia sambungan

2. Hugo Munsterberg
– Mencipta lapangan psycologi industri – iaitu kajian saintifik individu
ditempat kerja dlm usaha utk memaksimakan produktiviti dan utk
sebarang perubahan.
• Munsterberg merasakan sains dapat menyumbang kepada industri dalam 3 cara :
• Kaji tugas dan tentukan pekerja yang mana paling sesuai dengan tugas berkenaan
• Kenalpasti suasana pysiologi bagaimana pekerja dapat melakukan kerja dengan baik
• Bangunkan strategi yang dapat mempengaruhi pekerja
3. Mary Parker Follett
– Mengenalpasti bahawa organisasi patut dilihat dari perspektif gelagat
manusia secara individu dan berkumpulan.

30
3. PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN

• Pendekatan ini memberi penekanan terhadap penggunaan teknik kuantitatif


(matematik/pengiraan) dalam pengurusan seperti statistik, simulasi computer.
• Penyelesaian masalah secara teknikal dan bukan kepada tingkah laku manusia.
• Pendekatan kuantitatif (matematik / pengiraan) ini bermula dalam perang dunia kedua
apabila British kekurangan pesawat perang dalam melawan Jerman yang lebih banyak
pesawat ditempat yang berasingan dalam waktu yang sama.
• British guna kaedah pengiraan untuk agih-agih pesawat perang
• Amerika turut guna kaedah yang sama apabila sertai perang dalam tahun 1941.
• Bila tamat perang, pegawai tentera Amerika (WHIZ KIDS) gunakan teknik ini dalam
menyelesaikan masalah Ford Motor.
• Robert McNamara jadi presiden Ford, kemudiannya S.U kementerian pertahanan
USA sebelum dilantik sebagai Pengerusi World Bank
• Charles Thornton : bangunkan syarikat Litton

31
4. PENDEKATAN PENGURUSAN KONTIGENSI

Mencadangkan supaya pendekatan yang


dibuat oleh pengurus disesuaikan dengan
individu dalam situasi persekitaran…

32
5. PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN

• Sistem Tertutup : Sedikit atau tiada


interaksi dengan persekitaran

• Sistem Terbuka : Berterusan interaksi


dengan persekitaran

33
PENGARUH KONTEMPORARI DALAM
PERKEMBANGAN PENGURUSAN
Tom Peters…..
1. Urus kekaburan dan paradoks : Menguruskan organisasi yang
sentiasa berhadapan dengan ketidaktentuan pasaran
2. Kecondongan tindakan : Berani mencuba tanpa khuatir pada gagal
3. Hampir kepada pelanggan
4. Autonomi : pemilikan atas jabatan
5. Produktiviti Melalui Manusia : Kepercayaan kepada pekerja
6. Berpegang kepada penggerak nilai : amalan pengurusan yang
meliputi keseluruhan aspek dan bahagian dalam organisasi
7. Kekal kepada industri asal
8. Bentuk ringkas pergantungan terhadap kakitangan : tidak terlalu
bergantung kepada ibu pejabat
9. Pemilikan ketat-kendur

34
Douglas McGregor : Teori X & Y

• X (Positif), Y (Negatif)
• Pengurus perlu mahir dalam menyesuaikan diri dengan kedua-
dua jenis pekerja

William Ouchi : Teori Z


• Gabungan pengurusan Amerika dan Jepun.
• Pekerjaan jangka panjang, lambat naik pangkat,
kawalan tidak formal, tumpuan kepada kakitangan dan
keluarga.
US – sifat t/jawab individu. Jepun - kumpulan

35
Last bab 2…

Michael Porter : Kelebihan Persaingan


• Kepimpinan kos
• Perbezaan
• Kos Fokus
• Perbezaan terfokus

36
PELAJARAN 3
TANGGUNGJAWAB SOSIAL
KORPORAT DAN ETIKA PERNIAGAAN

37
Konsep Asas dan Bidang Tanggungjawab Sosial

• Tanggungjawab sosial : tanggungjawab pengurus untuk


mengambil tindakan yang dapat memberikan manafaat
kepada kepentingan masyarakat dan juga organisasi.
• Dalam organisasi moden penekanan tanggungjawab
sosial dan etika perniagaan adalah perlu.
Masyarakat sentiasa mengharapkan sesebuah organisasi
melaksanakan aktiviti tanggungjawab sosial.
• Orgz wujud + berjaya dengan sokongan masyarakat

38
Perbezaan Pandangan
• Menyokong
– Perniagaan adalah sebahagian dr masyarakat
– Keuntungan yg diperolehi adalah drpd usaha
memenuhi kehendak masyarakat – balas jasa
– Boleh meningkatkan keuntungan

39
• Menentang
– Boleh menimbulkan konflik kepentingan
(keuntungan kpd pemegang saham)

40
Responsif sosial yang perlu dilaksanakan
oleh sesebuah organisasi

• Pengurus Obstructionist : x
tanggungjawab sosial
• Pengurus Defensive : minima
• Pengurus Accommodative : melebihi
kehendak apabila diminta
• Pengurus Proactive : melebihi kehendak &
x perlu minta

41
Pelaksanaan TS
• Berdasarkan peruntukan Undang2
(minima).
– Alam sekitar - JAS
– Pembayaran gaji/upah
– Keadilan dalam peluang pekerjaan
– Jaminan keselamatan jln raya
– Pencemaran udara

42
TS secara sukarela
• Memerlukan penilaian ke atas hasil dlm
tempoh jgka pnjg
• Memaklumkan kpd semua ahli
organisasi utk dptkan sokongan dan
sentiasa konsisten

43
Menentukan kewujudan
tindakbalas sosial
• Pd asasnya pihak Pengurusan
mempunyai kewajipan TS kpd
stakeholder.
• Stakeholder – pihak yg secara langsung/
tidak langsung menerima kesan daripada
keputusan orgz

44
stakholders
• Owner – meningkatkan nilai orgz
• Pembekal – deal fairly
• Bank – repay debt
• Kerajaan – mematuhi undang2
• Pekerja – menyediakan persekitaran kerja yg
selamat
• Pelanggan – menghasilkan produk yg selamat
• Masyarakat – mengelakkan amalan perniagaan
yang memudaratkan

45
Bidang pengukuran tanggungjawab sosial
• Bidang ekonomi : Barangan / perkhidmatan yang
dikehendaki manusia, pekerjaan kepada masyarakat, bayar
upah dan pastikan keselamatan pekerja.

• Bidang kualiti kehidupan : Usaha peningkatan taraf hidup,


kekal alam sekitar

• Bidang pelaburan sosial : Melabur wang atau sumber


manusia untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat
(tajaan etc).

• Bidang penyelesai masalah : Kajian jangka panjang


masalah sosial

46
ETIKA

• Etika : Standard betul atau salah yang mempengaruhi gelagat

• Dilema Etika : Sama ada teruskan atau tidak tindakan tidak beretika
yang mendatangkan keuntungan kepada anda atau organisasi anda

• Gelagat Etika : Gelagat yang diterima sebagai betul atau salah


berdasarkan standard
• Satu sistem peraturan yang menentukan peraturan nilai.

• Etika digunakan sebagai panduan utama dalam menilai dan


melaksanakan keputusan peniagaan oleh hampir keseluruhan
masyarakat dunia.

47
Kod Etika

• Kenyataan formal yang bertindak sebagai


suatu panduan bagi membuat keputusan
atau tindakan dalam sesebuah organisasi.

• Kod etika : konflik kepentingan, persaingan,


pengasingan maklumat, pemberian hadiah &
bonus, sumbangan politik & perniagaan

• Panduan kepada semua pihak dalam


menjalankan tugas

48
PELAJARAN 4

PENGURUSAN DALAM ARENA GLOBAL

49
Cabaran globalisasi
• Firma perlu bersaing di peringkat global
• Perlu produk yg berkualiti, harga kompetitif
• Produk yg memberi kepuasan maksima kpd
pelanggan
• Produk yg berdaya saing akan meningkatkan
status bangsa + negara

50
Prinsip asas pengurusan antarabangsa

• Aktiviti perniagaan yang melangkaui atau


memintasi sempadan nasional

• Ringkasnya, perniagaan antarabangsa ialah


firma yang menjalankan aktiviti sama ada
eksport atau import

• Berkembang sejak perang dunia kedua

51
Kategori organisasi yang terlibat dalam arena
antarabangsa

Organisasi Domestik : Operasi dalam negara tertentu.


• Tempatan
• In-put asing atau out-put asing
• Kecil

Organisasi antarabangsa : Bertapak disebuah negara urusniaga


beberapa negara
• In-put luar / dalam ; out-put luar

Organisasi Multinasional : Operasi lebih daripada satu negara


dan berurusan dengan beberapa negara

Organisasi Transnasional : Perbadanan global. Dunia sebagai


pasaran tunggal.

52
Konsep etika dalam pengurusan arena antarabangsa

• Walaupun beroperasi dalam kerangka


antarabangsa, namun firma ini perlu
menjaga kepentingan sosial tempatan

53
Aspek kompleksiti dalam pengurusan perbadanan
multinasional

• i. Kedaulatan nasional yang berbeza


• ii. Ekonomi yang berlainan
• iii. Sistem nilai yang berbeza
• iv. Revolusi perindustrian pada masa
berbeza
• v. Jarak geografi yang luas
• vi. Pasaran nasional yang berbeza saiz
penduduk dan kawasannya

54
Risiko pengurusan perniagaan antarabangsa

Keuntungan tinggi + risiko tinggi

Cabaran utama firma antarabangsa

Budaya yang berbeza

Teknologi berbeza

Politik dan undang-undang berbeza

55
Tenaga kerja perbadanan multinasional dan proses penyesuaian
dalam pengurusan antarabangsa

• Kakitangan bangsa, bahasa, adat, teknologi berbeza

• Ahli-ahli syarikat antarabangsa (multinasional)


• Ekspatriat : ahli organisasi tinggal & kerja dalam negara
& tidak mempunyai kerakyatan

• Warganegara : rakyat negara organisasi beroperasi

• Warganegara negara ketiga : ahli organisasi rakyat


sebuah negara & bekerja untuk ibu pejabat multinasional
di negara lain

56
Pekerja…

• Kebiasaannya warganegara :
• Kos rendah
• Tidak perlu pindah
• Tidak perlu orientasi budaya, undang-
undang tempatan

57
Cabaran (ekspatriat + warganegara ketiga)

• Penyesuaian budaya baru


• Repatriasi : Kembali ke negara asal

58
Perancangan, pengorganasasian,pengaruh dan
kawalan

• Bina dan kukuhkan kuasa jual di negara


asing
• Bina loji baru, sama ada pembelian atau
pembinaan baru
• Biayai perluasan operasi dan aktiviti
antarabangsa
• Tentukan negara penyertaan untuk
perluasan pasaran

59
Komponen rancangan pengurusan antarabangsa

Multinasional-berbeza
• Import & eksport
• Persetujuan perlesenan
• Pelaburan langsung
• Usahasama

60
Struktur organisasi antarabangsa dan asas pemilihan pengurus

• Pemilihan pengurus
• Sikap Etnosentrik : negara asal lebih baik
• Sikap Polisentrik : negara asing lebih baik
• Sikap Geosentrik : penggabungan asal dan
asing

• Struktur utama : fungsi perniagaan, produk


syarikat, pewilayahan, pelanggan, proses
pembuatan

61
Pengaruh / kepimpinan dalam syarikat multinasional

• Pengetahuan bahasa
• Fahami sikap rakyat
• Motivasi

Pengawalan / masalah pengawalan

• Perbezaan watawang
• Unit organisasi yang terpisah dengan
sempadan geografi

62
Konsep pengurusan perbandingan

Jepun
• Pekerja seumur hidup
• Tinggi status pekerja : kafe sama semua
status
• Pekerja dihargai : rumah, perkahwinan
• Rumusan : amalan Jepun mungkin baik
dalam menjaga pekerja, tetapi perubahan
generasi menuntut kepada perubahan
sistem.
63