Anda di halaman 1dari 25

PN HAZLINDA BINTI A.

RAHMAN
PEGAWAI FasiLINUS Literasi Daerah Kulai
&
EN. MOHD YUNOS BIN MAHMOOD
PEGAWAI FasiLINUS Numerasi Daerah Pontian
PEMANTAPAN KONSTRUK
LITERASI DAN NUMERASI
PROGRAM LINUS 2.0
PEMANTAPAN KONSTRUK
LITERASI

MATLAMAT
Semua murid, kecuali berkeperluan khas
berkeupayaan menguasai asas literasi (dalam Bahasa
Malaysia) setelah mengikuti pendidikan Tahap I.

DEFINASI ASAS LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami
perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang
mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut
dalam pembelajaran serta komunikasi harian.


Kandungan Program Literasi

Prabacaan (Mengenali abjad, mengeja
dan membunyikan suku kata terbuka
dan tertutup).
Membaca dan menulis perkataan
daripada suku kata terbuka dan
tertutup.
Membaca, menulis dan memahami ayat
tunggal dan ayat majmuk yang mudah
(menggunakan kata hubung dan).Standard dan Pemeringkatan
TAHUN

Keupayaan Literasi
Perkataan Ayat
1 Menguasai dan memahami
minimum 500 perkataan
mudah
Membaca, menulis dan
memahami ayat tunggal
2 Menguasai dan memahami
minimum 800 perkataan
mudah
Membaca, menulis dan
memahami ayat tunggal
dan ayat majmuk
(menggunakan kata
hubung dan)
3 Menguasai dan memahami
minimum 1000 perkataan
mudah
Membaca, menulis dan
memahami ayat tunggal
dan ayat majmuk
(menggunakan kata
hubung dan) dalam satu
perenggan
Konsep Modul Literasi
Literasi Secara Bersepadu
Bunyi suku kata penekanan
kepada bunyi vokal dan konsonan

Secara bersepadu, memperkenalkan
suku kata cantuman huruf yang telah
dipelajari

Dari suku kata, cantumkan menjadi
perkataan yang bermakna dan terus
cantum lagi menjadi frasa atau rangkai
kata dan seterusnya menjadi ayat
Vokal Konsonan Suku Kata Perkataan Frasa/ rangkai
kata
Ayat Catatan
a i u
b
ba bi bu
ibu
ubi
Abu/abu
Baba
babi
babu
bubu
ibu Baba
ibu Abu
Ibu Baba.
Ibu Abu.
Mulakan
dengan
membaca dan
menulis ayat
dasar secara
tidak langsung
tanpa perlu
mengajar cara
membina ayat.
a i u
d
da di du
dada
dadu
Adi
Didi
dada Adi
dada Didi
Dada Adi.
Dada Didi.
a i u
l
la li lu
lala
lali
lalu
Ansur Maju
Memperkenal beberapa huruf vokal dan
konsonan secara ansur maju
(berperingkat)

Perkara yang senang kepada yang susah

Konkrit kepada abstrak

Kontekstual kepada konstruktif
Didik Hibur

Pelbagai akiviti dan latihan
Aktiviti yang kreatif dan inovatif
Latihan yang interaktif
menggunakan media elektronik
Melalui nyanyian, permainan
bahasa, dan penggunaan bahan
yang menarik
Penggabungjalinan Kemahiran

Kemahiran mendengar bunyi huruf vokal
dan bunyi suku kata, dan seterusnya
bunyi frasa atau rangkai kata dan ayat
Bimbing murid untuk menyebut bunyi
yang didengar
Menekankan kemahiran mengeja dan
membaca
Menekan kemahiran menulis perkara
yang sama
Pengulangan

Ulang bunyi, sebut kosa kata,
perkataan, ayat
Ulang latihan menyebut, membaca dan
menulis
Penilaian p&p berterusan
Menguatkan ingatan terhadap perkara
yang dipelajari
KONSTRUK 1 (KEMAHIRAN 1-3)


Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal
dan konsonan (huruf kecil
Dan huruf besar).

Contoh :

A Z

a z
KONSTRUK 2 (KEMAHIRAN 4)


Keupayaan membaca dan menulis suku kata
terbuka (KV).

Contoh:
ba be bi bo bu


ka ke ki ko ku


la le li lo lu
KONSTRUK 3 (KEMAHIRAN 5,6,7 )


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
suku kata terbuka. (VKV, KV+KV, KV+KV+KV)

Contoh:

batu dahi bola

ubi isi abu

erusi pelita kereta
KONSTRUK 4 (KEMAHIRAN
8,9,10,11,12,13,14,15)


Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup (KVK,
V+KVK, KVK+KV, KV+KVK, KV+KV+KVK, KVK+KVK,
KVK+KV+KVK).

Contoh :

jam bas tin

awan ular ekor

sabun kunci lampu

rambut pensel sampan

cendawan, rambutan jambatan

sekolah basikal pemadam


KONSTRUK 5 (KEMAHIRAN
8,9,10,11,12,13,14,15)


Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku
kata tertutup (KVK, V+KVK, KVK+KV, KVK+KVK,
KVKK).

Contoh :

kek bas tin awan

ular ekor sabun lipas

lampu rambut pensel senduk

wang tong zinkKONSTRUK 6 (KEMAHIRAN
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28)


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Contoh :

pisang sotong lesung

kompang gunting kumbang

pinggan manggis tongkat


KONSTRUK 7 (KEMAHIRAN 29)


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi diftong. (au, ai, oi)

Contoh :

Dawai cermai keldai

Angpau pulau harimau

Kaloi sepoi peroi

KONSTRUK 8 (KEMAHIRAN 29)


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi vokal berganding.

Contoh :

sauh kail buih

tuali buaya tuala

tebuan beruang durian
KONSTRUK 9 (KEMAHIRAN 30)


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung. (kh, sy, ny, ng)

Contoh :

khemah syampu nyanyi

nganga bunga televisyen

tangan monyet syiling
KONSTRUK 10


Keupayaan membaca dan menulis perkataan
yang berimbuhan awalan dan akhiran. (me, ter,
ber, an)

Contoh :

menangis buaian berkebun

mendayung mendaki bungkusan

terlanggar tertidur hamparan

KONSTRUK 11 (KEMAHIRAN 31,32)


Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Contoh :

1. Adik baca buku.
2. Ali bermain bola.
3. Ali dan Abu suka memancing.

KONSTRUK 12 (KEMAHIRAN 31,32)
Keupayaan membaca, memahami dan menulis
ayat berdasarkan bahan rangsangan.

Contoh :


Ini bunga raya.
Bunga raya warna merah.
Bunga ini sangat cantik.


Digraf
Suku kata tertutup ng
SEKIAN TERIMA KASIH