Anda di halaman 1dari 58

Numerasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Nombor
Bulat
Membaca,
menulis,
membilang
dan
menyusun
nombor
hingga 20.
Membaca, menulis,
membilang dan
menyusun
nombor hingga
100.
Membaca, menulis,
membilang dan
menyusun
nombor hingga
1000.
Operasi
asas
Menyatakan fakta
asas tambah
dan tolak.
Menyatakan fakta
asas tambah dan
tolak, darab dan
bahagi (2, 10, 5
dan 4).
Menyatakan fakta
asas tambah
dan tolak, darab
dan bahagi (3, 6,
7, 8 dan 9).
Aplikasi
Mata wang
Malaysia
hingga RM10
Mata wang Malaysia
hingga RM50
Mata wang Malaysia
hingga RM100
Menyatakan
bahagian
dalam sehari.
Menyatakan waktu
dalam jam.
Menyatakan waktu
dalam jam dan
minit.
Mengenal bentuk
3-dimensi dan
2-dimensi.
Mengelas bentuk 3-
dimensi dan 2-
dimensi.
Menamakan bentuk
3-dimensi dan 2-
dimensi.
Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC,
SJKT dan SABK.
Terdapat 2 peringkat saringan bagi setiap tahun:
Saringan 1 (Mac / April)
Saringan 2 (September / Oktober)

Semua murid Tahun 1, 2 dan 3 akan menduduki saringan
LINUS untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas
mereka walaupun telah ke perdana.
Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Guru Pemulihan Khas/
Guru Pemulihan Khas LINUS
Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM- BI, BC-BI, BT-BI.
Numerasi: Operasi asas matematik digubal khusus
bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam:
i) menguasai kemahiran asas mengira
ii) memahami idea matematik yang mudah
iii) mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran
matematik dalam kehidupan harian.

Kandungan program telah dipilih dan disusun untuk
memberi pengalaman yang cukup kepada murid:
i) membina asas yang kukuh dalam membuat
pengiraan, dan
ii) membolehkan mereka mengikuti pembelajaran
Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.
Semua murid berkeupayaan untuk menguasai
asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan
sekolah rendah pada akhir tahun 2012.
Kebolehan untuk melakukan operasi asas
matematik dan memahami idea matematik
yang mudah serta mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian.
Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi
beberapa proses dan pemeringkatan.
Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3
ditakrifkan sebagai:
Tambah
Tolak
Darab
Bahagi

Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas
aritmetik (pengiraan).
Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan
berdasarkan kandungan kurikulum Matematik
KBSR/KSSR.

Operasi asas aritmetik yang dilakukan dihadkan
kepada nombor bulat sahaja.

Skop kebolehan numerasi yang perlu dikuasai oleh
murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik
terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.
Kecekapan Numerasi ditaksir dalam bentuk
saringan
Proses P d P memberi penekanan
kepada perkara berikut:
Menyelesaikan masalah (Problem Solving)
Komunikasi (Communication)
Membuat penakulan (Mathematical
Reasoning)
Membuat perkaitan (Mathematical
Connection)
Membuat perwakilan (Modeling) )
Seronok
Bermakna
Berguna
Mencabar
Konstruk dibina berasaskan skop pemeringkatan
numerasi
Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka
Konstruk 2 Keupayaan membilang
Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang
Malaysia
Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu
Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan
sebaliknya
Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam
kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam
kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran
panjang
Konstruk 1
Keupayaan pra nombor
dan mengenal angka
Mengenal pra nombor
- pengetahuan asas kebolehan
numerasi
- menggunakan deria dan
menyatakan sesuatu di
persekitaran secara kuantitatif
Mengenal angka
(0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )
- secara lisan
- penulisan
- secara rawak
Item contoh
1. Sebutkan angka berikut: 5

2. Guru menyebut angka di bawah
dan murid menuliskan angka itu
dalam petak yang disediakan.

Lapan
Konstruk 2
Keupayaan membilang
menyatakan bilangan objek (sama ada
secara tersusun atau rawak)
- lisan
- penulisan menunjukkan kefahaman

Contoh item
1. Bilang objek.
Tulis angka yang menunjukkan
kedudukan objek itu ke dalam petak
disediakan.


2. Bilang objek dan tulis bilangan
objek-objek itu ke dalam petak
disediakan.

Konstruk 3
Keupayaan memahami nilai nombor
keupayaan menunjukkan perwakilan
nombor, susunan nombor mengikut urutan
tertib, sama ada secara menaik atau
menurun.
Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah
memadankan nombor dengan bilangan
objek yang diberi atau sebaliknya.
Item contoh
Padankan nombor berikut dengan bilangan
objek yang betul.

3

5
Konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi
Keupayaan menyusun objek
mengikut kriteria berikut.
banyak ke sedikit
kecil ke besar
pendek ke panjang
rendah ke tinggi
nipis ke tebal
dan sebaliknya
Item contoh
Susun objek berikut mengikut urutan
tebal ke nipis.

Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata
wang Malaysia
-Kebolehan:
mengecam
mengasingkan
mengklasifikasi
-wang syiling 1 sen, 5 sen,
10 sen, 20 sen, 50 sen
-wang kertas RM1, RM5,
RM10
Item contoh
Tandakan pada mata wang
Malaysia dan X pada bukan mata
wang Malaysia dalam petak yang
disediakan.CONTOHItem contoh
Tuliskan hasil tambah ke dalam petak
yang disediakan.

2 + 3 =
Siapakah Anda????