Anda di halaman 1dari 9

Tema 3

Kesihatan dan Kebersihan


Tajuk: Unit 9 Badan Sihat Fikiran Cerdas

Standard Kandungan

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang
betul.

Standard
Pembelajaran
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan
awalan dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Literasi 5.1 Menyebut , membaca dan memahami perkataan
berimbuhan awalan.
( Konstruk 10 )
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-1. Membaca perkataan yang mempunyai imbuhan
awalan beR- dalam lirik lagu dengan sebutan yang
jelas .
2. Membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan
awalan beR- dengan betul.

Literasi 1. Membaca perkataan yang mempunyai imbuhan
awalan beR- dengan betul.

Pengisian Kurikulum Ilmu Pendidikan Kesihatan
EMK -
Nilai Murni Bekerjasama
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MALAYSIA
TAHUN 3
BBB Kad perkataan, lirik lagu Badan Sihat , lembaran
Kerja
Penilaian Murid membaca dan membina ayat menggunakan
perkataan berimbuhan awalan beR-.
Murid membaca perkataan berimbuhan awalan beR-
dengan sebutan yang betul.
Refleksi

Langkah

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi

( 5 minit )

1. Tiga orang murid diminta tampil ke hadapan kelas
untuk melakukan aksi berdasarkan kad imbuhan
awalan yang diberi.
2. Murid-murid meneka aksi rakan mereka.
berlari
berjalan
bermain

Teknik :

Simulasi


BBB :

Kad perkataan , bola


Langkah 2

( 20 minit )

1. Guru memaparkan lirik lagu yang bertajuk Badan
Sihat Otak Cerdas.

2. Murid dibahagikan dalam kumpulan .
Murid menguasai
Murid membaca lirik lagu yang mengandungi
perkataan berimbuhan awalan dengan sebutan yang
betul.

Murid tidak menguasai
Murid menyebut perkataan yang mengandungi
imbuhan awalan beR-.


Teknik :

Koperatif


BBB :

Kad perkataan

Langkah 3

( 20 minit )

1. Murid membaca teks yang mengandungi perkataan
berimbuhan awalan beR- dalam ayat dgn sebutan yang
betul..
2. Murid menyebut dan membaca perkataan
berimbuhan awalan beR- yang terdapat dalam petikan
yang diberi.

Murid tidak menguasai
Murid mengajuk bacaan rakan.
Murid menyebut dan membaca perkataan berimbuhan
awalan beR-.


Teknik :

Nyanyian


BBB :

Lirik lagu


Langkah 4

(10 minit )


1. Guru memaparkan gambar dan aktiviti.

Murid menguasai:
Murid membina ayat tunggal secara lisan berdasarkan
gambar dan perkataan imbuhan yang diberi.
Pengayaan- Bina ayat tunggal bagi perkataan berimbuhan
awalan beR- berdasarkan gambar.

Tidak menguasai
Murid memadankan gambar dengan perkataan berimbuhan
awalan beR-.


Teknik :

Kemahiran berfikir


BBB :

Lembaran kerja


Penutup
( 5 minit )

Murid menyanyikan lagu yang diperdengarkan.

Badan Sihat
Mari kita
Senam sihatkan badan
.. biar di dalam padang
Jangan sekali di dalam kelas

biar di dalam padang
Jangan sekali di dalam kelas

Tegak badan berdiri
Jatuh bangun sendiri
Mari kita
Semua rakan semakin sayang

Mari kita
Semua rakan semakin sayang


Badan Sihat

Mari kita bersenam
Senam sihatkan badan
Berlumba biar di dalam padang
Jangan sekali di dalam kelas

Berlumba biar di dalam padang
Jangan sekali di dalam kelas

Tegak badan berdiri
Jatuh bangun sendiri
Mari kita bersalam
Semua rakan semakin sayang

Mari kita bersalam
Semua rakan semakin sayang

Nama : .. Kelas : ..
Bina ayat tunggal menggunakan perkataan berimbuhan awalan beR- berdasarkan
gambar.


Nama : .. Kelas : ..
Padankan gambar dengan perkataan berimbuhan awalan beR-.


berdiri
bersalam
berlari
berlumba