Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Kelas : 3
Tema : Pertanian dan Penternakan
Tajuk : Tanaman Hiasan
Standard Kandungan : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul
dalam pelbagai situasi
Standard Pembelajaran : 5.3.1 Memahami dan membina ayat
tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi
Kemahiran iterasi : !.! Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan
rangsangan
"bjekti# Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran$
murid dapat:
Menguasai
1. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul berdasarkan bahan
rangsangan.
Tidak menguasai
1. Membina dan menulis ayat tunggal berpandukan bahan rangsangan
%MK :
&ilai Murni : Menghargai keindahan alam sekitar
BBB'Media : Persembahan p()erp(int$ gambar$
angkah *kti+iti PdP ,atatan
Set -nduksi
.5 Minit/
0uru memaparkan seni
kata lagu 1Bunga2
Murid diperdengarkan
dengan lagu 1bunga2
Murid dibimbing
menyanyikan lagu
tersebut
BBB: Seni kata lagu
Teknik:
S(al ja)ab$didik hibur
angkah 1
.15 Minit/
Murid dibimbing (leh
guru memba3a petikan
dengan int(nasi dan
sebutan yang betul.
Murid memba3a se3ara
berkumpulan dan
indi+idu
Murid menguasai
Murid memba3a
keseluruhan petikan
Murid tidak menguasai
Murid memba3a ayat
tunggal yang ber)arna
BBB:
Slaid petikan
Teknik:
angkah 4
.15 Minit/
0uru memaparkan 3 jenis
gambar bunga.
Murid memberi tumpuan
kepada gambar yang
dipaparkan
0uru bers(al ja)ab
dengan murid
0uru membimbing murid
membina ayat tunggal
dan ayat majmuk
berpandukan gambar.
BBB:
0ambar bunga
Teknik:
S(al ja)ab
1.-ni gambar apa6
4.*pakah )arna bunga
ini6
3.7i manakah bunga ini
ditanam6
angkah 3 0uru membahagikan
murid kepada beberapa
BBB:
.15 minit/ kumpulan.
0uru mengedarkan
sampul surat
mengandungi kad8kad
perkataan.
Setiap kumpulan diminta
menyusun kad perkataan
menjadi ayat tunggal dan
ayat majmuk.
.murid tidak menguasai 9
susun perkataan menjadi
ayat tunggal/
Setiap ahli kumpulan
berdiri di hadapan kelas
mengikut susunan yang
betul untuk membentuk
ayat tunggal atau ayat
majmuk.
slaid
Teknik:
S(al ja)ab
angkah :
.15 minit/
0uru mengedarkan
lembaran kerja mengikut
kemahiran murid
Murid menguasai
Murid dapat membina
ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan betul
Murid tidak menguasai
Menyusun perkataan
untuk menjadi ayat yang
betul.
BBB:
embaran kerja
Penutup
.5 Minit/
Murid menyanyikan
semula lagu 1bunga2
0uru membuat rumusan
isi pelajaran yang
disampaikan
&ilai murni:
Menghargai alam sekitar