Anda di halaman 1dari 15

Pengiraan Mental

Secara Kreatif
24 x 11 = ?
35 x 11 = ?
67 x 11 = ?
OBJEKTIF
Para peserta kursus akan dapat:
mengaplikasikan pengiraan mental
secara kreatif dalam operasi darab
dan bahagi
meningkatkan keupayaan pengiraan
mental dengan fleksibel
Strategi Mental
6 + 7
= 13
6 + 7 = 6 + 4 + 3
= 10 + 3
= 13
13 6
= 7
13 6 = 3 + 10 6
= 3 + 4
= 7
Strategi Mental
5 x 8 = ?
Strategi Mental
5 x 28 = ?
Bentuk pasangan
Dengan cara kreatif, selesaikan soalan-soalan
dalam Lampiran 1 secara mental dan
kongsikan cara anda dengan rakan.
Rujuk Lampiran 1- Aktiviti 1
Rumusan bersama peserta.

Aktiviti 1 (Lampiran 1)


i. 4x24= v. 120x14=

ii. 4x48=

iii. 8x96=

vi. 64x6=

vii. 26x13=
iv. 42x18= viii. 32x25=

Strategi Mental
56 8 = ?
Strategi Mental
Diberi 4 x 9 = 36
40 x 9 =
40 x 90 =
400 x 9 =
36 9 =
360 9 =
360 90 =
3600 4 =
3600 40 =

Bentuk 5 orang dalam satu kumpulan
Seorang ketua akan bacakan soalan
(Lampiran 2).
Ahli-ahli yang lain akan tuliskan jawapan
dengan pengiraan mental secara kreatif.
Bandingkan aliran jalan kerja bagi setiap
soalan sesama rakan.

Tunjuk cara-cara pada kertas mahjung
Kumpulan 1- tunjukkan strategi untuk soalan 1
Kumpulan 2- soalan 2, kumpulan 3-soalan tiga
dan seterusnya
Gallery walkMengira berdasarkan
fakta asas yang diketahui
Pengiraan secara taburan

3x8= 1x8=8
2x8=16 Jumlah 24
5x8= 1x8=8
4x8=32 Jumlah 40
6x8= 2x8=16
4x8=32 Jumlah 48
7x8= 1x8=8
2x8=16
4x8=32 Jumlah 56
8x8= 4x8=32
4x8=32 Jumlah 64
9x8= 1x8=8
4x8=32
4x8=32 Jumlah 72
Apa cara lagi ?

Lampiran
Lampiran 1 : Aktiviti 1
Lampiran 2 : Aktiviti 2-Uji Minda
Lampiran 3 Pengiraan Mental Secara Kreatif
bagi pendaraban
Lampiran 4: Tips pendaraban
Lampiran 5: Strategi Pengiraan Mental Secara
kreatif ( Tambah dan tolak)