Anda di halaman 1dari 34

SMK TASEK UTARA

PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN


MEI 2014
SITI NUR WAHIDAH BT A. WAHAB
000701010130
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 70 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 56 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 83 A 3 1 Cemerlang
23 GEOGRAFI 70 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 81 A 5 1 Cemerlang
50 MATEMATIK 84 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 55 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 80 A 8 1 Cemerlang
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 80 A 9 1 Cemerlang
82 PENDIDIKAN SENI 66 B 10 2 Kepujian
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 77 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
1.73
802
72.91
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 5A4B2C :
1 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NUR HAMIZAH BT HAMIDUN
000929010516
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 77 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 54 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 77 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 75 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 80 A 5 1 Cemerlang
50 MATEMATIK 83 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 66 B 7 2 Kepujian
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 68 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 44 D 10 4 Sederhana
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 83 A 11 1 Cemerlang
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.09
767
69.73
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3A5B2C1D :
2 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
LI YING
000210011438
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
CINA
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 71 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 65 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 58 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 63 C 4 3 Baik
50 MATEMATIK 49 D 5 4 Sederhana
55 SAINS 63 C 6 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 75 B 7 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 8 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 82 A 9 1 Cemerlang
83 PENDIDIKAN MORAL 93 A 10 1 Cemerlang
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 73 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
760
69.09
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A5B3C1D :
3 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
KISHANRAJ AL KALAYARASSAN
000605011045
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
INDIA
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 56 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 73 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 68 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 75 B 4 2 Kepujian
33 BAHASA TAMIL 80 A 5 1 Cemerlang
50 MATEMATIK 66 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 61 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 72 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 70 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 54 C 10 3 Baik
83 PENDIDIKAN MORAL 83 A 11 1 Cemerlang
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 63 C 12 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
12 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.17
821
68.42
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A6B4C :
4 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
AISYAH BINTI AZMI
000117011142
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 71 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 63 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 58 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 82 A 4 1 Cemerlang
45 PENDIDIKAN ISLAM 70 B 5 2 Kepujian
50 MATEMATIK 79 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 58 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 73 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 46 D 10 4 Sederhana
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 80 A 11 1 Cemerlang
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
750
68.18
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A5B3C1D :
5 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NADIA ATIQAH BINTI SAIPUL
001121011916
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 80 A 1 1 Cemerlang
12 BAHASA INGGERIS 61 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 77 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 77 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 69 B 5 2 Kepujian
50 MATEMATIK 59 C 6 3 Baik
55 SAINS 60 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 58 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 52 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 87 A 11 1 Cemerlang
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
745
67.73
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A4B5C :
6 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MOHAMMAD HAZIEQ HAKEEM BIN ONN
000419010495
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 67 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 58 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 87 A 3 1 Cemerlang
23 GEOGRAFI 82 A 4 1 Cemerlang
45 PENDIDIKAN ISLAM 47 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 76 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 72 B 7 2 Kepujian
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 67 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 54 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 63 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
741
67.36
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A5B3C1D :
7 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
TAI XIN YI
000103081342
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
CINA
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 68 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 66 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 67 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 77 B 4 2 Kepujian
32 BAHASA CINA 72 B 5 2 Kepujian
50 MATEMATIK 80 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 52 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 56 C 10 3 Baik
83 PENDIDIKAN MORAL 80 A 11 1 Cemerlang
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 60 C 12 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
12 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.17
808
67.33
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A6B4C :
8 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
ALYSSA TOH XIN YING
000420040114
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
CINA
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 61 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 57 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 80 A 3 1 Cemerlang
23 GEOGRAFI 75 B 4 2 Kepujian
50 MATEMATIK 84 A 5 1 Cemerlang
55 SAINS 62 C 6 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 7 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 58 C 8 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 42 D 9 4 Sederhana
83 PENDIDIKAN MORAL 83 A 10 1 Cemerlang
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 60 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.36
727
66.09
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3A2B5C1D :
9 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MOHAMAD RIZKY BIN MOHD JAMIL
000527010599
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 70 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 70 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 50 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 77 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 52 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 53 C 6 3 Baik
55 SAINS 59 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 77 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 75 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 52 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 73 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
708
64.36
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 6B5C :
10 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
ADIBAH SADIQAH BINTI MOHD HALIM
000623010476
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 71 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 50 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 65 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 60 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 57 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 72 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 60 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 62 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 70 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
700
63.64
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 6B5C :
11 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NUR SYASYA DANISHA BINTI KAMARISHAM
001108011866
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 72 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 58 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 60 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 72 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 61 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 74 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 54 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 63 C 8 3 Baik
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 58 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 62 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 63 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.73
697
63.36
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B8C :
12 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NUR NABILAH ATIKAH BINTI KAMALUDIN
000520010350
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 65 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 50 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 75 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 67 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 57 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 75 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 51 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 58 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 54 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 63 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.55
680
61.82
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 5B6C :
13 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
RAJA MAISARAH ARIANA ZULKARNAIN BINTI RAJA
000830012036
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 80 A 1 1 Cemerlang
12 BAHASA INGGERIS 66 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 67 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 67 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 57 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 42 D 6 4 Sederhana
55 SAINS 51 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 54 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 57 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
674
61.27
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 1A5B4C1D :
14 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MOHAMAD HARITH AKMAL B KAMARUDIN
000822010719
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 68 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 44 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 62 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 67 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 51 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 63 C 6 3 Baik
55 SAINS 60 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 62 C 8 3 Baik
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 75 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 60 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 50 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.82
662
60.18
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B7C1D :
15 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MOHAMAD NOOR HAKIM BIN OTHMAN
000310010643
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 61 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 55 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 68 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 68 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 47 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 65 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 53 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 46 D 10 4 Sederhana
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.73
660
60.00
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 5B4C2D :
16 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NUR SABRINA IZZATI BINTI MOHD ZAID
001216010502
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 70 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 61 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 58 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 72 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 56 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 50 C 6 3 Baik
55 SAINS 50 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 67 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 53 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 42 D 10 4 Sederhana
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.73
646
58.73
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 4B6C1D :
17 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NURUL NATASHA BT. SAHAR
000829010826
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 74 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 57 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 73 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 75 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 53 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 88 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 61 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 80 A 8 1 Cemerlang
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 80 A 9 1 Cemerlang
82 PENDIDIKAN SENI 28 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
736
66.91
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3A4B3C1E :
18 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NUR DASTIE BINTI NORDIN
001014030660
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 80 A 1 1 Cemerlang
12 BAHASA INGGERIS 48 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 72 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 75 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 74 B 5 2 Kepujian
50 MATEMATIK 32 E 6 5 Lemah
55 SAINS 67 B 7 2 Kepujian
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 75 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 65 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 66 B 10 2 Kepujian
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 80 A 11 1 Cemerlang
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.27
734
66.73
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A7B1D1E :
19 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MEER HAZEEQ BIN MUSTAPHA
001003011341
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 62 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 71 B 2 2 Kepujian
21 SEJARAH 77 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 63 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 63 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 83 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 70 B 7 2 Kepujian
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 56 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 36 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.55
713
64.82
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 1A5B4C1E :
20 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
AHMAD DZIKRI BIN FAZIL
000627010721
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 66 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 50 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 60 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 72 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 30 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 89 A 6 1 Cemerlang
55 SAINS 82 A 7 1 Cemerlang
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 62 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 60 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
709
64.45
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A4B4C1E :
21 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD HAFIZ YUSRI BIN MOHD TAUFIC
000716010715
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 66 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 52 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 75 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 70 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 29 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 59 C 6 3 Baik
55 SAINS 64 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 80 A 8 1 Cemerlang
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 66 B 10 2 Kepujian
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 70 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
699
63.55
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 1A6B3C1E :
22 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MIFZAL HILMI BIN GHAZALEE
001007010215
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 69 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 44 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 83 A 3 1 Cemerlang
23 GEOGRAFI 80 A 4 1 Cemerlang
45 PENDIDIKAN ISLAM 51 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 65 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 68 B 7 2 Kepujian
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 65 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 28 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 60 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.45
683
62.09
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2A5B2C1D1E :
23 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
LUTFIL IMAN BIN MOHAMED ALFU
000603011199
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 71 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 49 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 72 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 62 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 56 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 63 C 6 3 Baik
55 SAINS 67 B 7 2 Kepujian
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 72 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 38 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 60 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.82
678
61.64
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 5B4C1D1E :
24 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
NAJUA BINTI RAHMAT
000921010140
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 65 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 58 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 75 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 80 A 4 1 Cemerlang
45 PENDIDIKAN ISLAM 42 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 39 E 6 5 Lemah
55 SAINS 62 C 7 3 Baik
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 72 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 70 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 40 D 10 4 Sederhana
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
2.73
670
60.91
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 1A5B2C2D1E :
25 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
AMIRAH NAJIHAH BINTI ABDUL RAHIM
001126010584
TINGATAN T2 :
Perempuan
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 73 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 50 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 63 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 63 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 53 C 5 3 Baik
50 MATEMATIK 35 E 6 5 Lemah
55 SAINS 42 D 7 4 Sederhana
77 KEMAHIRAN HIDUP 2 - ERT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 64 C 10 3 Baik
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 70 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.00
638
58.00
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B6C1D1E :
26 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD AMIR FAIZAL B. MOHD RAZALI
001104030357
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 62 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 58 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 55 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 58 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 49 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 54 C 6 3 Baik
55 SAINS 62 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 60 C 8 3 Baik
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 26 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 73 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.09
625
56.82
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2B7C1D1E :
27 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD ZULHILMI BIN SHAMSUL ARIFFIN
000218011299
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 65 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 59 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 58 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 67 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 45 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 47 D 6 4 Sederhana
55 SAINS 42 D 7 4 Sederhana
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 60 C 8 3 Baik
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 34 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 73 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.18
610
55.45
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B4C3D1E :
28 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD NURAQIL AFIF BIN AZMEE
000409010539
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 61 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 52 C 2 3 Baik
21 SEJARAH 68 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 57 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 31 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 49 D 6 4 Sederhana
55 SAINS 48 D 7 4 Sederhana
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 68 B 9 2 Kepujian
82 PENDIDIKAN SENI 38 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 67 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.18
609
55.36
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 4B3C2D2E :
29 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
FARIS ISKANDAR BIN ABDUL GHAFAR
000828110083
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 56 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 38 E 2 5 Lemah
21 SEJARAH 72 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 52 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 36 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 70 B 6 2 Kepujian
55 SAINS 63 C 7 3 Baik
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 60 C 8 3 Baik
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 30 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 70 B 11 2 Kepujian
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.27
607
55.18
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B5C3E :
30 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD AMIRUL ALIF BIN ROSLAN
001129011697
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 61 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 40 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 52 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 67 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 41 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 39 E 6 5 Lemah
55 SAINS 48 D 7 4 Sederhana
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 70 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 53 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 28 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 53 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.45
552
50.18
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2B4C3D2E :
31 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
FARUQ BIN ABDUR RAHMAN
001008011631
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 62 C 1 3 Baik
12 BAHASA INGGERIS 46 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH 58 C 3 3 Baik
23 GEOGRAFI 68 B 4 2 Kepujian
45 PENDIDIKAN ISLAM 34 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 45 D 6 4 Sederhana
55 SAINS 40 D 7 4 Sederhana
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 65 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 45 D 9 4 Sederhana
82 PENDIDIKAN SENI 32 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 40 D 11 4 Sederhana
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.64
535
48.64
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 2B2C5D2E :
32 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD ZULHILMI B OMAR
001013010617
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 68 B 1 2 Kepujian
12 BAHASA INGGERIS 36 E 2 5 Lemah
21 SEJARAH 75 B 3 2 Kepujian
23 GEOGRAFI 62 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 41 D 5 4 Sederhana
50 MATEMATIK 47 D 6 4 Sederhana
55 SAINS 42 D 7 4 Sederhana
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 75 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN T 9 - Tidak Hadir
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN T 10 - Tidak Hadir
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
10 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.25
446
55.75
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 3B1C3D1E2T :
33 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014
SMK TASEK UTARA
PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN
MEI 2014
MUHAMMAD SYAZWAN ISKANDAR BIN MOHD SHAH
001105010577
TINGATAN T2 :
Lelaki
Kod MP Mata Pelajaran Markah Gred
No. KP : JANTINA
KETURUNAN
NAMA :
Bil.
:
SLIP KEPUTUSAN
Berdasarkan Gred
JOHOR BAHRU
MELAYU
KodKelas KRK2 :
:
:
:
Nilai Interpretasi
02 BAHASA MELAYU 47 D 1 4 Sederhana
12 BAHASA INGGERIS 46 D 2 4 Sederhana
21 SEJARAH T 3 - Tidak Hadir
23 GEOGRAFI 63 C 4 3 Baik
45 PENDIDIKAN ISLAM 23 E 5 5 Lemah
50 MATEMATIK 63 C 6 3 Baik
55 SAINS T 7 - Tidak Hadir
76 KEMAHIRAN HIDUP 1 - KT 77 B 8 2 Kepujian
81 PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN 60 C 9 3 Baik
82 PENDIDIKAN SENI 28 E 10 5 Lemah
86 PENDIDIKAN SIVIK KEWARGANEGARAAN 57 C 11 3 Baik
EN. MOHD SHARIM BIN SAHAK
Tanda Tangan Guru Tingkatan
...................................................................
Kedudukan Dalam Kelas :
11 Bilangan Mata Pelajaran Daftar :
3.56
464
51.56
Gred Purata Seluruhan Pelaja
Jumlah Markah
Peratus
Tidak Menguasai Mata Pelajaran Utama
:
:
: Keputusan (Mencapai) 1B4C2D2E2T :
34 / 34
Kedatangan :
Ulasan Guru Tingkatan :
.......................................................
( )
.......................................................
( )
%
Tanda Tangan Pengetua Tanda Tangan Penjaga
Mata Pelajaran yang bertanda " * " tidak diambil kira dalam pengiraan
Catatan : A - Cemerlang B - Kepujian C - Baik
D - Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Sederhana) E - Tidak Mencapai Tahap Penguasaan Minimum (Lemah)
Tarikh : 16/08/2014