Anda di halaman 1dari 1

Antara kepentingan penggunaan kaedah Simulasi Pandang Dengan Video ( SPDV )

dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini adalah untuk mengetengahkan cara
penghasilan. Ini bermaksud murid dapat menyaksikan sendiri proses dan tunjuk cara semasa
menyampaikan simulasi aktiviti dalam bilik darjah. Pengajaran guru akan lebih mudah dengan
penggunaan kaedah ini, lebihlebih lagi bahan yang digunakan itu bersesuaian dengan tajuk
pelajaran yang disampaikan oleh guru.
Setelah mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh murid, guru akan cuba membuat
pengubahsuaian kaedah pengajaran dengan mereka suatu kaedah yang baru bagi
memudahkan kefahaman murid dalam Tajuk Jenis Jahitan. Selain itu, murid juga akan lebih
berminat untuk mengikuti pengajaran bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup kerana adanya
bahan yang menarik dan mudah difahami.
Kajian ini dilakukan bagi menyedarkan kepada guru terutamanya guru Kemahiran Hidup
bahawa mata pelajaran ini perlu disesuaikan dengan bahan-bahan yang dapat menarik minat
semua murid. Namun, jika guru bijak dan kreatif dalam penyampaian isi pelajaran dengan
menggunakan bahan-bahan yang menarik minat dan kesungguhan murid-murid juga akan
meningkat.